Redactieblog

1812 x bekeken 1 reactie

Wat kwam er terecht van plannen voor 2015?

Woensdag maakt het kabinet de balans op. Wat is er terecht gekomen van de plannen die in 2014 werden gemaakt voor het vorig jaar? Het jaarverslag moet het in de publieke belangstelling afleggen tegen de begroting - eigenlijk is dat niet terecht.

Wat is er vorig jaar eigenlijk terecht gekomen van de plannen die het kabinet tijdens Prinsjesdag 2014 bekendmaakte? Volgende week zullen we het horen. Het kabinet komt zelf met zijn jaarverslag over 2015 en de Algemene Rekenkamer zal tegelijk de controles op de jaarverslagen publiceren.

Export

Op landbouwgebied kondigde het kabinet in 2014 aan dat de export van Nederlandse plantaardige en dierlijke producten moest groeien; extra zorg was er vanwege de Russische boycot. Het kabinet wilde extra energie steken in export van Nederlandse land- en tuinbouwproducten naar China, India, Indonesië, Brazilië en de Verenigde Staten.

Concurrentiekracht agrariërs versterken

En via Brussel wilde de staatssecretaris een krachtig gemeenschappelijk landbouwbeleid voeren, "gericht op versterking van concurrentiekracht van agrariërs, innovatie en verduurzaming. De nadruk van het Europese landbouwbeleid ligt op het verder afbouwen van markt- en prijsbeleid tot een vangnet voor crisissituaties en meer doelgerichte directe betalingen", aldus toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma in de toelichting bij de begroting. Het kabinet sprak uit dat er voor het bedrijfsleven meer mogelijkheden komen om plannen te financieren.

Een van de prioriteiten was de nieuwe Wet natuurbescherming en het daarbij horende Programma Aanpak Stikstof. Het PAS, zo beloofde het kabinet, zou in 2015 de vergunningverlening weer lostrekken voor economische activiteiten rond Natura 2000-gebieden. Verder moest de overgang naar groene groei worden voortgezet.

Economische crisis doorkruiste plannen kabinet

Het Programma Aanpak Stikstof is er gekomen in 2015, hortend en stotend, maar het werkt. Op andere punten hebben de economische ontwikkelingen de plannen van het kabinet enigszins doorkruist. Met een diepe crisis in de agrarische sector, die in 2015 tot extra Europese steunmaatregelen leidde, hield het kabinet eind 2014 nog geen rekening.

Tegelijk is wel veel energie gestoken in het openbreken van nieuwe markten. Dijksma was bijvoorbeeld net in China op handelsmissie, toen het politieke gekrakeel rond staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) tot een dieptepunt kwam met haar aftreden. Het vertrek van Dijksma en de komst van Martijn van Dam op de landbouwportefeuille was een van de zaken die ook niet werd voorzien in 2014. Het zal - als het goed is - voor de uitkomsten van het beleid geen verschil hebben gemaakt.

Wat kwam er terecht van plannen voor 2015?

Schril contrast met spektakel Prinsjesdag

De aandacht die de media en politici hebben voor Verantwoordingsdag - zoals de derde woensdag in mei officieel heet in de Tweede Kamer - steekt schril af met het spektakel dat ontstaat rond Prinsjesdag. Pers en parlement hebben meer aandacht voor plannen die nog moeten worden uitgevoerd, dan voor dat wat er werkelijk gerealiseerd is. En dat terwijl het in het beleid natuurlijk niet moet gaan om de plannenmakerij, maar om wat er werkelijk van terecht komt.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.