Home

Foto & video 358 x bekeken

Restauratie van landschapselementen

Vlechtheggen en houtwallen onderhouden is tijdrovend en kostbaar. Eigenaren kunnen wel subsidie krijgen, maar de regels zijn ingewikkeld en slechts voor een klein gebied van toepassing. De Landschapswacht hield onlangs een actiedag. Op die dag werden 30 monumenttale landschapselementen zoals vlechtheggen, houtwallen en tuunwallen, bij particulieren gratis onderhouden en waar nodig gerestaureerd. Onderstaande foto's geven een beeld van de werkzaamheden.

Foto

  • In Twente restaureerde de Landschapswacht een eeuwenoude houtwal. Hier staan vermoedelijk de oudste essen van Nederland.

  • Ook al gaat het zagen met motorzagen, toch gaan de snoeiers voorzichtig te werk. De oude essen worden zorgvuldig van hun zware takkenlast bevrijd. Voorzichtigheid is geboden om inscheuren van de stammen te voorkomen.

  • In samenwerking met Landschapsbeheer Noord-Holland en de vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer wordt op Texel een oude tuunwal gerestaureerd.

  • Met de gratis restauratie van enkele Texelse tuunwallen vragen de organisaties aandacht voor het behoud ervan.

  • Texel heeft 150 kilometer tuunwallen. Voor het onderhoud is er elk jaar ongeveeer 330.000 euro tekort.

  • Samen met Landschapsbeheer Flevoland wordt in Dronten een oude elzenhaag opgeknapt.

  • Onderhoud aan een elzenhaag in het Friese Beetsterzwaag. De oorspronkelijke lengte van deze hagen was ongeveer 100.000 kilometer voor heel Nederland. In Friesland staat nog 4.000 km.

Of registreer je om te kunnen reageren.