Limburg

De redactie van Boerderij heeft per provincie de vijf grootste provinciale partijen vragen voorgelegd die relevant zijn voor de landbouw. Niet alle partijen hebben in alle provincies gereageerd. Onderstaand een redactionele samenvatting van de gegeven antwoorden.

Limburg stuurt op kwaliteit

Limburg

Stuur op kwaliteit, niet op kwantiteit, is het motto van het CDA in Limburg.  Een grens stellen in aantallen hectares aan het bouwblok is bij die partij dan ook niet aan de orde, evenmin als bij de VVD. De SP wil de omvang van bedrijven beperken tot 1,5 hectare. De SP is tegen megastallen vanwege overproductie, overlast, gevaar voor de volksgezondheid, antibioticagebruik, dierziekteverspreiding en verminderde werkgelegenheid. SP en CDA vinden dat provinciale eisen aan veehouderij gesteld mogen worden,