Home

Foto & video 1045 x bekeken

Duidelijk verschil in opkomst wintertarwe

5 Weken na de demonstratie van zaaien met minimale grondbewerking laten de machines verschillen in opkomst zien.

Foto

 • Op 13 september is waarschijnlijk de eerste tarwe van Nederland gezaaid, tijdens een demonstratie van zaaien met minimale grondbewerking. Dit gebeurde op Proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta (Gr.) op zeer zware kleigrond van ongeveer 75 procent afslibbaar. Er is ongeveer 220 kilo per hectare gezaaid, al hebben niet alle machines precies evenveel gezaaid. Vijf weken na hetzaaien nam Boerderij een kijkje hoe de tarwe erbij staat. Hier zijn de foto’s.


  Foto's: Henk Riswick en Dennis Beek, tekst: Hilko Bos

 • Een van de zaaimachines die draaide op de demonstratie was de Väderstad Rapid A 600 S met een werkbreedte van 6 meter. De zaaimachine met een gewicht van 7.700 kilo geeft een kouterdruk van maar liefst 115 kilo.

 • Eerst werken twee rijen schijven de bodem gedeeltelijk los. Een crossboard met schuin achteruit staande tanden maakt het zaaibed vlak. Met schijfkouters van 41 cm wordt het zaad gezaaid. Hierna volgt een rij wielen die de bodem aandrukt en kluiten fijnmaakt. Een na-eg egt nog wat grond over het zaad. Duidelijk zijn de cilinders te zien waarmee de werkdiepte vanuit de cabine geregeld kan worden.

 • Door de hoge kouterdruk wordt ook in sporen en andere plaatsen met dichte of harde grond het zaad gewoon de bodem ingedrukt. Zelfs bij 15 kilometer per uur. Het stro blijft bovenop liggen.

 • Een detailfoto van de tarwe in de grond. Niet overal werd het zaad goed afgedekt.

 • Zo staat de tarwe die door de Väderstad gezaaid is, er na 5 weken bij. De groene baan rechts is van de Lemken combinatie. De Väderstad toont groene en gele banen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met zuurstofgebrek op plaatsen waar de grond te veel verdicht is. Tussen de sporen staat de tarwe wel mooi. De gele kleur trekt misschien later nog weg.

 • De tarwe van de Väderstad staat mooi op rijtjes. Hier is goed het kleurverschil tussen verschillende rijtjes te zien.

 • Amazone zaaide met de Airstar Primera. Met deze machine doet proefboerderij Ebelsheerd al meerdere jaren proeven. Ook wordt de machine dit jaar gebruikt bij een proef bij verschillende akkerbouwers. Het is een redelijk eenvoudige machine met een gewicht van 2.800 kilo.

 • De rijenafstand van de Amazone bedraagt 19 centimeter. De 15 centimeter ertussen wordt niet bewerkt. Daarom is het belangrijk dat voor het zaaien met minimale grondbewerking het onkruid en de opslagplanten doodgespoten worden. Hier is duidelijk te zien dat planten bij het zaaien gewoon blijven staan. Dit geldt niet alleen voor deze machine, maar ook voor andere combinaties.

 • Ondanks de kouterdruk van 52 kilo, die relatief laag is in vergelijking met andere zaaimachines, legt de Amazone het zaad toch op een constante diepte. Dat komt doordat de zaai-elementen de grond ingetrokken worden door een stekende tand die de grond opentrekt.

 • De opkomst is redelijk tot goed, al lijkt die op de foto wat slechter. De planten zijn vrij geel doordat ze momenteel waarschijnlijk gebrek aan stikstof hebben. Dit kan komen doordat de Amazone het stro niet in de bodem werkt, maar bovenop laat liggen. Daardoor verteert het stro niet en komen de voedingsstoffen niet beschikbaar voor de tarwe.

 • Verschillen in opkomst zijn niet altijd op het eerste oog te zien. Soms komt de tarwe later omdat hij dieper gezaaid is. De ene keer zijn er weinig planten met veel blaadjes, de andere keer veel planten met weinig blaadjes. Hoeveel planten er bij elke machine opgekomen zijn, moet nog geteld worden. Doordat grote delen van de grond niet bewerkt worden, kunnen slakken daar niet goed gedijen. Ook onkruidzaden kiemen minder snel dan wanneer de grond losgetrokken wordt.

 • De Rabewerk Megaseed trekt de bovengrond helemaal los. Daarna drukt een packerwals de grond weer aan. Tijdens het zaaien rust de machine op de packerwals.

 • De tarwe wordt gezaaid met behulp van mulch-schijven met een kouterdruk van 80 kilo. De aandrukwielen zorgen ook voor de juiste zaaidiepte. Echt stijf wordt de grond niet aangedrukt.

 • De Rabewerk mengt het stro goed door de toplaag. Hierdoor kan het goed verteren. Wel is het zaadbed vrij los, waardoor slakken grote problemen zouden kunnen geven. Dat gebeurde nu niet, omdat de tarwe erg vroeg gezaaid is.

 • De tarwe die de Rabewerk heeft gezaaid, toont een wat onregelmatige opkomst. Ook de kleur is niet egaal.

 • De tarwe staat niet heel duidelijk op rijtjes. Dit kan ook komen doordat de plantjes om de kluiten heen moeten groeien. Op de foto is te zien dat ook niet alle plantjes even diep staan. Dit kan voor een deel de onregelmatige opkomst verklaren.

 • De woelzaaicombinatie van Lemken paste niet echt in het rijtje thuis. De grondbewerking was bij deze combinatie veel intensiever, met als gevolg een veel lagere werksnelheid. Wel zaaide de combinatie de tarwe in één werkgang zonder voorbewerking. De Solitair, die eigenlijk een betere vergelijking met de andere machines zou geven, was niet beschikbaar.

 • De Lemken-combinatie biedt 5 weken na opkomst de mooiste aanblik. De tarwe heeft een mooie kleur en staat netjes op rijtjes. Slakkenproblemen waren er niet, ondanks de losse grond. Stroresten zijn mooi door de grond gemengd.

 • Conclusies zijn uit deze eerste opkomst nog niet trekken. Deze proef is vooral bedoeld als demonstratie, maar een aardig beeld geeft dit al wel. De proefboerderij doet al jaren meerdere proeven op dit gebied, die een beter beeld van het systeem gaan geven. Het systeem werkt waarschijnlijk beter als het meerdere jaren achter elkaar toegepast wordt. Door een veranderde samenstelling van de bodem en bodemleven verbeteren de bewerkbaarheid en draagkracht van de grond.
  Hoe de tarwe zich verder ontwikkelt moet nog blijken. Wordt vervolgd dus….

Benny Gudde

Of registreer je om te kunnen reageren.