Redactieblog

1927 x bekeken 5 reacties

'Dappere Van Dam oppert afschaffen inkomenssteun'

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft een dapper voorstel gedaan: weg met de inkomenssteun. Subsidies uit het GLB moeten alleen nog worden verstrekt voor maatschappelijke doelen: klimaat, duurzaamheid, natuur en landschap.

In feite zou de hele 1e pijler van het Europese landbouwbeleid worden opgeheven en de budgetten zouden kunnen worden overgeheveld naar de 2e pijler. Zo heeft Zwitserland het ook gedaan, in 2014.

Het inkomen van de boeren moet uit de markt komen, zegt Van Dam. Natuurlijk, agrariërs worden geacht innovatieve ondernemers te zijn die op de internationale markt opereren. Maar aangezien de marktordeningen - zo niet zijn opgeheven, dan toch op een zeer laag pitje gezet - is het verwerven van inkomen uit de markt voor al die kleine krabbelaars wel een hele opgave. Dat ziet Van Dam ook en hij wil de positie van boeren in de keten versterken.

Daar zijn wel enkele aanzetten voor gegeven, zoals de voorschriften over contracten in de Europese regels en het optuigen van producentenorganisaties. Maar dat is bij lange na niet voldoende.

Alles is al eens geweest

Van Dam oppert ook nog prijsondersteuning. Dat lijkt mij de klok wel heel ver terugzetten, maar misschien hebben sommigen heimwee naar de jaren 70, toen boeren elk jaar in Brussel onderhandelden over de melkprijs. In feite zou je eens terug moeten naar de tijd van Mansholt om te bedenken wat goed zou zijn. Alles is namelijk al eens geweest.

Maar uiteindelijk zal het er wel op neerkomen dat niemand het geloof in het liberale marktdenken op wereldniveau wil opgeven en daarbij passen geen inkomenssteun, geen marktbescherming voor boeren, geen prijsondersteuning en geen inbreuken op het mededingingsrecht. En dan moeten we misschien nog verder terugdenken, aan de landbouwcrises in het begin van de vorige eeuw.

Amerikanen kampioenen van vrije markt

Ik vond het trouwens wel opvallen dat nu ook in de Verenigde Staten kritiek op gang komt tegen het vrijhandelsverdrag TTIP. De Amerikanen zijn normaal gesproken immers de kampioenen van de vrije markt. Dus misschien is er nog hoop voor de boeren. En Van Dam is misschien wel de aangewezen figuur om een ommekeer te bewerkstelligen.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Wat zouden de gevolgen kunnen zijn, als de inkomenstoeslagen verdwijnen? Ik kan me voorstellen, dat de boeren op marginale gronden er de brui aan moeten geven wegens een te laag inkomen. Amerika weet wat diot betekent, marginale gronden uit productie en een dalende voedselproductie. Is dit wat onze Socialisten voorstaan? Willen zij met droge ogen blijven beweren dat ze -sociaal voelend - zijn als er nog meer mensen op de wereld honger hebben wegens gestegen voedsel prijzen. De voedselprijzen zullen moeten stijgen als de boer zijn complete inkomen uit de landbouw moet halen. Voor de voedselzekerheid is dit plan zeer slecht en daarmee A-sociaal. Van Dam toont met deze opmerking aan "Socialisme staat niet gelijk aan Sociaal."

 • mariapeel

  Er zal eerder meer als minder honger komen op de wereld

 • leftturn

  Prijzen hoeven niet te stijgen, als we niet meer standaard paar honderd euro per ha krijgen, leren we ook beter rekenen. Dus lagere grondprijs, in NL zal effect klein zijn, maar elders telt dit zeker.
  De burger betaalt de kosten voor voedsel nu indirect ook, via de belasting. Daarnaast krijgt de Afrikaanse boer geen oneerlijke concurrentie meer vanwege geforceerd goedkoop eten uit EU.
  Amerika is daarentegen kampioen in voedselpolitiek. Juist ook qua steun richting eigen boeren.
  We moeten af van deze knellende subsidies, ze zorgen bij de boer voor vaste armoede.

 • info36

  Het trieste is dat we niet uit het verleden leren.
  Al dat liberaliseren leidt alleen maar naar ellende toe. Inderdaad wat 100 jaar gelden is gebeurd. Ook met het pachtbeleid is het die kant op aan het gaan. Het wordt tijd dat pater van den Elzen weer terugkomt.

 • alco1

  Klimaat, duurzaam, natuur en landschap.
  En laat daar nou niemand verstand van hebben.

  Klimaat wordt hoger omdat we brandstoffen uit de grond halen.
  Duurzaam is niet gebaat bij het nostagische kleine bedrijfje.
  Natuur moet juist brandstof leveren om fossiele brandstoffen uit te sparen.
  Landschap wordt juist verkwanseld door onze luxe.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.