Redactieblog

1152 x bekeken

Eerste Landbouw Effectrapportage in Limburg

Roermond – De gebiedsontwikkeling Ooijen- Wanssum in Limburg heeft een negatief effect op 78 landbouwbedrijven in het gebied. Dat blijkt uit de eerste Landbouw Effectrapportage (LER) die op verzoek van de LLTB door de provincie Limburg is gemaakt. Binnen het project wordt 421 hectare grond aan de landbouw onttrokken in verband met verruiming van de rivier en natuurontwikkeling.  De gemiddelde oppervlakte van de huiskavels in het gebied neemt af  van 4,2 naar 2,6 hectare. Ook zal in de toekomst een aantal percelen in het gebied in de winterperiode mogelijk overstromen, waardoor opbrengstderving dreigt.

De LLTB is tevreden dat de provincie Limburg de effecten van de gebiedsontwikkeling op de landbouw serieus heeft onderzocht. "De uitwerkingen van de maatregelen op de landbouw zijn gigantisch. Dat wisten we al, maar dat staat nu zwart op wit in de Landbouw Effectrapportage. De winst in deze effectenstudie is dat de landbouwsector niet meer als wit gebied wordt gezien. Je kunt als overheid niet zomaar landbouwgrond inruilen voor andere doelen", aldus LLTB-bestuurder Jan Veltmans.
In de LER wordt onder andere aanbevolen te onderzoeken op welke wijze het areaal te onttrekken landbouwgrond zo klein mogelijk kan worden gehouden en hoe vrijwillige kavelruil de landbouwstructuur in het gebied zou kunnen versterken.

Of registreer je om te kunnen reageren.