Verkiezingen waterschappen en Provinciale Staten

Op 18 maart 2015 werden verkiezingen voor Provinciale Staten en voor de Waterschappen gehouden. Voor boeren zijn beide verkiezingen erg belangrijk. Provincies en waterschappen gaan over zaken die de agrarische sector direct raken, zoals ruimtelijke ordening, natuurbeleid en waterbeheer. Daarnaast hebben de verkiezingen gevolgen voor de machtsverhouding in de Eerste Kamer.
Lees meer in het dossier.

nieuws over de verkiezingen

CDA en VVD strijden om koppositie

CDA en VVD strijden om koppositie

Den Haag – CDA en VVD, de twee partijen met de meeste boerenaanhang, strijden om de grootste partij te worden...

achtergronden over de verkiezingen

Gevecht om de ruimte

Gevecht om de ruimte

Provinciale Statenverkiezingen zijn belangrijker dan ooit voor boeren. Ruimtelijke ordening, natuur en jacht...

Gemor over boerenmacht in waterschap

Gemor over boerenmacht in waterschap

Provinciebestu­ren morrelen aan de gereser­veer­de zetels voor boeren in waterschaps­besturen. Het systeem van...

weblogs en commentaren

Het waterschap

Het waterschap

Ter gelegenheid van de verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen komt de discussie over nut en noodzaak...