Friesland

De redactie van Boerderij heeft per provincie de vijf grootste provinciale partijen vragen voorgelegd die relevant zijn voor de landbouw. Niet alle partijen hebben in alle provincies gereageerd. Onderstaand een redactionele samenvatting van de gegeven antwoorden.

Beperkte verschillen in Friesland

Friesland

In Friesland zijn de verschillen tussen de fracties van VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en FNP niet groot. Alle partijen steunen het aangenomen plan voor een maximaal bouwblok van 3ha. Alle partijen, behalve VVD, vinden grondgebondenheid van de melkveehouderij belangrijk. Op het gebied van jacht zijn de Friezen verdeeld. CDA wil de regels verruimen, PvdA wil geen plezierjacht. VVD en CDA willen geen landbouwgrond meer onttrekken voor natuur, terwijl PvdA en FNP het natuurnetwerk juist willen uitbreiden.