Commentaar

1410 x bekeken

Big data - weet wat u waard bent

De landbouw digitaliseert in hoog tempo. Automatisering en robotisering gaan hand in hand met een explosie van nieuwe gegevens over bodem, gewasgroei, dieren, bemesting, te veel om op te noemen.

Een ware revolutie die leidt tot wat men noemt 'data driven farming'. Dit biedt enorme kansen. Het kan allemaal efficiënter, precieser, sneller. En iedereen vaart er wel bij. Win-win-win.

Nog veel te regelen

Maar willen we echt profiteren van de mogelijkheden die Big Data bieden, dan moet er nog het een en ander geregeld worden. Er is geen eenduidige en heldere regelgeving over veiligheid van automatische machines, het ontbreekt aan standaarden en in grote delen van Europa is er op het platteland niet eens goed internet. De Europese organisatie van fabrikanten van landbouwmachines Cema trekt terecht aan de bel. We moeten naar een echte digitale interne Europese markt, is de boodschap.

Van wie zijn de data?

De roep om subsidies van deze fabrikanten klinkt misschien wat makkelijk. Wat wel op het pad van de overheid ligt, is de regelgeving. Een even eenvoudige als diepgaande vraag is: van wie zijn de data eigenlijk? Is de info die drones, kunstmeststrooiers, melkrobots, spuitmachines en combines verzamelen exclusief eigendom van de boer, of ook van de fabrikant, van de softwareontwerper of nog andere partijen? Deze gegevens zijn erg waardevol. Zijn ze vrij verhandelbaar, zoals met die van consumenten op grote schaal gebeurt? Voor een goed functionerende digitale landbouw is duidelijkheid hierover van groot belang.

Of registreer je om te kunnen reageren.