Dossier mest

Circa 20.000 veehouders in Nederland moeten jaarlijks mest verwerken. De mestverwerkingsplicht geldt sinds 2014. Nieuws over mest, uitleg over de nieuwe regels, foto’s van de nieuwste of meest gebruikte installaties en scherpe blogs, vindt u op deze pagina. Maar ook: Waar kunnen boeren terecht voor mestverwerking en wat kost dat?

nieuwsberichten over mest

Foto: ANP

NVWA: let op mest met drugsafval

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de provincie Noord-Brabant roepen op signalen van drugs of...

Foto: Jan Willem Schouten

18 strafzaken voor mestfraude

In de eerste helft van dit jaar zijn 18 strafrechtszaken geweest in verband met mestfraude.

Carola Schouten - Foto: ANP

Schouten vertrouwt op derogatie

Minister Schouten houdt ondanks onrust over mestfraude vertrouwen in het verkrijgen van derogatie.

Minister Carola Schouten (LNV) - Foto: ANP

Minister maant mestpartijen

Veehouderij en mestbranche moeten mestfraude zelf aanpakken, om verlies van derogatie te voorkomen.

Logo: rekenmodel Aerius

Stagnatie door PAS-model

Vergunningaanvragen voor veehouders stagneren door het verplichte rekenmodel Aerius.

Mace wil grootschalig werken en dat keert zich in Oss tegen de coöperatie. Dit is een beeld uit een video van het bedrijf over hun verwerker in Landhorst. Afbeelding: Mace

Oss wil mestverwerker Mace niet

Gemeente Oss (N.-Br.) wil mestverwerker Mace (mineralen afzet coöperatie Elsendorp) tegenhouden.

Foto: Mark Pasveer

Geen uitstel AGR-GPS-plicht

Mestverwerking Friesland krijgt geen uitstel voor de invoering van de AGR-GPS-plicht voor mesttransporten.

Het drogestofgehalte in mest loopt op door het hogere aandeel vast voedsel dat vleeskalveren krijgen.

SMG verwerkt minder mest

Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG) verwerkt dit jaar waarschijnlijk minder vleeskalvermest dan in 2016.

Foto: Koos Groenewold

Mestoorlog met Nedersaksen

Nedersaksen is niet van plan Nederlandse dierlijke mest als dierlijk bijproduct te beschouwen.

Foto: Jennissen

Mestverwerker stilgelegd

Een mestverwerkingsinstallatie in Den Dungen is sinds donderdag 22 juni stilgelegd.

foto's en video's over mest

Zo werkt Veenhuis Nutri-Flow

Zo werkt Veenhuis Nutri-Flow

Veenhuis is een van de bedrijven die nabij-infraroodspectroscopie (NIR) toepassen voor het aan-boord bepalen van...

Foto's: Mark Pasveer

Ambitieuze groeiplannen op de tocht

Mestverwerking Fryslân verwerkte in 2015 zo'n 170.000 ton mest. Het gaat om 3,3 miljoen kilo fosfaat. Directeur...

'Bom onder mestverwerking'

'Bom onder mestverwerking'

Jan Scherff, directeur van Mestverwerking Friesland, vreest de gevolgen van de op stapel staande strengere...

Wat kost mestverwerking u?

Wat kost mestverwerking u?

U bent een van de circa 20.000 veehouders in Nederland die mest moet verwerken. Weet u al op welke manier u uw...

Mestverwerking leeft tijdens open dagen

Racen in Sterksel

Open Innovatie Dagen van VIC Sterksel vooral in het teken van rendement, markt en mest.

'Bouw stal direct stopgezet'

'Bouw stal direct stopgezet'

De nieuwe regels voor een grondgebonden melkveehouderij blokkeren de staluitbreiding van Auke Bootsma in Tzum (Fr.)

Nieuwe stal op bestaand fundament

Nieuwe stal op bestaand fundament

Familie Van de Ven bouwde in Uden een vleesvarkensstal vol doordachte details in de afwerking. De ondernemers...

Luxe stal met mestvergisting

Luxe stal met mestvergisting

Paul van der Schoot bouwt een nieuwe luxe stal en gaat tegelijkertijd mest vergisten. Hij verwacht de...

Mest en water net zo goed

Mest en water net zo goed

Ciska Nienhuis en dr. Egbert Lantinga van Wageningen U.R. onderzochten de ammoniakemissie van uitgereden...

Bijpraten op Wijnandsrade

Op de akkerbouwdag in Wijnandsrade (L.) werden akkerbouwers bijgepraat over de verschillende proeven op...

Per jaar 15.000 kuub mest verwerken

Na 1,5 maand draaien zijn Ludo en Twan Poels tevreden over hun mestverwerker. Met de installatie zetten ze...

verder over mest

Foto: Peter Roek

Bodem sturen met mestkwaliteit

Tussen bemestingsstrategieën komen verschillen in bodemkwaliteit en gewasopbrengsten naar voren.

Foto: Mark Pasveer (archief Boerderij, bewerking: Manon de Vries). Geanonimiseerde foto, dit bedrijf komt niet voor in het artikel.

Wie pakt regie in mestsector?

Sector broedt op mestplan. Maar recept is al lang bekend. Adviesrapport over mestfraude ligt klaar.

Foto: Peter Roek

De vele vormen van mestfraude

De IOD-NVWA beschreef in een rapport welke vormen van fraude in het veld worden geconstateerd.