Redactieblog

2349 x bekeken

2015 in nieuw perspectief

Treur niet, alles wordt anders, schreef een groot filosoof. Uitdagend geldt dat ook voor de melkveehouderij.

De afschaffing van de quotering en aanscherping van het mest- en ruimtelijk ordeningsbeleid nopen ons tot nieuwe keuzes. Tel daarbij op de verdergaande globalisering van de wereldzuivelmarkt, het lonkend perspectief na een twijfelend prijsdipje, dan is het beeld aardig compleet.

Het jaar 2014-2015 kunnen we altijd nog afsluiten met meer dan 37 eurocent, dan mogen we bepaald niet mopperen. Meer dan eens is nu ook weer ervaren dat melkprijszetting een mondiaal gebeuren is. Wereldwijd, ergens, tegenvallende oogsten, een natuurramp, vraaguitval, overproductie voer, stagnerende of ontwikkelende economieën met dito consumptiegedrag hebben veel meer invloed op de melkprijsontwikkeling dan de 20 procent op de 11 miljard die wij in Nederland meer gaan produceren. Extra melk gaat er komen, boerenpraat is melken, melken en nog eens melken.

Ik ben benieuwd hoe dat zich gaat voltrekken. We zullen meer reuring krijgen, meer melken vergt meer management, kunnen we dat aan? Degenen die langdurig verleasd hebben, een deel van hun quotum, krijgen die de drive weer in de bedrijfsvoering en willen ze dat? Gaat zich door een toenemende volatiliteit een versnelde opschaling van bedrijven voltrekken? Economy of scale, iets anders hebben we niet, niks nieuws onder de zon. Koeienboeren zijn voor 95 procent prijsnemers en dan ligt de focus op de kostenkant.

Het mestbeleid vergt jongvee-minimalisatie en melkproductiemaximalisatie. Koeien gaan ouder worden en gaan meer produceren, kunnen we dat begeleiden?

En hebben we voldoende creativiteit, dat we het bouwplan zo kunnen invullen dat wanneer het areaal mais zodanig is dat we een derde gewas moeten verbouwen, we daarvoor grasklaver inzetten. Het genereert meer ruw eiwit, stikstofruimte, betere bodemvruchtbaarheid. Straks zal blijken dat de bedrijfskringloopwijzer een zegen is voor de bedrijfsvoering, waarmee we de ins en outs beter in beeld hebben en daarmee effectiever gaan boeren. De bedrijfskringloopwijzer past bij Nederland, past bij het ontwikkelingsstadium van de sector nu.

Of registreer je om te kunnen reageren.