Redactieblog

4468 x bekeken 7 reacties

Bermonderhoud voor sociale samenhang

Niet alles hoeft van boven af geregeld te worden; bermonderhoud kunnen dorpen beter zelf doen.

Ons dorp heeft het bermonderhoud overgenomen van de gemeente. Dat wil zeggen, we krijgen geld van de gemeente en huren vervolgens een loonwerker in. Dat is voordelig voor iedereen. De oorspronkelijke gedachte was dat gezamenlijk bermonderhoud goed is voor de sociale samenhang, maar dat komt door die loonwerker een beetje op de achtergrond.

Onkruidoverlast of bloeiende bermen

De reden dat we het bermonderhoud hebben overgenomen is eenvoudig: onvrede. Veel boeren rond het dorp vonden dat de gemeente veel te weinig maaide, waardoor onkruidoverlast ontstond. Veel burgers vonden dat de gemeente veel te veel maaide, waardoor er geen mooie, bloeiende bermen meer waren. Daarom doen we het nu zelf.

Gevarieerde begroeiing

De loonwerker maait een keer of drie, en wil je meer dan moet je het zelf doen. Dat geldt voor de boeren en voor de burgers. Het resultaat is volgens mij positief. Her en der hebben we bermen met hoog fluitenkruid, met mooie bloemen of met meer onduidelijke begroeiing, en er vlak naast is alles tot gazonniveau weggemaaid. Een spontane vorm van mozaïekbeheer.

 

Samen maaien

Toch is er wel wat sociaals overeind gebleven: het kleine werk doen we zelf. Een paar keer per jaar worden alle mannen van het dorp opgeroepen om met de bosmaaier en ander gereedschap ter berm te trekken. Zo maaien we op plekken waar de grote machine niet kan komen: rond bomen, bij verkeersborden, onder bankjes en naast paaltjes.

Jakobskruiskruid te lijf

Ook verwijderen we dan het vermaledijde jakobskruiskruid uit de bermen. Deze grote giftige plant is ons gratis verstrekt door natuurontwikkelaars die veel grond rond het dorp in eigendom hebben. Ze hebben het spul ingezaaid en de zaadjes waaien over. Als het in veevoer terechtkomt, gaan koeien, schapen, geiten en paarden dood. Omdat bijna iedereen bij ons wel dieren houdt, of van dieren houdt, zien de meesten het belang van verwijdering wel in. Behalve dan de natuurontwikkelaars.

Van kansel naar e-mail

Drie keer per jaar wordt de bevolking dus naar het dorpsplein geroepen, net als vroeger op het platteland. Dan werd het zelfs afgeroepen vanaf de kansel. Het ging toen ook om gezamenlijke klussen als het bijhouden van houtwallen, het verdrijven van vreemd volk, het beheer van zandwegen en het schieten van wolven. Het afroepen vanaf de kansel werkt niet meer, we hebben niet eens een kerkgebouw. Tegenwoordig gaat het per e-mail, maar het effect is hetzelfde.

Win-win-win-winsituatie

De gekozen oplossing, iedereen maait wat hij gemaaid wil hebben, is een fraai staaltje van samenleven. Het is gezellig, want dankzij de goede deal met de gemeente is er genoeg geld voor de koffie, de borrel en een gezamenlijke maaltijd. Zowel voor de maaiers als voor alle andere inwoners. Een win-win-win-winsituatie.

Laatste reacties

 • Jan-Zonderland

  Dirk, stond het voordien niet vrij aan iedere boer om de bermen langs zijn land zelf te maaien zo vaak als hij wilde ? Ik herinner mij van vroeger dat vaak als er weer een stuk gras gemaaid was voor hooi of kuil, wij ook even de berm weer glad maaiden, soms die van de buren er even bij. Toen veel gemengde bedrijven in de NOP veranderden in akkerbouw bedrijven werd het wel wat minder met dat zelfonderhoud omdat veel boeren niet meer over een maaier beschikten. Toen is het ook op zeker moment door de gemeente over genomen, wat het er echter niet beter op maakte.. Derhalve, een prima initiatief in jullie dorp.

 • Lie

  Bij ons heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het invasieve onkruid in de bermen bestreden wordt . Ook zorgt de gemeente dat elk jaar minimaal de eerste vier meter van de berm gemaaid wordt zodat overstekend wild door weggebruikers beter opgemerkt kan worden. Elke drie jaar wordt de hele berm tot aan de afrastering gemaaid om er voor te zorgen dat ook alle jonge bomen worden afgemaaid. Men wil langs de weg zo min mogelijk obstakels waarachter wild zich kan verschuilen of waar weggebruikers zich aan kunnen bezeren.

 • flyinghollander

  Als je de berm gaat maaien en er komt een ongeluk doordat er iets gras op straat licht ben je er verantwoordelijk voor, als er iets gebeurt doordat het niet gemaaid is is de gemeente verantwoordelijk.

  Hou dit wel even in de gaten

 • farmerbn

  Pure armoede. Wel (gemeentelijke) belasting betalen en dan alsnog met een bossenmaaier de bermen gaan maaien. Gratis maaltijd met borrel en je kunt die boertjes weer blij maken.

 • Jaap39

  Hier ook zo'n initiatief. Bermen maaien en bomen snoeien. Die boer ging akkoord met zijn buren om het wer SAMEN te gaan doen. 

  Nu 2 jaar verder halve straat verhuisd en nieuwe buren. Nu kan die boer alles opknappen....
  Nooit aan beginnen dus Dirk. Is gemeente werk. Laat die het uitbesteden aan goede loonwerker. Is dus niks sociaals aan. 

 • koestal

  Een boer kan ook niets met die rommel,het zit vol met onkruidzaden,verbranden mag vaak ook niet

 • agratax2

  @Jan Zonderland. Bij ons waren bermen vroeger een inkomsten bron voor de gemeente. De boeren met meer koeien dan hun land aan kon huurden de bermen en maaiden keurig op tijd het gras en hooiden dit. Helaas hier kwam de klad in toen milieu activisten ontdekten dat er weleens fijnstof en lood in kon zitten uit uitlaatgassen en rubberbanden. Wegen waar een enklele auto per dag reed. Jammer voor de gemeente nu moesten ze zelf maaien en het maaisel afvoeren naar de sort. Naar de boer en mengen met mest was uit den boze, land vervuiling. Nu na jaren het geld op is, wordt de berm maar helemaal niet gemaaid en dit heet 'ecologisch bermbeheer' in de NOP. 

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.