Drenthe

De redactie van Boerderij heeft per provincie de vijf grootste provinciale partijen vragen voorgelegd die relevant zijn voor de landbouw. Niet alle partijen hebben in alle provincies gereageerd. Onderstaand een redactionele samenvatting van de gegeven antwoorden.

Natuur beklemt ontwikkeling veehouderij

Drenthe

Bedrijfsontwikkeling in Drenthe wordt belemmerd door de natuur, zegt de PVV in Drenthe.  De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet daarvoor oplossing bieden.  Grondgebondenheid is van belang voor bijvoorbeeld CDA en SP. D66 benadrukt aanpassing bij het landschap.  Ontwikkeling ten kosten van landschap, natuur, volksgezondheid of dierenwelzijn is uit den boze, vindt D66.  VVD bepleit  provinciale kavelruil, en zeker geen extra provinciale regels.  PvdA wil geen nieuwe intensieve veehouderij.