Zeeland

De redactie van Boerderij heeft per provincie de vijf grootste provinciale partijen vragen voorgelegd die relevant zijn voor de landbouw. Niet alle partijen hebben in alle provincies gereageerd. Onderstaand een redactionele samenvatting van de gegeven antwoorden.

Geen nieuwe intensieve veehouderij

Zeeland

In Zeeland zijn de afgelopen jaren veel afspraken gemaakt over agrarische onderwerpen. Nieuwe vestiging van intensieve veehouderij mag niet. Zowel VVD, PvdA, CDA als SGP willen grondgebonden landbouw ontwikkelruimte geven. Extra provinciale duurzaamheidseisen moeten volgens PvdA kunnen. CDA vindt ook extra duurzaamheidseisen voor uitbreiding van bestaande intensieve veehouderij acceptabel. Anders dan in andere provincies wil PvdA in Zeeland geen extra regels voor jacht, net als VVD, CDA en SGP.