5765 x bekeken 24 reactieslaatste update:7 aug 2015

Nederlandse boer hoeft wereldbevolking niet te voeden

Rinus Vermue
Boeren verbouwen voedsel, dat klopt. Maar moet de Nederlandse boer de wereld voeden?

Doodmoe word ik ervan, van dat geroep dat we de wereldbevolking moeten voeden, dat boeren daarbij niets in de weg gelegd mag worden. Wie is daar eigenlijk mee begonnen?

Genetische manipulators begonnen met grote woorden

Ik denk dat het uit de koker van de genetische manipulators kwam. Om hun zaak kracht bij te zetten, schuwden ze de grote woorden niet. Iemand die tegen gentechnologie was, was medeplichtig aan de hongerdood van miljoenen. Een geraffineerde manier om je eigen zaak door te drukken. Ben Tax, directeur van Rijk Zwaan, zei het onlangs in NRC zo: 'Armoede in de wereld of het gebrek aan voedsel heeft niets te maken met wel of geen genetisch gemodificeerde groente. Als dat gezegd wordt is dat een leugen.' En zo is het maar net.

Boeren moeten de ruimte krijgen

Wat er van de discussie is overgebleven is dat morele appel aan de boer om de wereld te voeden. Iedereen heeft het er tegenwoordig over, niet in de laatste plaats de boeren zelf. Nu is niet de gentech de inzet, maar 'ontwikkelingsruimte'. Boeren moeten de ruimte krijgen, ongeacht het mestoverschot, het maatschappelijk draagvlak of de moordende concurrentie, om zich te ontwikkelen. En dat is alleen maar in de richting van groter, meer en zwaarder, dat spreekt. Anders, zo klinkt de uitsmijter, kunnen we de wereld niet voeden!

Wereld is goed in staat zichzelf te voeden

Nou snap ik werkelijk niet waarom wij, Nederlandse boeren, die wereld zouden moeten voeden. Beseffen ze dan niet dat die wereld en die landen voor het merendeel heel goed in staat zijn zichzelf te voeden? En dat we door zo grenzeloos te produceren en te exporteren het die wereld alleen maar heel erg lastig maken een eigen landbouw vol te houden?

Juist mega-expansieboeren zijn een niche

Van de totale wereldvoedselproductie komt 50 tot 70 procent van bedrijven die kleiner zijn dan twee hectare, die bovendien werken zonder kunstmest en de spuit. We zouden dus eens moeten ophouden met beweren dat kleinschaligheid of huisverkoop of biolandbouw maar een niche is. Juist die mega-expansieboeren zijn een niche! Maar wel een die over alles heen walst. Als dat de invulling is van de wereld voeden ...

Alibi voor lichtzinnig plan met absurd veel dieren

Persoonlijk moet ik altijd een beetje lachen als iemand zegt dat onze boeren de wereldbevolking moeten gaan voeden. Wordt van een metselaar ook gezegd dat hij de wereld gaat huisvesten? Of van een dokter dat hij de wereld beter maakt? Een onderwijzer de wereld slimmer? Laten we er alsjeblieft mee ophouden. Het zijn maar praatjes gericht aan gedroomde edelboeren, aan waaghalzen die een alibi zoeken voor een lichtzinnig plan met absurd veel dieren. Als de boer ons lief is, peper hem dan niet in dat hij de wereld moet voeden. Als hij lol in het boeren heeft, komt de rest van zelf. Daar hoeft geen grootspraak bij.

Laatste reacties

 • DJ-D

  De Nederlandse boer is daar helemaal niet mee bezig. Willen gewoon continuiteit van ons bedrijf en ons zelf voeden. 

 • alco1

  De Nederlandse boer hoeft de wereld niet te voeden, maar het is wel een zeer belangrijke pijler onder onze economie. Net zoals auto verkoop e.d. dat zijn voor andere landen.
  Rinus preekt net als hier een Groen Links aanhanger die afscheid nam. Hij had zich enorm ingezet voor de bejaarden, gezorgt dat er geen windmolens kwamen en ga zo maar door. Bij begrotingen had hij zich nooit laten zien, dat vond hij oninteressant.
  Beste mensen: Daar draait alles om in de politiek.

 • koster

  he he, eindelijk  iemand die hardop zegt dat die uitspraak onzinnig is!

 • Mozes

  Nederlandse boeren hoeven niet de wereld te voeden maar ze moeten wel voldoende ruilmiddelen produceren tegenover al het voedsel wat wij importeren. Zuivelproducten tegenover sinaasappels, druiven, wijn, rijst, koffie, thee, chocola, kiwi's, graan, enz. 

  50 tot 70% van de wereld voedselproductie komt van bedrijven van minder dan 2 hectare. Dat is alleen mogelijk in landen met een laag welvaartsniveau. Zo'n kleinschalige landbouw betekent dat een heel groot deel van het volk nodig is om voedsel te produceren. Dan heeft men ook een groot deel van het gemiddelde inkomen nodig om voedsel te betalen. Mensen in dergelijke landen zullen van hun inkomen weinig overhouden voor iets anders dan voedsel. 

  Ik ben het wel met Rinus eens dat het onzinnig is om in Nederland koeien te houden waarvoor geen voer en mestplaatsing is. Als het voer uit het buitenland moet komen en de mest moet er weer naartoe breng dan de koeien naar het buitenland. Dat is veel efficiënter, zowel economisch als ecologisch. 

 • Jan-Zonderland

  Ik weet niet waar Rinus die uitspraak vandaan haalt maar ik heb nog nooit iemand horen beweren dat de NEDERLANDSE boeren de wereld moeten/kunnen/willen voeden. Het is wel zo dat boeren in zijn algemeenheid, waar ook ter werels, de mensen van voedselvoorzien. Praktisch alles wat je eet is ooit door een boer geproduceerd of de grondstof ervoor. Dat er door de uitdijende wereldbevolking steeds meer geproduceerd  moet worden om al die mensen van genoeg eten te voorzien staat buiten kijf. Dat genetische manupulatie daarbij behulpzaam KAN zijn, daar ben ik het mee eens.

 • piethermus1

  De Nederlandse boeren kunnen geeneens de wereld voeden letterlijk zin van het woord. Maar de kennis van de westerse landbouw en dan zeker de Nederlandse landbouw van een dusdanig niveau dat het eigenlijk de wereld al voedt. In die zin voeden wij de wereld wel. Zeg Zimbabwe en je weet wat er gebeurt als je de westerse boeren wegschopt; honger ellende, armoe, daar wat ooit de graanschuur van zuidleijk Afrika was. Ja! De Westerse vrije boer voedt de wereld met hun kennis, op goedkope wijze.

 • agratax2

  @Rinus. Ik ben het met je eens, dat De Boeren niet als doel kunnen hebben de Wereld bevolking te voeden. Het doel van iedere ondernemer en dat is een boer ook, zijn onderneming Rendabel te maken en te houden, door producten te produceren waar vraag naar is of waar hij vraag naar kan oproepen. Wat de huidige boer in het rijke deel van de wereld doet, is inderdaad produceren zonder dat er voldoende koopkrachtige vraag is naar deze producten. Hiermee is hij bezig zijn finaciele bestaansrecht onderuit te halen. De enige uitweg is volgens mij zorgen dat JOUW product wordt gevraagd en niet de goedkopere spullen uit bv. Brazilie of Marokko. De boer heeft niet zoals Mozes zegt 'Zorgen voor voldoende export om import te betalen'. Ieder die wil importeren zorgt maar dat hij voldoende valuta heeft, voor de handelaren is dit nog nooit een probleem geweest. Door bv.kaas te maken en in opslag leggen brengt geen valuta in het laatje. De boer van de toekomst zal dan ook een andere productie tactiek moeten hanteren dan het huidige 'Produceer zo veel je kunt, tegen niet kosten dekkend eprijzen'. De boer betaalt indirect de opslag en de handelaar hoopt de winste later op te strijken. Dit heet speculeren iets wat vroeger de boer zich kon permiteren met o.a. sommige zaderijen. Helaas de boer is financieel zover uitgekleed dat hij zich deze handelswijze niet meer kan permiteren. 

 • trijnie

  Goede woorden, hopen dat er mensen wakker worden en er wat mee doen.

 • John*

  voor elke hc landbouwgrond die in nederland verdwijnt zijn er in de ontwikkelingsgebieden 10 nodig.. met de kennis en ontwikkeling in nederland dragen wij zeker bij om in de toekomst de wereld te voeden. alleen exporteren wij kennis en middelen geen producten.

 • veldzicht

  Dat Nederland de wereld moet voeden is natuurlijk een onzin verhaaltje wat ook niemand beweert,wel is het zo dat er veel landen zijn met een zeer grillig klimaat waar vaak oogsten mislukken en dan is het wel zo prettig dat Nederland
  en andere landen wat over hebben,,neem Egypte een land met 80 miljoen inwoners in een grote woestijn daar zouden echt regelmatig hongersnoden zijn als er geen voedsel importen mogelijk was,door erosie,water tekort en klimaat verandering zullen het alleen maar meer landen worden.

 • Schraar

  Prima column, helemaal mee eens!!! De oproep dat Nederland de wereld moet voeden wordt wel degelijk regelmatig als gelegenheids argument gebruikt. En altijd worden er dan weer de 9 mljard mensen bij gehaalt die in 2050 gevoed moeten worden. 
  Nederland is niet meer dan een postzegel op de wereldkaart en het is natuurlijk onzinnig en onmogelijk dat Nederland de wereld voedt. Het streven moet zijn dat ieder land of regio zoveel mogelijk zelfvoorziennend is wat betrefd haar voedsel. Honger heeft vooral te maken met gebrek aan koopkracht en veel minder met de beschikbaarheid van voedsel.

 • alco1

  Schaar. Snap je wat er bedoelt in #2.

 • flyinghollander

  @john overdrijven is ook een vak


  70% van kleine bedrijven is zoals agratax ook aangeeft in landen waar de welvaart minder is, Oekraïne, Rusland, China al de oude communistische landen bezitten een deel van de bevolking (de beroepsbevolking die vroeger in de landbouw werkte) land, ja dan kom je wel op 70%

 • landboer


  Volkomen mee eens Rinus, en met Schraar en Agratax trouwens ook.

 • alco1

  Landboer. Je geeft precies aan waarom LINKS zo gemakkelijk stemaanhang kan krijgen. De problemen aanstippen, maar vooral niet het voorbeeld geven en aan de economie voorbij gaan.

 • agratax2

  In een van de reacties wordt weer eens aangegeven, dat wij de beste landbouwkennis op de wereld hebben. Wageningen als HET Kennisinstituut voor landbouw.  Ook ik heb jaren gedacht Wageningen het Mekka van de landbouw tot ik begin deze eeuw op een landbouwbeurs enkele stallenbouwers uit Wageningen sprak en hun antwoord op mijn opmerking 'Jullie zullen wel gouden tijden hebben met die explosieve stallen bouw in Midden en Oost Europa' was vergeet het maar 'Wij zijn al lang niet meer de beste van de wereld'. Wij teren al te lang op onze voorsprong, een voorsprong die tot remmende voorsprong is geworden. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen waar wij met Wageningen voorop te veel vernieuwingen en verfijningen doorvoeren die zullen leiden tot achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid en de bewerkbaarheid. Voor dierhouderij geldt hetzelfde, Wageningen heeft altijd de door hen bedachte technologie willen verbeteren als ze niet de gehoopte oplossing brachten, ookal zou herbezinnen vermoedelijk verstandiger en goedkoper zijn geweest. Al deze vernieuwingen hebben de boer een hoop geld gekost en na enkele jaren moest hij weer opnieuw verbeteren jaar in jaar uit. Misschien had de methode van opa met hier en daar een kleine aanpassing wel net zoveel financieel succes gehad met minder stress en minder sociaal onbegrip van de burgers.

 • maatje 1904

  Wageningen probeert alleen zelf een goede boterham te verdienen net als iedereen die op je bedrijf komt om vanalles aan te smeren zodat ze er zelf beter van worden ik beredeneer altijd wat ik niet uitgeef hoef ik ook niet terug te verdienen!!!

 • piethermus1

  @Agratax
  Zoals elke organisatie loopt deze soms voor, dan weer achter. Met de Landbouwuniversiteit en instituten Wageningen zal het niet anders zijn. Er zit en zat in Wageningen kennis, welke van formaat is, maar die continue aan vernieuwing toe is, mede o.i.v. andere instituten uit o.a. buitenland. Je had het zelf over begin deze eeuw en dat is al weer 10 a 15 jaar geleden. Is je eigen kennis nog wel up to date m.b.t. Wageningen? Op zich ben ik het eens met je commentaar met een kritische noot.

 • hooghoes

  Onze kostprijs is veel te hoog om de hele wereld te voeden . Dat lijkt me meer iets voor het oostblok.

 • 195356

  Met lede ogen zag ik al die nieuwe agrarische 'kathedralen' verschijnen.
  Ze bederven de beleving van het landelijke gebied.
  En nu maar produceren tegen de klippen op!
  Waar zijn we nou helemaal mee bezig!

 • alco1

  @195356. Waar we mee bezig zijn? Geld verdienen zodat onze minder bedeelden ook een menswaardig bestaan geboden kan worden.
  Maar daar snapt een linkse rakker toch niets van.

 • agro1


  alco... aan de huidige grondstofprijzen is er geen geld te verdienen. en, 6 cyferdjes.... de folkloristische boerderij is gevallen op het blok van de kunstmatig schandalig lage prijzen, waarvoor nergens ter wereld rendabel geproduceerd kan worden. wal zal schip wel keren, gemiddelde boerenleeftijd wereldwijd officieel bijna 60, in het echt waarschijnlijk 60+. productie zal wel minderen, dan misschien aanvaardbare opbrengstprijzen.

 • ross25


  Rinus, je hebt een goed verhaal neergezet. Organiseer de gegevens. Laat een groep studenten een fundamenteel onderzoek doen. Heel erg nodig. De toegevoegde waarde door het meer en groei denken is nauwelijks aanwezig.

 • Spruit12

  Nederland hoeft niet de wereld te voeden. Maar de landbouwsector in Nederland moet wel voldoende gezond zijn om te innoveren en dan deze kennis te verspreiden over de wereld. Innovaties moeten immers ergens van betaald worden. De subsidies worden minder, dus de innovaties moeten gefinancierd worden uit een deel van de winst van de sector. Dus: zonder gezonde productiesector geen innovatie en geen kennis export.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.