Redactieblog

2805 x bekeken 15 reacties

Het fosfaatplafond

Je kon het zien aankomen: door het vervallen van het melkquotum is de melkveehouderij de afgelopen jaren flink gegroeid. Kennelijk kan de markt dat aan. Bevrijd van de knellende banden van de productiebeperking doemt er direct een ander probleem op: er komt te veel fosfaat. Dat kan het milieu niet aan, althans wij hebben in Brussel afgesproken dat de totale fosfaatproductie in Nederland niet boven het niveau van 2002 zou uitkomen, om derogatie in de wacht te kunnen slepen.

Tja, en dan moet er weer worden ingegrepen. Er kunnen fosfaatrechten komen, of dierrechten. De staatssecretaris legt het probleem eerst bij de sector. Die moet wat doen. Maar ja, wat dan en hoe dan? Over vermindering van fosfaat in het voer wordt al zo lang ik mij kan herinneren gepraat. Dat levert nooit veel op. Een vrijwillige koeienstop of zelfs reductie van de veestapel? Hoe ga je dat als sector invoeren? Nee, de wetgever zal in actie moeten komen.

En zo tuimelt alles weer over de melkveehouderij heen: duurzaamheidseisen in de provincie, grondgebondenheid in de gemeenten en in rijksregelgeving, weidegang bij de coöperatie, verplichte mestverwerking. En dat alles eigenlijk alleen maar om de intensivering van de melkveehouderij tegen te houden en te voorkomen dat er te veel dieren zijn die mest produceren. Nederland is vol, zou je kunnen zeggen. Die problemen waren er allemaal niet toen het melkquotum er nog was.

Maar ik vraag mij toch af: wat is er zo erg aan intensivering, waarom is grondgebondenheid nou nodig en wie heeft er belang bij de koe in de wei? En als de mest netjes wordt verwerkt, is dat toch ook geen probleem? Als de dieren fatsoenlijk worden behandeld, het milieu geen schade oploopt en de megastallen een beetje netjes worden ingepast, mogen er van mij wel tien miljoen koeien komen. Als we dat allemaal niet willen dan zit er niets anders op dan dierrechten in te voeren voor rundvee. Als je dat een beetje slim doet, hoeft dat ook helemaal niet zo erg te zijn. Je zou veel vliegen in een klap kunnen slaan, ook die van de duurzaamheid en de weidegang, allemaal in een enkele regeling. Het hoeft ook niet veel te kosten.

En dan moeten we het ook maar niet meer hebben over de afschaffing van de varkens- en de pluimveerechten, hoewel ook die heel anders ingericht zouden kunnen worden.

Laatste reacties

 • Edje2

  Direct invoeren die dierrechten,is simpel en doeltrefend.

 • alco1

  Dierrechten geeft hetzelfde als melkquotum.
  --Bij hoge prijs kunnen we niet mee profiteren en de prijs zakt toch wel weer door de melkplas verhoging in de vrije landen. (Je dwingt er geen hogere prijs mee af)
  --Bij lage prijs moeten we wel door omdat na jaren daar wel weer in geinvesteerd is.
  --Veel procedures en krijgen de boeren die nu de ellende veroorzaken profijt t.o.v. de afwachtende.

 • Probe

  Zo is het! Duidelijk simpel en iedereen die nu melkt kan blijven melken. Bij uitbreiding zal de aankoop zorgen voor een verkoop aan de andere kant. En dat kostprijsverhogend zou zijn is aan de markt. Daar gaat de politiek (gelukkig) niet over. Die zal dat aan de sector overlaten. Hopelijk komt Dijksma 2 juli met duidelijkheid. Wel benieuwd hoe uitruil met varkensrechten wordt.... En of vleeskalveren ook onder dierrechten vallen. Die produceren toch zeker ook fosfaat???

 • .....

  Kan je dierrechten wel invoeren juridisch gezien?  Een transportondernemer krijgt toch ook geen  wagenparkquotum?   

 • kiepel


  Derogatie vergeten. Plaatsingsruimte op bedrijven zal zo de nieuwe handrem worden. Eerlijk voor iedereen. Produceer je teveel mest dan zal je daar afzet voor moeten regelen. Deze afzet prijs zal de sector economisch in bedwang houden.

 • farmer4life1

  Als de melkprijs zo een jaar blijft haken veel boeren af.... (Grote) kan het land, fosfaat/dierrechten nog wel eens spot goedkoop worden. 

 • frl

  Dierrechten is nog te veel op basis melkqoutum,niet fair ten opzichte van diegene die in grond geinvesteerd heeft.
  dierrechten kan wel maar dan moeten diegene met fosfaatoverschot 0  2,5 dierrecht per ha krijgen kunnen die normaal boeren.

 • schoonvelde


  Gooi gewoon alle dieren die meetellen voor het fosfaat plafond op 1 hoop en laat de sector die het meeste waarde toevoegt maar de meeste ruimte invullen. Dat zou misschien nu koeien zijn maar over 10 jaar misschien wel kippen. Dan kunnen rendabele sectoren groeien tegen beperkte kosten en sectoren die het moeilijk hebben netjes worden gesaneerd.

 • agrarisch doordenker

  Varkenshouders als binnen nu en vijf jaar gaat stoppen, maak je fosfaat ten gelde 
  de rundveehouders willen het wel hebben.
  Ze hebben de stallen klaar of bijna klaar ze kunnen nu niet meer terug.
  Zo breekt voor de varkenshouderij misschien ook eens betere tijden aan door
  afname van het aantal dieren!! marktwerking noemt men zoiets.

 • edke

  Ze kunnen fosfaat en stikstof gescheiden uit de mest halen. fosfaat is wereldwijd gebrek aan, dus kun je t verkopen, brengt t geld op ipv betalen. zo moeilijk is t niet

 • glaasje

  Schaf alle dierenrechten af. De mest/fosfaat normen voor op het land weer omhoog. Zijn de zorgen over de vruchtbaarheid van de bodem ook weg. Want de grond is echt veel te schraal!!  En er hoeft minder mest af gevoerd te worden wat beter is voor het milieu en heel wat beter voor de portemonnee, kun je dat geld weer gebruiken voor dierwelzijn of duurzaamheid. En het  fosfaat wat over blijft verkopen aan de landen die tekort hebben. En de markt doet zijn werk wel. En het milieu in nederland heeft er echt geen last van.

 • koestal

  In Den Haag denken ze, dat planten zonder fosfaat kunnen ,ze hebben geen verstand van landbouw ,dat is het probleem.

 • Gerjo-Kompier1

  Er zullen stevige meningsverschillen blijven zowel tussen sectoren als binnen de melkveesector. En bij nieuwe melkvee beperkende wetgeving zullen winnaars en verliezers zijn met rechtzaken tot gevolg. En dat alles vanwege een in het verleden ondoordacht / bedacht en door ambtenaren en (?) afgesproken fosfaatplafond.
  Ik heb het idee, dat wanneer alle melkveehouders grondgebonden zijn, het plafond nog overschreden kan worden.
  Stel grond in gebruik door melkveehouders: 1 miljoen ha.
  1 miljoen ha x 90 kg fosfaat = 90 miljoen kg fosfaat, dus meer dan het plafond.
  1 miljoen ha x 2,5 gve x 40 kg fosfaat per gve = 100 miljoen kg fosfaat.
  Kortom met melkveerechten zou je op ca 2 gve per ha uitkomen om het fosfaat plafond niet te overschrijden........

  Overigens ben ik van mening dat de politiek zijn fout moet erkennen dat het minstens 5 jaar te laat is begonnen met regelgeving voor na het melkquotum wat nu uit paniek toeters en bellen regelgeving aan het worden is.
  Men had toen ook duidelijk kunnen maken: 'melkveehouders, het quotum verdwijnt, maar we willen niet dat jullie meer melk gaan produceren'!
  Dan zouden er veel minder stallen onnodig gebouwd zijn.

 • joannes

  @Gerjo-Kompier1, de Politiek heeft eerst aan de werkgelegenheid gedacht met al die investeringen door enthousiaste melkveehouders. In tijden van crisis hangt de Politiek aan elke strohalm. In dit geval zijn het de boeren die na de eufory in de kou worden gezet. 

 • info104


  Als er in Ned. alle rechten van een dier op de fosfaatproductie van dat dier bv. kip ,5kg en een koe 40kg, zouden zetten en alle rechten door de overheid laten beheren ook financieel , dat een veehouder die wil uitbreiden eerst deze rechten moet aanvragen om te kunnen produceren zo dekt men een overproductie van fosfaat af. Als de overheid de verhandelbaarheid op een vaste waarde zet bij inlevering en bij het vrijgeven van een recht kan de gebruiker zelf bepalen welk dier hij er voor gaat houden , zo zal een ondernemer kunnen inspelen op de vraag en aanbod van zijn geproduceerde product en gaat een potentiele producent niet kapot aan het betalen van hoge fosfaatrechten die late soms erg in prijs zijn gedaalt. Het is dan ook veel gemakkelijker om fosfaten uit de markt te halen door ze niet meer beschikbaar te stellen.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.