Utrecht

De redactie van Boerderij heeft per provincie de vijf grootste provinciale partijen vragen voorgelegd die relevant zijn voor de landbouw. Niet alle partijen hebben in alle provincies gereageerd. Onderstaand een redactionele samenvatting van de gegeven antwoorden.

Beperkte ruimte bepaalt Utrechts beleid

Utrecht

In Utrecht speelt de beperkte ruimte een belangrijke rol. Er ligt een breed gedragen akkoord over de grootte van het bouwblok; 1,5 ha of 2,5 ha onder voorwaarden van extra duurzaamheidseisen. VVD, PVV en CDA willen de landbouw ontwikkelruimte geven binnen de bestaande regels, SP, PvdA en D66 willen extra ruimtelijke eisen stellen, bijvoorbeeld koeien in de wei (D66). PvdA, PVV, SP en D66 zien het liefst geen jacht, maar sluiten het niet uit als laatste redmiddel. CDA en VVD zitten hier wat ruimer in.