Noord-Holland

De redactie van Boerderij heeft per provincie de vijf grootste provinciale partijen vragen voorgelegd die relevant zijn voor de landbouw. Niet alle partijen hebben in alle provincies gereageerd. Onderstaand een redactionele samenvatting van de gegeven antwoorden.

Ganzenoverlast aanpakken

Friesland

Ganzen spelen een belangrijke rol in Noord-Holland. PvdA, CDA, D66 en VVD vinden dat jacht mag om de ganzenoverlast aan te pakken. PvdA wil ook kijken naar alternatieve methodes. 
PvdA, CDA en D66 willen het NNN realiseren zoals is afgesproken, waardoor er extra natuur moet worden aangelegd. VVD vindt dat niet nodig.
In Noord-Holland mag het bouwblok 2 ha zijn in de ruime gebieden, 1,5 ha in de dichtbevolkte gebieden. CDA en D66 willen af van deze begrenzing en per geval kijken wat inpasbaar is.