Dossier mest

Circa 20.000 veehouders in Nederland moeten jaarlijks mest verwerken. De mestverwerkingsplicht geldt sinds 2014. Nieuws over mest, uitleg over de nieuwe regels, foto’s van de nieuwste of meest gebruikte installaties en scherpe blogs, vindt u op deze pagina. Maar ook: Waar kunnen boeren terecht voor mestverwerking en wat kost dat?

nieuwsberichten over mest

Foto: Bert Jansen

Mestverwerkers in zwaar weer

In de regio Zuid wordt naar schatting circa 16% van de mestverwerkingscapaciteit niet benut.

Vergunning MACE stap dichterbij - Foto: Henk Riswick

Vergunning Mace stap dichterbij

Mestverwerkingsinstallatie MACE is weer een stapje dichterbij de vergunning om daadwerkelijk te kunnen bouwen.

Wout Houbraken (68) bij zijn mestverwerkingsinstallatie in Bergeijk. Foto: Bert Jansen

Houbraken mag nog even mest innemen

Mestverwerker Wout Houbraken in het Brabantse Bergeijk mag weer beperkt mest innemen. De provincie Noord-Brabant...

LTO Noord vreest dat boeren in de buurt in de problemen komen als zij hun mest niet kunnen afzetten.</p>
<p><em>Foto: Mark Pasveer</em>

Vrees voor uitstel bouw Twence

Gemeente Borne wil niet meewerken aan de bouw van mestverwerkingsinstallatie Twence in Zenderen. LTO vreest voor...

<em>Foto: Hans Prinsen</em>

'Mest verdient herwaardering'

Mest verdient herwaardering, het is nu te veel een anoniem product. Dat is een van de conclusies van het...

<em>Foto: Hans Bijleveld</em>

SDE-subsidie voor BMC Moerdijk

De overheid blijft mestverbrandingscentrale BMC Moerdijk financieel steunen vanaf 2018. Dat bevestigt Jan Wijnen...

Foto: Mark Pasveer

Geurts maant Van Dam inzake mest

Kamerlid Jaco Geurts (CDA) vindt dat staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) haast moet maken met...

Een mestverwerkingsinstallatie. Diverse organisaties in Brabant willen geen mestverwerking. Foto: Bert Jansen

Brabant werkt aan nieuw mestbeleid

Provincie Noord-Brabant gaat met gemeenten, landbouworganisatie ZLTO, burgerinitiatieven en natuurorganisaties...

Foto: Mark Pasveer

Biogas uit mest Drentse koeien

Het college van gedeputeerde staten wil de Drentse 'Green Deal' afsluiten met Stichting Het Hooge Wold voor een...

Foto: Hans Prinsen

Niels Lentjes handelt weer in mest

Niels Lentjes is weer actief in de mesthandel. Dat melden diverse partijen uit de sector die zeggen recent door...

Foto: Ton Kastermans

Moeizaam mestjaar verwacht

De prijs die veehouders moeten betalen om van hun mest af te komen, is uitzonderlijk hoog. Het ophaaltarief voor...

Foto's: Roel Dijkstra

Romijns 6 wensen voor 2016

Het nieuwe jaar 2016 wordt hopelijk beter dan het voorbije jaar, aldus melkveehouderijvoorman Kees Romijn van...

foto's en video's over mest

Zo werkt Veenhuis Nutri-Flow

Zo werkt Veenhuis Nutri-Flow

Veenhuis is een van de bedrijven die nabij-infraroodspectroscopie (NIR) toepassen voor het aan-boord bepalen van...

Foto's: Mark Pasveer

Ambitieuze groeiplannen op de tocht

Mestverwerking Fryslân verwerkte in 2015 zo'n 170.000 ton mest. Het gaat om 3,3 miljoen kilo fosfaat. Directeur...

'Bom onder mestverwerking'

'Bom onder mestverwerking'

Jan Scherff, directeur van Mestverwerking Friesland, vreest de gevolgen van de op stapel staande strengere...

Wat kost mestverwerking u?

Wat kost mestverwerking u?

U bent een van de circa 20.000 veehouders in Nederland die mest moet verwerken. Weet u al op welke manier u uw...

Mestverwerking leeft tijdens open dagen

Racen in Sterksel

Open Innovatie Dagen van VIC Sterksel vooral in het teken van rendement, markt en mest.

'Bouw stal direct stopgezet'

'Bouw stal direct stopgezet'

De nieuwe regels voor een grondgebonden melkveehouderij blokkeren de staluitbreiding van Auke Bootsma in Tzum (Fr.)

Nieuwe stal op bestaand fundament

Nieuwe stal op bestaand fundament

Familie Van de Ven bouwde in Uden een vleesvarkensstal vol doordachte details in de afwerking. De ondernemers...

Luxe stal met mestvergisting

Luxe stal met mestvergisting

Paul van der Schoot bouwt een nieuwe luxe stal en gaat tegelijkertijd mest vergisten. Hij verwacht de...

Mest en water net zo goed

Mest en water net zo goed

Ciska Nienhuis en dr. Egbert Lantinga van Wageningen U.R. onderzochten de ammoniakemissie van uitgereden...

Bijpraten op Wijnandsrade

Op de akkerbouwdag in Wijnandsrade (L.) werden akkerbouwers bijgepraat over de verschillende proeven op...

Per jaar 15.000 kuub mest verwerken

Na 1,5 maand draaien zijn Ludo en Twan Poels tevreden over hun mestverwerker. Met de installatie zetten ze...

verder over mest

Derogatie is €20.500 waard, schade zuivelsector kan oplopen tot €940 miljoen - Foto: Michel Velderman

Derogatie is €20.500 waard

Verlies van derogatie kost niet alleen melkveebedrijven veel geld. Door een hogere druk op de mestmarkt krimpt...

Melkveebedrijven moeten vanaf 2016 voldoen aan de regels voor grondgebonden groei - Foto: Joris Telders

Onderschat grondeis melkvee niet

Meer melkvee op het bedrijf in 2016 zonder genoeg extra grond kan betekenen dat de melkveestapel in de laatste...

Pieter Heeg en zijn vader bij melkveebedrijf Sassinga - Foto: Anne van der Woude

Verdienen met melk en mest

Pieter Heeg van melkveehouderij Sassinga is de eerste 'klant' van mest- en energiecoöperatie Jumpstart.

Een vergister op proefboerderij Sterksel. Als het aan FrieslandCampina ligt dan staan in 2017 bij 200 melkveehouders een pure mestvergister. Foto: Bert Jansen

Alle mest de vergister in

Hoe realistisch is het dat veehouders in 2017 mest gaan vergisten op eigen erf?

Onzekere mestmarkt en beperkte bouwopties remmen mestopslag - Foto: Koos Groenewold

Onzekerheid remt mestopslag

Mestopslag biedt teler grip op mestkwaliteit en -aanwending. Toch investeren telers weinig in opslag.

Foto: Peter Roek

Mestketen op de schop

Provincie Noord-Brabant werkt aan een nieuw mestbeleid. Uitgangspunt is dat alle mest op het boerenerf bewerkt...

Mestketen op de schop

Mestketen op de schop

Als de mestplannen van Brabant, POV en FrieslandCampina doorgaan, dan gaat de mestketen veranderen. Veehouders...

Een concentraat dat overblijft na mestverwerking.<br /><em>Foto: Peter Roek</em>

'Fosfaatplafond kan eraf'

Omdat veel mest 'op verantwoorde wijze wordt verwerkt', betoogt columnist Joost de Rooij dat het fosfaatplafond...

Drogere, hoger geleden zandgronden kunnen wel bereden worden. Zwaardere grondsoorten nog nauwelijks. <br /><em>Foto: Michel Velderman</em>

Flink minder mest uitgereden

De mestafzet verloopt moeizaam. Veel percelen zijn nog te nat. Naar schatting is 20% tot 30% minder mest...