Dossier mest

Circa 20.000 veehouders in Nederland moeten jaarlijks mest verwerken. De mestverwerkingsplicht geldt sinds 2014. Nieuws over mest, uitleg over de nieuwe regels, foto’s van de nieuwste of meest gebruikte installaties en scherpe blogs, vindt u op deze pagina. Maar ook: Waar kunnen boeren terecht voor mestverwerking en wat kost dat?

Bekijk ook het fotoverslag van het Nationaal Mestcongres, dat donderdag 2 maart 2017 nieuwe inzichten opleverde.

nieuwsberichten over mest

Foto: Bert Jansen

Mestverwerkers in zwaar weer

In de regio Zuid wordt naar schatting circa 16% van de mestverwerkingscapaciteit niet benut.

Vergunning MACE stap dichterbij - Foto: Henk Riswick

Vergunning Mace stap dichterbij

Mestverwerkingsinstallatie MACE is weer een stapje dichterbij de vergunning om daadwerkelijk te kunnen bouwen.

Wout Houbraken (68) bij zijn mestverwerkingsinstallatie in Bergeijk. Foto: Bert Jansen

Houbraken mag nog even mest innemen

Mestverwerker Wout Houbraken in het Brabantse Bergeijk mag weer beperkt mest innemen. De provincie Noord-Brabant...

<em>Foto: Henk Riswick</em>

Mestputten varkenshouders nog vol

Dit voorjaar is beperkt varkensmest opgehaald bij de varkenshouders. De mestputten van de meeste varkenshouders...

foto's en video's over mest

Zo werkt Veenhuis Nutri-Flow

Zo werkt Veenhuis Nutri-Flow

Veenhuis is een van de bedrijven die nabij-infraroodspectroscopie (NIR) toepassen voor het aan-boord bepalen van...

Foto's: Mark Pasveer

Ambitieuze groeiplannen op de tocht

Mestverwerking Fryslân verwerkte in 2015 zo'n 170.000 ton mest. Het gaat om 3,3 miljoen kilo fosfaat. Directeur...

'Bom onder mestverwerking'

'Bom onder mestverwerking'

Jan Scherff, directeur van Mestverwerking Friesland, vreest de gevolgen van de op stapel staande strengere...

Wat kost mestverwerking u?

Wat kost mestverwerking u?

U bent een van de circa 20.000 veehouders in Nederland die mest moet verwerken. Weet u al op welke manier u uw...

Mestverwerking leeft tijdens open dagen

Racen in Sterksel

Open Innovatie Dagen van VIC Sterksel vooral in het teken van rendement, markt en mest.

'Bouw stal direct stopgezet'

'Bouw stal direct stopgezet'

De nieuwe regels voor een grondgebonden melkveehouderij blokkeren de staluitbreiding van Auke Bootsma in Tzum (Fr.)

Nieuwe stal op bestaand fundament

Nieuwe stal op bestaand fundament

Familie Van de Ven bouwde in Uden een vleesvarkensstal vol doordachte details in de afwerking. De ondernemers...

Luxe stal met mestvergisting

Luxe stal met mestvergisting

Paul van der Schoot bouwt een nieuwe luxe stal en gaat tegelijkertijd mest vergisten. Hij verwacht de...

Mest en water net zo goed

Mest en water net zo goed

Ciska Nienhuis en dr. Egbert Lantinga van Wageningen U.R. onderzochten de ammoniakemissie van uitgereden...

Bijpraten op Wijnandsrade

Op de akkerbouwdag in Wijnandsrade (L.) werden akkerbouwers bijgepraat over de verschillende proeven op...

Per jaar 15.000 kuub mest verwerken

Na 1,5 maand draaien zijn Ludo en Twan Poels tevreden over hun mestverwerker. Met de installatie zetten ze...

verder over mest

Foto: Jan Willem Schouten

Mest op allerlei manieren weg

De komende weken gaat veel mest richting akkerbouwgebied. Een belangrijke route, maar niet de enige.

Foto: Hans Prinsen

Gevraagd: meer bemestingsruimte

De onderhandelingen over de invulling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn gestart.

Derogatie is €20.500 waard, schade zuivelsector kan oplopen tot €940 miljoen - Foto: Michel Velderman

Derogatie is €20.500 waard

Verlies van derogatie kost niet alleen melkveebedrijven veel geld. Door een hogere druk op de mestmarkt krimpt...

Melkveebedrijven moeten vanaf 2016 voldoen aan de regels voor grondgebonden groei - Foto: Joris Telders

Onderschat grondeis melkvee niet

Meer melkvee op het bedrijf in 2016 zonder genoeg extra grond kan betekenen dat de melkveestapel in de laatste...

Pieter Heeg en zijn vader bij melkveebedrijf Sassinga - Foto: Anne van der Woude

Verdienen met melk en mest

Pieter Heeg van melkveehouderij Sassinga is de eerste 'klant' van mest- en energiecoöperatie Jumpstart.

Een vergister op proefboerderij Sterksel. Als het aan FrieslandCampina ligt dan staan in 2017 bij 200 melkveehouders een pure mestvergister. Foto: Bert Jansen

Alle mest de vergister in

Hoe realistisch is het dat veehouders in 2017 mest gaan vergisten op eigen erf?

Onzekere mestmarkt en beperkte bouwopties remmen mestopslag - Foto: Koos Groenewold

Onzekerheid remt mestopslag

Mestopslag biedt teler grip op mestkwaliteit en -aanwending. Toch investeren telers weinig in opslag.