Flevoland

De redactie van Boerderij heeft per provincie de vijf grootste provinciale partijen vragen voorgelegd die relevant zijn voor de landbouw. Niet alle partijen hebben in alle provincies gereageerd. Onderstaand een redactionele samenvatting van de gegeven antwoorden.

Ruimte voor ontwikkeling

Flevoland

Melkveehouderij en intensieve veehouderij moeten de ruimte krijgen in Flevoland, zegt de VVD. De ChristenUnie in die provincie wil juist geen grote intensieve bedrijven toelaten, al zijn grondgebonden neventakken welkom. De veehouderij kan wel begrensd worden, zegt CDA, maar alleen as daar op grond van (stank-)overlast of de landelijke aanpassing reden voor is. Voor de PVV in Flevoland is alleen dierenwelzijn een reden om grenzen te stellen aan de veehouderij. D66 wil meer koeien naar buiten