Expertblog

12581 x bekeken 21 reactieslaatste update:4 mei 2016

'Onmacht in de veehouderij'

Gevolgen van crisis in de landbouw: 119 verwaarloosde koeien in Brabant, 100 dode schapen in Friesland en 400 dode varkens in Gelderland. Hoewel veel mensen zich terecht zorgen maken over het dierlijk leed, wordt er weinig gesproken over het boerenleed.

De gevolgen van de crisis in de land- en tuinbouwsector worden steeds duidelijker zichtbaar. Zo werden er vorige maand 119 verwaarloosde koeien verwijderd bij een boer in Brabant, werden er in Friesland een maand geleden 100 dode schapen en lammeren gevonden en werden er in Gelderland nog eens ruim 400 dode biggen en varkens aangetroffen. Hoewel veel mensen zich terecht zorgen maken over het dierlijk leed, wordt er weinig gesproken over het boerenleed als gevolg van de crisis.

Crisis is geen excuus voor dierverwaarlozing, maar wel een signaal

De crisissituatie is natuurlijk in geen enkel geval een excuus voor de verwaarlozing van dieren, maar speelt wel een rol. Zo concludeerde het Platform Stil Leed afgelopen week nog dat zeker 8 van de 10 varkenshouders in financiële nood verkeren. In de melkveehouderij gaat het om zeker 1 op de 3 boeren die grote moeite heeft om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Daardoor is er steeds minder geld beschikbaar om bijvoorbeeld voerleveranciers en veeartsen te betalen.

Kabinet moet meer oog hebben voor boerenwelzijn

De crisis, die vooral het gevolg is van de Russische boycot, duurt nu al 1,5 jaar en lijkt maar niet aan een eind te komen. Het wordt nu eindelijk eens tijd dat het kabinet de problemen serieus gaat nemen en boeren begeleidt die willen verbreden, die willen stoppen met hun bedrijf of die een doorstart willen maken. Dat is momenteel allerminst het geval omdat er vooral veel wordt gepraat maar weinig wordt gedaan.
De €30 miljoen die beschikbaar is gesteld door de Europese Commissie voor aanpak van de crisis, wordt uitgegeven aan markt en innovatie zonder daarbij oog te hebben voor het boerenwelzijn. Het bedrijfsleven en de sectoren moeten samen met de overheid kijken hoe het Europese crisisgeld ingezet kan worden om de huidige situatie het hoofd te bieden.

Bijbaan van boerin is onmisbaar voor boerenbedrijf

De crisissituatie groeit veel boeren nu echt boven het hoofd. Waar het boerenbedrijf lange tijd de belangrijkste bron van inkomsten was voor de boer, is nu de bijbaan van de boerin die 2 of 3 dagen buitenshuis werkt onmisbaar geworden. Een boer met €1,5 miljoen euro omzet houdt aan het eind van het jaar maar €15.000 over, wat minder is dan het bijstandsniveau.

Laat de boer weten waar hij aan toe is

Al lange tijd denk ik dat de overheid de intensieve veeteelt nog liever vandaag dan morgen ziet vertrekken, vooral als het gaat over de varkenshouderij. Als dat inderdaad zo is, vind ik dat de regering eerlijk moet zijn en moet zeggen dat het einde verhaal is voor de veehouderij. Nu worden boeren aan het lijntje gehouden zonder dat ze weten waar ze daadwerkelijk aan toe zijn.

Als de overheid nu niet ingrijpt, is het einde zoek en zullen we in de komende maanden vaker verhalen in de krant lezen over gevallen van dierverwaarlozing. Financiële problemen leiden namelijk tot psychische problemen en soms dus ook tot verwaarlozing. Voor de Nederlandse overheid zou dit dan ook niet het moment moeten zijn om de boeren in de steek te laten, maar juist om pal voor ze te gaan staan.

Laatste reacties

 • deB.


  Zielig beroep!!
  Daar zijn we toch wel eindelijk achter.
  Complete waanzin, dat de burgers boeren onderhand zielig gaan vinden...eigen ondervinding!

 • veldzicht

  Wat Annie SchreijerPierik schrijft wisten de meeste boeren allang,de een na de andere kostbare maatregel wordt op de ander gestapeld terwijl de overheid het geen zier interesseert
  of het te betalen is en zo gaat de concurentie positie voortdurend achter uit.Hoe minder boeren des te makkelijker het gaat om ze te pakken zie nertsenhouders ,met het vlieg of autoverkeer passen ze wel op dat zijn vele milioenen gebruikers.

 • farmerbn

  De boeren zitten gewoon klem bij de politiek. Als er voldoende voedsel is dan moeten we voor de wereldmarktprijs produceren . Door extra eisen van de politiek zijn onze kostprijzen te hoog geworden dus is die wereldmarktprijs voor ons onvoldoende. Gaat door lage producties in de wereld de wereldmarktprijs flink omhoog dan zal de politiek ,verkoop buiten Europa verbieden zodat we niet kunnen profiteren van die hoge prijzen. Ook kan de politiek een boycot instellen zodat alleen de boerenstand de prijs daarvoor betaalt.
  Doordat we met te weinig zijn is onze invloed op de politiek te verwaarlozen. Wil je lekker boeren dan zul je elders je boerderij moeten exploiteren. Daar waar je wel voor de wereldmarktprijs kunt produceren want elk land denkt zoals hierboven is aangegeven.

 • leftturn

  Roep om duidelijkheid is goed. Verder ook geen oplossing, 30 miljoen is 30 euro per zeug, en dan zou het geld allemaal naar 1 deelsector gaan.
  Zou wel goed zijn eens serieus naar mededinging te kijken. Aantallen varkens dalen, China importeert fors meer en de prijzen reageren nauwelijks.
  Met dit weer komende week plus 10 cent zou heel gewoon zijn, zeker gezien het niveau van heden.

 • Het zou goed zijn als er ook eens gekeken wordt naar het vakmanschap van een aantal veehouders. Meestal schort het daar nog wel eens aan bij dierverwaarlozing.

 • hansvanbergen

  Heel Europa mocht de superheffing in 3 jaar betalen. In Nederland niet Annie Schrijer Pierik met haar cda hielden dit tegen. Bij de fosfaatrechten discussie stond het cda weer klaar om de kostprijs fors te verhogen door rechten uit te delen aan extensieve boeren, vaak cda bestuurders die gemeentepacht grond ingepikt hebben grond van de kerk van het waterschap waar ze ook in zitten en daar krijgen ze nu weer gratis koerechten bij. Andere melkveehouders mogen straks 8% van hun koeien naar de slacht brengen. Dat is ook 8% minder melk in de tank Annie! Hadden jullie bij het cda daar niet aan gedacht? Nog meer armoede onder de boeren dus. Bedankt Annie! En dan doodleuk strijden voor geen korting bij berdijfsoverdracht. Alsof niet 18000 melkveehouders van 18000 km afstand dat al zagen aankomen. Als niet iedereen in de gaten heeft dat dit een bewust opgezet spelletje is. Annie je doet met je cda helemaal nada noppes nul voor de boeren. Niets. En daarbij 30 euro per zeug is voor een boer met 400 zeugen 12000 euro. Daar kun je toch voer van betalen.

 • leftturn

  En dan ben je 1 week verder met die 12000 euro, of wellicht 2. Korte termijn dus en geen visie voor de langere.

 • John*

  van die 30.000.000 miljoen kunnen 400.000 varkensrechten opgekocht worden en ergens geparkeerd worden dat zet pas zoden aan de dijk. 32.000 (4%) zeugen met bijbehorende vleesvarkens weg (320.000, 7%) en minder mest waar iedereen van profiteert. waarschijnlijk geven de grondloze boeren als eerst de rechten op.

 • hansvanbergen

  En wat hebben die boeren die in grote nood zitten aan een lange termijn visie? Die varkens zijn doorgegaan van de honger omdat er geen voer meer gebracht is omdat er niet betaald kon worden waarschijnlijk. Er zijn al veel minder zeugen in Europa en de prijzen trekken ook alweer aan. Mevrouw Schrijer Pierik heeft tal van mogelijheden om de kosten van boeren te verlagen maar ze verhoogt de kosten alleen maar Ze trekt de strop alleen maat strakker aan. Varkensrechten omzetten voor koerechten. CDa? Tegen!

 • A.Pekkeriet

  laat de overheid is wat doen aan absurd hoge NVWA tarieven voor ons bedrijf zijn we al gauw 14.000 euro kwijt per jaar om de varkens in duitsland te mogen leveren.

 • hansvanbergen

  Precies Pekkeriet dat bedoel ik nou. 14.000 euro!!!! Dat verdwijnt in de zakken van dierenartsen terwijl het niet noodzakelijk is. En zo ook de 30 miljoen die gaan naar Wageningers die wat fantaseren over dierwelzijn en toegevoegde waarde en zo wordt de eenvoudige boel leeggezogen. En wat het cda? Niets nada noppes nul. Overs mevrouw Schrijer Pierik bij een inkomen van 15.000 euro wat u onder het bestaansminimum noemt, mag je nog de arbeidsongeschiktheids verzekering 7-8000 euro eraf trekken. Hoe lang houdt u de schotten tussen melkvee en rundvee fosfaat nog omhoog? Het enige wat u er mee bereikt is dat u de grote mega varkenshouders extra sponsort die nog uit aan het breiden zijn. Behalve dat ze een appel en ei bedrijven van collega's overnemen. Zij kunnen dan ineens WEL concureren

 • Peltjes

  Hans: je draaft hier al net zo door als met jouw mening over de melkrobot. Annie is met het CDA en SGP en CU de enigste die het voor de boeren opnemen. Ik ben benieuwd naar welke partij jouw voorkeur gaat.

 • hansvanbergen

  Dat is een goeie vraag. Ik zie mezelf bepaald niet in zon belachelijke blauwe blazer op de partij bijeenkomst van de vvd staan. Feit is wel dat mevr Lodders heel heel heel wat meer meedenkt met de boeren dan Schrijer Pierik. Lodders snapt tenminste dat er euro's nodig zijn en dat we aan verhalen NIETS hebben. Sgp opstelling in fosfaat discussie vond ik ook niet helemaal correct alsmede hun opstelling tegen vrouwen en homo's. Het zit dus in hun natuur om medemensen in de grond te trappen en daar kan ik niet mee om gaan. Als ze dat eens zouden laten zouden ze mijn stem krijgen! ChristenUnie idem dito. Overigens hebben zij nooit iets anders gedaan dan het boeren proberen onmogelijk te maken en de boerenstand in de grond te stampen.

 • hansvanbergen

  Sinds die Buma Stemra bij t cda aant roer staat is het klaar met de support naar het platteland toe en daarbij de boeren. Hoewel de helft van de populatie suburban is. Buma, ouwe Friese landadel, kijkt diep neer op boeren en moet er niets van hebben. Volgende vraag heeft stemmen uberhaubt wel zin? Getalsmatig zeer zeker niet natuurlijk. Maar Wilders sprak van een nep parlement. En wat gebeurde tijdens de fosfaat discussie. Zoals ik al voorspeld had een toneelstukje om de afroming bij bedrijfsoverdracht binnen familie. Nepparlement!! Nu zijn ze opvakantie dan nog een paar keer naar Den Haag/Brussel en dan vakantie tot in september! En dat voor 100.000 euri per jaar. De tijd dat ze volle tassen met stukken thuis doorlazen ligt achter ons. Dat merkte je ook tijden s het fosfaat debat. Men beschikte totaal niet over ok maar enige kennis van zaken. Triest.

 • Peltjes

  Het hele fosfaat drama was niet nodig geweest als Lodders wat meer doortastend was geweest. (en LTO)

 • hansvanbergen

  Dat mag je dan even toelichten

 • A1967

  Hans van Bergen is vergeten dat het beleid de afgelopen jaren mede mogelijk gemaakt is door onze vvd minister van Algemene zaken. Ik ben het vaak met Hans eens maar hiermee slaat hij volledig de plank mis. Je hebt geen vijanden nodig met zulke slechte vrienden.

 • Bennie Stevelink

  Dat kan ik wel even toelichten @Hans. Het komt vooral door Lodders dat niet tijdig beperkende maatregelen zijn genomen na het afschaffen van het melkquotum. Toen duidelijk werd dat het helemaal uit de hand liep moesten alsnog beperkende maatregelen genomen worden waarbij iedereen moet inleveren. Ook degene die NIET uitgebreid hebben.
  Het inleveren van fosfaatrechten had voorkomen kunnen worden als men TIJDIG de noodzakelijke maatregel had genomen.

  Ook ZLTO heeft een verantwoordelijkheid. Ze wilden onder geen beding grondgebondenheid omdat ze de mogelijkheid wilden houden dat melkveehouders in Brabant grondloos konden groeien. Dat, terwijl de grondloze varkenshouderij in Nederland wegkwijnt omdat ze niet in kostprijs kunnen concurreren tegen varkenshouders in de graangebieden die voer en mestplaatsing naast de deur hebben. Als varkenshouders in Nederland al niet eens kunnen bestaan omdat de noodzakelijke extensieve akkerbouw waarmee ze moeten samenwerken niet aanwezig is hoe moet een grondloze melkveehouderij dan bestaan? Kijk maar eens in Amerika: varkenshouders en grondloze melkveehouders zijn altijd gevestigd in graangebieden. Dat hadden Lodders en ZLTO jaren geleden toch al wel kunnen bedenken?

 • Peltjes

  Precies Bennie, heb ik niets aan toe te voegen.

 • hansvanbergen

  Grondgebondenheid verhoogt alleen maar de koste. Ben je wel in in de usa geweest? Jij voelt jezelf verheven boven de varkens en pluimveehouderij. Ik niet. Ik kijk tegen ze op. Ik weet dat ze 30 jaar op de melkveehouderij voorop lopen. De meeste koeien zijn in het Nlto gebied erbij gekomen en het is dan ook de Nlto die domme verkeerde keuzes gemaakt heeft. Hetgeen niets tot weinig met de cda en of vvd te maken heeft.

 • awhurenkamp1

  Ja dat denk ik ook. Peltjes . van mij mogen ze fuseren . zou goed zijn voor de boeren.. En dan massaal opstemmen. < De andere partijen laat de Boeren toch aan hun lot over...

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.