Commentaar

1421 x bekeken

Miljoenendans

Voor ondersteuning van de veehouderij is €30 miljoen te verdelen. Dit bedrag heeft Brussel aan Nederland toebedeeld. 'We' hebben zoals het zich laat aanzien flinke vrijheid in de besteding van het geld.

Een heel goed uitgangspunt is alvast dat het geld voor alle veehouderijsectoren is bedoeld en niet alleen voor de melkveehouderij - de sector die zich nog niet goed raad weet in de flipperkast van een vrije, niet gereguleerde markt.

Nieren proeven

Maar wat is wijsheid bij de bestemming van dit geld? De belangenbehartigers en het ministerie van Economische Zaken zijn bezig elkaars nieren hierover te proeven. Bestemmingen te over: een begin maken met de door velen gewenste warme sanering van de varkenshouderij? De keuringskosten verlagen? Een grote mestverwerkingsfabriek bouwen à la BMC Moerdijk? Boeren begeleiden naar de weidegang? Het zijn allemaal mooie concrete mogelijkheden die overweging verdienen.

Structureel voordeel zoeken

Maar hoe die te beoordelen? Uitgangspunt zou moeten zijn: geen kortetermijnlapwerk, maar structureel voordeel zoeken voor de hele sector. Nu zaken regelen die het verschil kunnen maken en niet na één jaar uitgewerkt zijn. Op grond daarvan valt er al een hele rij eenmalige douceurtjes af zoals een bonus voor weidegang of verlaging van keuringskosten. Het opbouwen van betere afzetstructuren, zoals nieuwe vormen van coöperaties, biedt meer voor de lange termijn. Ook hoort het onderwerp sanering van overcapaciteit in de varkenshouderij hoog op de agenda.

Of registreer je om te kunnen reageren.