Redactieblog

4281 x bekeken 14 reacties

'Ondersteuning in specifieke situaties is heel logisch'

Van Dam stelt een heel ander landbouwbeleid voor, maar eenvoudiger zal het er niet op worden.

Wekenlang niets van en over staatssecretaris Martijn van Dam ­gehoord, en plotseling is hij op allerlei manieren in het nieuws. Op zichzelf is dat niet verkeerd. Afgelopen zondag, in de televisiequiz 
1 tegen 100, was de vraag onder welk ministerie de landbouwsector valt. Driekwart van de bijna 100 spelers had het fout, en dat terwijl ze maar konden kiezen uit drie ministeries. Gelukkig werd niet gevraagd naar de naam van de staatssecretaris, dat was nog erger afgelopen.

Voedsel in de toekomst

Het belangrijkste nieuwsfeit was de lancering van een discussiestuk voor de Europese landbouwministers. Een stuk in het Nederlands, maar met de Engelse titel Food of the future – the future of food (voedsel van de toekomst, en omgekeerd). De titel is ongetwijfeld bedacht door een voorlichter, niet door iemand die het stuk had gelezen. Want behalve dat het deels over voedsel gaat, is de titel niet in de ­inhoud terug te vinden. Het is wel een interessant werkstuk, met allerlei verstandige feiten en benaderingen. Ik kan u aanraden het te ­lezen; u komt er door te googelen op ‘ez discussiestuk landbouw’.

Inkomenssteun

Van Dam heeft grote twijfels bij de bestaande inkomenssteun. Ik ook, en dat heb ik al vaker opgemerkt. Inkomenssteun slaat neer in de grondprijs, en dus helpt het niet. Maar dat argument gebruikt hij niet. Hij stelt vast dat wat hem betreft niet elke manier van produceren maatschappelijke steun en subsidie verdient. Dat ben ik met hem eens. Het maatschappelijk draagvlak voor inkomenssteun voor half-industriële melkveebedrijven met 300 koeien, voor de teelt van snijmais, of voor de vleeskalveren – hij noemt die sector in een interview – valt zeer te ­betwijfelen.

Hij wil naar meer gerichte steun voor productiewijzen die maatschappelijk het meest waardevol zijn, en naar steun bij heel lage prijzen. En het moet allemaal eenvoudiger ...

Ondersteuning wordt complex

Dat is een lastige opgave, want hoe gerichter de steun, des te ingewikkelder de regeling. Omdat er altijd ondernemers zijn die de grenzen van de mogelijkheden op gaan zoeken. Er is ooit gesproken over het beperken van de inkomenssteun tot kleinere bedrijven, en prompt was de vrees dat grote boeren hun bedrijf dan wel zouden gaan splitsen. Hoe ingewikkeld wordt een regeling dan wel niet als de steun beperkt wordt tot suikerbietentelers die iets extra’s voor het klimaat doen, of die onnutte sloten en greppels laten bestaan. En kijk eens naar de uitzondering op de mestregels in de Noordelijke Friese Wouden. Kortom, droom vooral verder. Maar de basis van de gedachte, ondersteunen in specifieke situaties, is heel logisch. Het is in feite, naast het dunne argument van het veiligstellen van de voedselvoorziening, de enige manier om op termijn maatschappelijke steun voor landbouwbeleid te behouden.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Steun voor het merendeel van de boeren zal altijd blijven bestaan. Het is dé wortel die voorgehouden wordt aan boeren om te gehoorzamen wat de politiek wil. Als veel boeren geen steun meer krijgen, zullen ze het niet erg vinden als de steun 20% verlaagd wordt. Daarnaast is Nederland maar erg klein in Europa en willen grote netto-ontvangers (Frankrijk, Duitsland,Roumenie en Polen) gewoon doorgaan zoals het nu is.

 • mariapeel

  Van dam moet gauw stoppen. Krijgt hij toch nooit voor elkaar. Hij moet luisteren na de rest van Europa die hem uit lachen

 • Zuperboer

  Van Dam ziet net als de rest van de coalitie de verkiezingen opdoemen en denkt we moeten (in het geval van van Dam) weer terug naar de sociaaldemocratische roots om verloren stemmen terug te winnen.

 • alco1

  Als de schrijver zelf al begint over de draagkracht onder de bevolking van stallen van 300 koeien, dan is de richting over zijn denkwijze al gegeven.
  Nou ik kan over dit onderwerp al wel beoordelen dat die aantallen onder de bevolking totaal niet speelt.
  Een opening van een grote stal wordt massaal bezocht en een stalletje voor honderd koeien wordt al helemaal geen open dag meer voor georganiseerd.

 • Bennie Stevelink

  De vraag is @alco, moet een boer met 300 koeien inkomenssteun krijgen of mag verwacht worden dat hij zijn inkomen uit de markt haalt?

 • farmerbn

  Ik ben voorstander van steun als het nodig is. Als bv tarwe meer dan 200 euro per ton opbrengt dan hoeft er op het eind van het jaar geen premie ontvangen te worden. Wel als de prijs 130 euro is. Hetzefde bij de melk. Er zijn dan jaren waarin Brussel geld overhoud maar ook dat Brussel dubbel uitkeerd. Ik geloof dat de Amerikanen het ook zo geregeld hebben.

 • Willem1977

  Inkomensondersteuning gaat voor het grootste deel naar de meest vermogende bedrijven van de agro sector (lees bedrijven met grond). Als de steun wordt afgebouwd gaat de grondprijs ook naar een agro economisch prijsniveau. En zakt daarmee ook de hoge kostprijs waarmee de grondgebonden sectoren kampen en niet efficiente bedrijven zullen stoppen.

 • leftturn

  Probleem met steun zoals farmerbn voorstelt is dat er geen rem op de productie zit. Als de prijs laag is en je dus in feite iets maakt waar geen vraag naar is, houdt je met steun de productie op peil.
  Daarnaast de vraag of dit te verkopen is naar de maatschappij. In geval van V&D zouden ze dus ook hulp gekregen hebben, terwijl men geen klanten trok.
  Het is een systeem wat niet meer geaccepteerd wordt. Als boer is het ook vast maar laag inkomen.
  We houden graag vast aan wat we kennen, maar bereid je voor op een andere toekomst.

 • veldzicht

  Veel boeren hebben de mond vol over ondernemer zijn ,de markt moet zijn werk doen ,risico nemen , tot het moment dat de prijs daalt en de bodem van de bankrekening in zicht komt
  dan moet er steun komen en heeft altijd een ander de problemen veroorzaakt,nou zo werkt het niet, als je zo graag ondernemer wil zijn dan loop je dat risico en zal je ZELF een
  oplossing moeten zoeken.

 • farmerbn

  Volgens mij mag je een voedselproducent niet vergelijken met een V&D. Als er in Europa ineens te veel voedselproducenten stoppen ,komt de voedselvoorziening in gevaar. Of de voedselprijs veel te hoog zodat er volksopstanden komen. De politiek weet dat boeren een andere status hebben. Dat premies de grondprijzen verhoogd is misschien niet in heel Europa het geval. Het Nederlandse mestbeleid verhoogd ook de grondprijs.

 • Bennie Stevelink

  Nee @farmerbn, niet het mestbeleid maar de vee-intensiteit verhoogt de grondprijs. Het mestbeleid is een logisch gevolg van de vee-intensiteit.

  Daarnaast wordt de grondprijs ook verhoogt door goede rendementen in de akkerbouw, de boomkwekerijen en de voerschaarste in de melkveehouderij.

 • alco1

  Dus Bennie ziet geen probleem in de verschraling door het mestbeleid.
  Melkvee intensiteit is er ook niet.
  Dat is door het plafond gecreëerd.

 • farmerbn

  Als je de laatste tijd de artikelen goed hebt gelezen dan blijkt dat er boruim te kort is , zwavel tekort, fosfaat tekort en koper tekort. In drijfmest zit steeds minder stikstof, fosfaat en kali. De tekorten stapelen zich in de toekomst dus nog veel meer op. Nee het gaat lekker zo. Steeds meer mest indikken en exporteren zodat er ook nog een organische stof tekort komt.

 • wrb

  als je als ondernemer een risico neemt, neem dan ook je verantwoordelijkheid door de gevolgen te dragen. En laten we ons niet zo afhankelijk gedragen van de overheid!

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.