Zuid-Holland

De redactie van Boerderij heeft per provincie de vijf grootste provinciale partijen vragen voorgelegd die relevant zijn voor de landbouw. Niet alle partijen hebben in alle provincies gereageerd. Onderstaand een redactionele samenvatting van de gegeven antwoorden.

Geen rigide begrenzingen aan het bouwblok

Zuid-Holland

VVD, PvdA, PVV en CDA willen geen rigide begrenzing aan het agrarisch bouwblok, zolang het in de omgeving past en aan de milieueisen voldoet. SP wil maximaal 1,5 ha per bedrijf. SP, PvdA  en D66 willen dat de provincie verdere eisen kan stellen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Deze partijen willen ook de natuur in Zuid-Holland uitbreiden, VVD, PVV en CDA willen beter beheer van huidige natuur. VVD wil het landbouwareaal zelfs beschermen zodat boeren meer zekerheid voor de toekomst krijgen.