Overijssel

De redactie van Boerderij heeft per provincie de vijf grootste provinciale partijen vragen voorgelegd die relevant zijn voor de landbouw. Niet alle partijen hebben in alle provincies gereageerd. Onderstaand een redactionele samenvatting van de gegeven antwoorden.

Ruimte voor de gans beperken

Overijssel

De gans moet zijn plaats kennen in Overijssel.  Het CDA wil geen taboe leggen op de afschot van ganzen.  In die provincie is het noodzaak dat ganzen worden afgeschoten. De VVD vindt dat de provincie op dat punt geen extra regels hoeft te stellen.  Aansluiten bij landelijke afspraken is het best. Ook D66 wil afschot van ganzen (beperkt) toestaan, evenals de PVV.  De SP daarentegen wil  het aantal bejaagbare soorten tot 0 terug brengen en alleen toelaten bij gevaar voor volksgezondheid of grote schade.