Expertblog

2678 x bekeken 2 reacties

Terugblik 2015: lage voedselprijs, hoge kostprijs

Het einde van 2015 is alweer in zicht. Tijd om de balans op te maken. 2015 was onder meer het jaar waarin de voedselprijzen hard daalden. Het melkquotum en de Russische boycot lieten in vrijwel alle sectoren hun sporen na.

Veel voedsel werd in de afgelopen maanden dan ook ver onder de kostprijs verkocht.

Begin september ben ik samen met boeren uit heel Europa in Brussel de straat op gegaan om te demonstreren tegen de slechte marktsituatie. Ook heb ik in het Europees Parlement samen met mijn collega´s van de Europese Volkspartij (EVP) aangedrongen op financiële steun van de Commissie. De Commissie heeft daarop besloten €500 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de getroffen sectoren in de hele EU.

Geen oplossing structurele problemen varkenshouderij

Met de €30 miljoen die Nederland kreeg, konden de structurele problemen bij de varkenshouders niet worden opgelost. Daarom heb ik ook gepleit voor verlaging van het slachtgewicht en voor een warme sanering met Europees geld om de sector weer gezond te maken. Op beide voorstellen kreeg ik bijval van Eurocommissaris Phil Hogan, maar het kabinet reageerde afwachtend.

Hogan staat open voor suggesties

Hogan heeft dit jaar al vaker aangetoond een commissaris te zijn die open staat voor suggesties. Zo besloot hij onlangs onder meer om de strenge normen en standaarden voor landschapselementen te versoepelen naar aanleiding van een reeks voorstellen die ik en mijn EVP-collega´s hadden ingediend. Op die manier komen boeren sneller in aanmerking voor de directe betalingen die gekoppeld zijn aan de vergroeningsmaatregelen.

Methaan buiten NEC-richtlijn gehouden

Verder ging het dit jaar ook over de NEC-richtlijn. In deze richtlijn zijn de emissiereductiedoelstellingen opgenomen. Beperking van de uitstoot van schadelijke gassen, waaronder methaan en ammoniak, stonden daarbij centraal. Dankzij mijn rol als schaduw-rapporteur op dit dossier is het gelukt om methaan buiten de richtlijn te houden. Daarmee is voorkomen dat boeren opnieuw grote inspanningen zouden moeten leveren om de emissie van methaan tegen te gaan.

Knelpunten Natura 2000

Dan was er natuurlijk ook nog Natura 2000. Vorige week heb ik in Brussel mijn rapport Land in de knel gepresenteerd: een inventarisatie van de knelpunten in Natura 2000-gebieden. Het rapport maakt duidelijk met welke dagelijkse belemmeringen boeren, ondernemers en natuurorganisaties in die gebieden te maken krijgen.

Nederlands voorzitterschap EU

Het komende jaar, tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap, begint de herziening van de Vogel- en Habitatrichtlijn waarop Natura 2000 gebaseerd is. Hopelijk wordt die mogelijkheid aangegrepen door het kabinet om eindelijk tot betere richtsnoeren en een betere implementatie van de Vogel- en Habitarichtlijn te komen.

Hoop op één boerenorganisatie met één geluid

Voor het volgende jaar hoop ik dat er één boerenorganisatie op zal staan die met één geluid namens een overgrote meerderheid van de boeren en tuinders kan spreken zoals in Duitsland het geval is met het Deutsche Bauern Verband (DBV).

Tot slot wens ik u alvast een fijne kerst en een prettig 2016 toe. Tot volgend jaar!

Laatste reacties

  • Peltjes

    Goed werk Annie. Tenminste nog iemand die voor de boeren opkomt.

  • Schraar

    Inderdaad op meerdere onderwerpen zeer goed werk verricht!
    Ik ben wat betreft Duitsland toch blij dat hier ook nog de BDM zeer actief is en niet alleen de DBV. De DBV komt totaal niet op voor de inkomens van de melkveehouders, maar is net als de LTO in Nederland te zeer verbonden met de zuivelindustrie en wil alleen maar meer, meer, meer productie. Ze hebben geen enkele oplossing voor de lage melkprijs dan 'HOPEN' dat de markt zich hersteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.