Redactieblog

2073 x bekeken 24 reacties

Maat blijft te lang

Eigenlijk niets aan te merken op Albert Jan Maat. Hij liet zich herbenoemen voor een derde periode als voorzitter van LTO. Hij zegt verstandige dingen, is overal waar hij moet zijn en is zo'n beetje de opa van de landbouw. Een wijze opa.

Vraag is natuurlijk of de landbouw behoefte heeft aan een dergelijke leider. De landbouw vernieuwt in een razendsnel tempo. Belangengroepen rond de sector roeren zich steeds duidelijker. De Partij voor de Dieren verdubbelt in de peilingen. De vakbonden, die bestaan bij de gratie van onvrede over LTO, tieren welig. Er staan nieuwe, dynamische (vrouwelijke) leiders aan het roer. Die weten de aandacht op zich te vestigen. Kan opa Albert dat nog?

Ik vrees van niet. Niet vanwege zijn inzicht en kennis van de problematiek. Die is voortreffelijk. Echter: wel vanwege de boegbeeldfunctie. Die ontbreekt steeds meer. Na acht jaar is hij geen vernieuwend gezicht meer. We weten precies van zijn standpunt is. We weten hoe hij reageert en we weten ook wat hij kan bereiken. Achter de schermen zal het waarschijnlijk veel zijn, maar aansprekend voor de leden is het onvoldoende.

De redenen die Maat aangeeft om te blijven, zijn ook zwak. Hij noemt het nieuwe belastingstelsel en de onderhandelingen tussen Europa en de Verenigde Staten over een handelsakkoord. Buitengewoon belangrijk, maar je maakt mij niet wijs dat een nieuw boegbeeld daar niet op de juiste wijze voor kan strijden.

Daarom vind ik dat Maat de verkeerde keuze heeft gemaakt door te willen blijven. Hij ziet dat zelf ook wel in, want hij geeft aan niet de hele nieuwe periode vol te maken. Hij vertrekt over twee jaar. Dan heeft hij de tien jaar vol gemaakt. Hij is dan bijna 65. Is de samenloop van afscheid nemen en de pensioengerechtigde leeftijd toevallig?

Hoe dan ook, ik had liever nu een frisse jonge opvolger gezien. Met dezelfde dynamiek als het tempo van de veranderingen in de Landbouw.

Maar ja, de leden hebben over de herbenoeming niets te vertellen. Jammer. Geef mij dan maar FrieslandCampina, die een niet goed functionerende bestuurder Galama te kennen geeft dat ze hem niet zullen voordragen voor een tweede termijn. Het waren deze keer bestuurders met ballen.

Laatste reacties

 • gerjan slingenbergh


  De LTO brokkelt af. Steeds meer leden haken en de vereniging vertegenwoordigt
  minder dan de helft van de boeren. Ze bedenken met allerlei schijnconstructies om hele families lid te maken, het ledental nog hoog te houden maar de werkelijkheid is anders. En als je dan nog een periode blijft zitten geeft aan dat hij daar voor zichzelf zit. Jammer voor de boerenstand.

 • Hans Brasil

  .........de Maat is vol......!!!

 • gjh

  Maat zit veel te lang en presteert niets zo snel mogelijk weg die hielen likker

 • Achterland


  Maat, Romijn, Schenk, Van Hoof en Huijbers feitelijk zitten ze allemaal VEEL te lang op hun posities. Of ze het nu goed of slecht doen daar houd ik me even van afzijdig. Maar feit blijft wel dat al deze personen te LANG op dezelfde plek blijven zitten !!! Nieuwe mensen geven nieuw elan en weer een andere kijk op zaken VERNIEUWING op zijn tijd is een MUST !!! Hoe goed iemand ook is.

 • veldzicht

  @ gerjan slingenbergh,Het is zo makkelijk altijd maar af te geven op de LTO,bedenk wel het is de enigste belangrijke belangen behartiger,hoe kleiner hoe minder ze in de melk te brokkelen hebben,en wat hebben al die andere clubjes met hun geschreeuw bereikt,helemaal niks dus wees maar blij met die lto inplaats van alleen maar afgeven.

 • gerjan slingenbergh

  @veldzicht Kijk om je heen, de intensieve veehouderij en glastuinbouw in Nederland zijn failliet en de melkveehouderij gaat er de komende jaren zo achteraan. De LTO heeft grote invloed gehad op het beleid. En zijn daardoor ook verantwoordelijk voor de misstanden in de landbouw. Je kunt niet spreken van belangenbehartiging. Zonder de LTO zou de primaire landbouw er beter voor gestaan hebben. Wordt toch eindelijk is wakker.

 • henkgrootens

  @Gerjan, LTO bepaald niet de opbrengstprijzen en dat is de grootste bottle neck in de intensieve veehouderij en/of glastuinbouw. In het beleid eromheen heeft LTO (en ook andere belangenorganisaties) weinig tot niets in te brengen

 • Fermer

  @henkgrootens, LTO bepaalt volgens jou niet de opbrengstprijzen, en heeft in het beleid eromheen niets in te brengen. Waarom en waarvoor bestaat de LTO dan?

 • remi123

  Wordt tijd voor een keiharde opstelling van de LTO VOOR de landbouw en niet: De politiek was wat van plan en we hebben er toch maar voor gezorgd dat er van de plannen iets minder terecht komt. Langzaam moeten we steeds vaker het onderspit delven en toegeven.
  LTO moet de plannen maken en keihard onderhandelen met de politiek. Een doelgerichte route bepalen en dit ook UITSPREKEN en DOEN. Dan win je de boeren weer voor je. De opkomst van de PVDD en Dijksma op landbouw, is mede te danken aan de LTO, lang niet zakelijk en hard genoeg die opstelling! Waardoor deze partijen kans krijgen om het publiek voor zich te winnen. Minder onderzoek, meer daadkracht!
  Het is toch idioot dat de LTO een  spandoek overhandigt aan Dijksma? De koeien horen niet standaard in de wei. Economische motieven moeten zwaarder wegen bij de LTO dan vriendjes worden met de politiek en de burger.

 • Mozes


  De invoering van TTIP zal grote invloed hebben op de landbouw. Sommige sectoren zullen er voordeel van hebben, anderen nadeel. Denken de verschillende reageerders of Vergaderboer nu werkelijk dat LTO in zijn eentje kan bepalen of TTIP er komt en hoe die eruit ziet? LTO zal samen met belangenorganisaties in andere landen alle invloed moeten mobiliseren en in Brussel moeten inzetten om het beste eruit te halen. 

  Een ervaren bestuurder die bij belangenorganisaties in andere landen en bij politici in Brussel en Den Haag bekent is is op dit moment misschien het beste. Als over twee jaar TTIP naar verwachting voltooid is is de tijd gekomen voor een nieuwe voorzitter. 

  Ik vind op dit moment TTIP belangrijker dan de emonionele behoefte aan een nieuw gezicht. 

 • no-profile-image

  @Gerjan #5 slingerbergh,Het is waar dat de intensieve veehouderij en glastuinbouw zo goed als failliet is maar is dat de schuld van LTO?
  ik denk dat die boeren en tuinders dat meer aan zich zelf te wijten hebben
  door gigantische stallen en kassen te bouwen zonder zich af te vragen of er wel afzet voor is,en bovendien hebben we de tijd tegen en kunnen allerlei actiegroepen en politieke partijen  de grootste onzin uitkramen wat door een groot deel van de bevolking wordt geloofd , enzie daar mij als zeer kleine minderheid
  tegen op te boksen,de geen die voor de dieren en het milieu uitkomen hebben bij voorbaat al een voorsprong en de boeren en tuinders mogen wel betalen zonder dat er wat tegen over staat.

 • abtje


  @Mozes denk je dat op TTIP gebied LTO ook maar iets in te brengen heeft? Dan vertrouw ik liever op onze Duitse en Franse mensen. Die weten beter wat ze willen en wat goed voor de boeren is dan de Hollandse politiek en LTO.

 • eppenzolder


  Niemand is verplicht lid te zijn van LTO. Als men geen lid is, hoeft men ook niets te verwachten, men betaalt immers ook niet. Alles wat LTO dan 'binnenhaalt' is dan toch mooi gratis meegenomen ???

   

 • eppenzolder


  Er blijft echter geen belangenbehartiger over.

 • Rip

  De discussie gaat sterk over de resultaten van LTO. Is het niet zo dat het succes van een vereniging of een politieke partij niet sterk samenhangt met de eerste man? Dan moeten we vasstellen dat de LTO  de periode onder Maat  bij de boeren is verzwakt. Bij een bedrijf zou de baas bij tegenvallende resultaten worden weggestuurd. Dat had bij Maat prima gekund bij zijn aftreden. Zonder gezichtverlies afscheid nemen. Nu bungelt hij nog een paar jaar met en daardoor verder afkalvende LTO. Jammer voor elke boer.

 • Mozes


  @abtje, lezen!

  Ik zeg in reactie #10 juist dat LTO alleen er geen enkele invloed op heeft. De enigste manier om nog enige invloed te hebben is door samenwerking met belangenbehartigers in andere landen. Vooral Duitsland en Frankrijk. Daarom is het beter op dit moment een voorzitter te hebben die in andere landen bekent en gerespecteerd is. 

 • abtje


  Bekend als wat? Als waterdrager van de regering? Toch niet als belangenbehartiger van de boeren. Nee, Mozes, nadenken...

 • gerjan slingenbergh

  @ Mozes En wie is er voorzitter van de COPA?

 • remi123

  @mozes internationale samenwerking is goed.
  Maar binnenlandse discussie over het zielige koetje dat niet buiten komt, en varkentje en plofkipje, daar moet je als LTO schijt aan hebben. Dat geneuzel kennen we in het buitenland niet of wordt niet naar geluisterd.

 • Tearpoal

  De belangen van de sectoren zijn te verschillend, daar past geen overkoepelende organisarie boven. Bovendien heeft de LTO te vaak belangen van de ene sectoer uitgeruild tegen een andere sector, meestal ten gunste van de melkveehouderij.
  Het lijkt me dan ook niet dat een nieuwe voorzitter dit verandern kan.

 • henkgrootens

  @emmerei, beleid wordt gemaakt in Brussel en Den Haag. LTO probeert een beetje de scherpste kantjes eraf te vijlen maar denk maar niet dat een belangenorganisatie iets 180 graden kan laten draaien. Dat kan zelfs een werkgeversorganisatie als VNO-NCW of een milieuclub als Wakker Dier niet eens.

 • Fermer

  @henkgrootens, wat denk je bv. van het toelaten van buitenlandse werknemers in 'moeilijk vervulbare werkplekken' zoals de bouw en de slachthuizen met in Nl. toch miljoenen die niet werken? Het beleid is zoveel mogelijk werkelozen aan een baan helpen, en dit zijn toch banen die voor velen uitvoerbaar zijn? VNO krijgt het voor z'n leden toch terecht. Wat denk je van WD, die het toch mede voor elkaar heeft gekregen een florerende bedrijfstak als de bontfokkerij uit Nl. te bannen, geen beleid, maar toch maar mooi omgegooid. Slechts enkele voorbeelden, het kan dus best  En LTO?

 • pinkeltje


  Langs de zijlijn is het makkelijk praten. Ga er maar aan staan om wat voor elkaar te krijgen. Denk dat ook Obama er inmiddels van mee kan praten hoe lobbies die tegen je gezind zijn de boel frustreren.

 • henkgrootens

  @emmerei, Buitenlandse werknemers mogen hier werken vanwege de EU, ter vergelijking, een asielzoeker mag niet werken. Ik denk dat VNO en LTO met succes de overgangstermijnen voor buitenlandse werknemers had kunnen aanvechten. VNO en LTO zijn niets meer of minder dan een gezelligheidsclub van gelijkdenkenden die op de vergaderingen onder het genot van een borrel adviezen krijgen hoe om te gaan met nieuwe regelgeving.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.