Boerenblog

1946 x bekeken

Ierse zuivel- en vleesmarkt gebruiken groene imago slim

Tijdens mijn Nuffield-reis naar Ierland concentreerde ik mij op de Ierse zuivel- en varkenssector. Daar zijn ontwikkelingen gaande waarvan de Nederlandse sectoren nog wat kunnen leren.

De Ierse zuivelsector focust sterk op gezondheid, op de gezondheid van melk en proteïnen welteverstaan. Bij hun imago refereren de Ierse zuivelaars aan het groene gras, de zorg voor kinderen en fit-zijn. In Nederland zie je dat veel minder, hier discussiëren we over weidemelk. Dat zie je terug op het pak melk.

All the goodness of milk. Slimme marketing rondom zuivelproducten als melk. Daar kan onze zuivelindustrie nog wat van leren.
All the goodness of milk. Slimme marketing rondom zuivelproducten als melk. Daar kan onze zuivelindustrie nog wat van leren.

Ierse marketeer richt zich op gezondheid van consument
Gezondheid komt in mijn beleving in Nederland nauwelijks op een aansprekende manier aan de orde. Ik denk dat de Nederlandse marketeers meer gericht zijn op 'maatschappelijke eisen' als weidemelk dan op de consumentenwaarden. Dus weidemelk staat boven de gezondheid van de consument. Dat is wel iets om over na te denken! Passie is ook een belangrijke eigenschap, vinden ze daar in Ierland. Ook voorspellen de Ieren dat we in de toekomst geen chocoladereep meer eten, maar een proteïnereep.

Waar is de meerprijs bij varkens gebleven?
Nu naar de Ierse varkenssector. Deze sector kent een goede structuur. Er is een zelfvoorzieningsgraad van 162%. De wettelijke norm voor vleesvarkens is 0,74 vierkante meter per vleesvarken. Het slachtgewicht van de varkens is licht. Beren worden niet gecastreerd, maar er is ook geen detectie aan de slachtlijn. Het intrigeert me dat de Ieren veel exporteren en dat de kostprijs in Ierland relatief hoog is. Veevoer is naar verhouding duur, er zijn nauwelijks bijproducten van de industrie beschikbaar. Pluspunt is dat de bouwkosten in Ierland lager zijn dan in Nederland. Een vleesvarkensstal voor 2.500 vleesvarkens bouwde je in 2015 voor €250 per plek.
Voor het produceren voor de Britse markt krijgt de Ierse varkenshouder een meerprijs van circa 2 cent per kilo. De tegenprestatie daarvoor is: geen dierlijke producten in het voer, er mag niet gecoupeerd worden (tenzij er een dierenartsattest is) en na het dekken moeten de zeugen direct naar de groep. Toen ik de meerprijs van 2 cent per kilo hoorde, vroeg ik me af waar de toeslag voor de productie voor de Britse markt in Nederland is gebleven? Zijn we daar in Nederland wel scherp genoeg op?

Irish Pork Filet. Let eens op het merk: het klavertje drie uit Ierland. Op de verpakking zijn ook de groene Ierse weiden te zien. Ieren zijn trots op hun producten.
Irish Pork Filet. Let eens op het merk: het klavertje drie uit Ierland. Op de verpakking zijn ook de groene Ierse weiden te zien. Ieren zijn trots op hun producten.

Of registreer je om te kunnen reageren.