Groningen

De redactie van Boerderij heeft per provincie de vijf grootste provinciale partijen vragen voorgelegd die relevant zijn voor de landbouw. Niet alle partijen hebben in alle provincies gereageerd. Onderstaand een redactionele samenvatting van de gegeven antwoorden.

Groninger Verdien Model centraal bij ontwikkeling

Groningen

Het Groninger Verdien Model geeft melkveehouders in de provincie de mogelijkheid  het bouwblok uit te breiden tot 4 hectare,  maar voor intensieve veehouderij is in de provincie weinig plek.  Alleen de VVD laat ruimte voor grotere bouwblokken en toelating van meer intensieve veehouderij. D66, CDA en ChristenUnie omarmen het Groningse model, waarbij D66 zegt dat dat een mooi begin is. Liefst ziet D66 de intensieve of grootschalige veehouderij in agroparken. SP en PvdD wilen jacht beperken.