Dossier mest

Circa 20.000 veehouders in Nederland moeten jaarlijks mest verwerken. De mestverwerkingsplicht geldt sinds 2014. Nieuws over mest, uitleg over de nieuwe regels, foto’s van de nieuwste of meest gebruikte installaties en scherpe blogs, vindt u op deze pagina. Maar ook: Waar kunnen boeren terecht voor mestverwerking en wat kost dat?

Bekijk ook het fotoverslag van het Nationaal Mestcongres, dat donderdag 2 maart 2017 nieuwe inzichten opleverde.

nieuwsberichten over mest

Foto: Koos Groenewold

Mestoorlog met Nedersaksen

Nedersaksen is niet van plan Nederlandse dierlijke mest als dierlijk bijproduct te beschouwen.

Foto: Jennissen

Mestverwerker stilgelegd

Een mestverwerkingsinstallatie in Den Dungen is sinds donderdag 22 juni stilgelegd.

Foto: Bert Jansen

Mestverwerkers in zwaar weer

In de regio Zuid wordt naar schatting circa 16% van de mestverwerkingscapaciteit niet benut.

Vergunning MACE stap dichterbij - Foto: Henk Riswick

Vergunning Mace stap dichterbij

Mestverwerkingsinstallatie MACE is weer een stapje dichterbij de vergunning om daadwerkelijk te kunnen bouwen.

foto's en video's over mest

Zo werkt Veenhuis Nutri-Flow

Zo werkt Veenhuis Nutri-Flow

Veenhuis is een van de bedrijven die nabij-infraroodspectroscopie (NIR) toepassen voor het aan-boord bepalen van...

Foto's: Mark Pasveer

Ambitieuze groeiplannen op de tocht

Mestverwerking Fryslân verwerkte in 2015 zo'n 170.000 ton mest. Het gaat om 3,3 miljoen kilo fosfaat. Directeur...

'Bom onder mestverwerking'

'Bom onder mestverwerking'

Jan Scherff, directeur van Mestverwerking Friesland, vreest de gevolgen van de op stapel staande strengere...

Wat kost mestverwerking u?

Wat kost mestverwerking u?

U bent een van de circa 20.000 veehouders in Nederland die mest moet verwerken. Weet u al op welke manier u uw...

Mestverwerking leeft tijdens open dagen

Racen in Sterksel

Open Innovatie Dagen van VIC Sterksel vooral in het teken van rendement, markt en mest.

'Bouw stal direct stopgezet'

'Bouw stal direct stopgezet'

De nieuwe regels voor een grondgebonden melkveehouderij blokkeren de staluitbreiding van Auke Bootsma in Tzum (Fr.)

Nieuwe stal op bestaand fundament

Nieuwe stal op bestaand fundament

Familie Van de Ven bouwde in Uden een vleesvarkensstal vol doordachte details in de afwerking. De ondernemers...

Luxe stal met mestvergisting

Luxe stal met mestvergisting

Paul van der Schoot bouwt een nieuwe luxe stal en gaat tegelijkertijd mest vergisten. Hij verwacht de...

Mest en water net zo goed

Mest en water net zo goed

Ciska Nienhuis en dr. Egbert Lantinga van Wageningen U.R. onderzochten de ammoniakemissie van uitgereden...

Bijpraten op Wijnandsrade

Op de akkerbouwdag in Wijnandsrade (L.) werden akkerbouwers bijgepraat over de verschillende proeven op...

Per jaar 15.000 kuub mest verwerken

Na 1,5 maand draaien zijn Ludo en Twan Poels tevreden over hun mestverwerker. Met de installatie zetten ze...

verder over mest

Rijenbemesting in maisland op zand- en lössgrond, al dan niet met GPS, kan onder voorwaarden een hogere stikstofgebruiksnorm opleveren. Foto: Michel Velderman

Meer mest mogelijk op maisland

Voor mais op zand- en lössgrond is een hogere stikstofgebruiksnorm van 10 of 25 kilo stikstof per hectare...

Foto: Jan Willem Schouten

Mest op allerlei manieren weg

De komende weken gaat veel mest richting akkerbouwgebied. Een belangrijke route, maar niet de enige.

Foto: Hans Prinsen

Gevraagd: meer bemestingsruimte

De onderhandelingen over de invulling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn gestart.

Derogatie is €20.500 waard, schade zuivelsector kan oplopen tot €940 miljoen - Foto: Michel Velderman

Derogatie is €20.500 waard

Verlies van derogatie kost niet alleen melkveebedrijven veel geld. Door een hogere druk op de mestmarkt krimpt...