Commentaar

2368 x bekeken

Landbouwvrijstelling nog niet binnen

Dijksma's eerste zin klinkt geruststellend: 'Het kabinet ziet op dit moment geen draagvlak de fiscale landbouwregelingen te wijzigen.'

Voor de goede verstaander: de landbouwvrijstelling blijft. Winst op grond telt niet mee in de inkomstenbelasting. Btw-vrijstelling blijft mogelijk. De staatssecretaris schrijft dit in een zeven pagina's tellende brief aan de Tweede Kamer, verwijzend naar drie onderliggende rapporten.

Toch is het nog geen gelopen race. Dijksma zegt het niet met zoveel woorden, maar met de zinsnede verderop in de brief '... dat het kabinet zich doorlopend beraadt op de wijze van optimalisering van de beleidsinzet ten behoeve van de agrarische sector', verbloemt zij dat in feite nog van alles mogelijk is. Vinger aan de pols dus.

De staatssecretaris reageert op de aanbevelingen van een een ambtelijke werkgroep die oordeelt dat de landbouwvrijstelling niet bijdraagt aan concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens niet tegenop. De werkgroep ziet liever dat het geld gaat naar verduurzaming en ketens.

De discussie over de fiscale regelingen in de agrarische sector duurt al een jaar. Ook toen al adviseerde een werkgroep afschaffing van de landbouwvrijstelling. De landbouw moet premier Mark Rutte aan zijn belofte houden, recentelijk nog gedaan tijdens de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten, dat de landbouwvrijstelling overeind blijft. Daar kan geen werkgroep tegenop.

Of registreer je om te kunnen reageren.