Redactieblog

2447 x bekeken 2 reacties

Overstroming nabij?

Wanneer de dijk op springen staat of het water er over heen dreigt te gaan, willen we alles doen om het tij te keren. Wat dat betreft ligt 2012 nog vers in het geheugen voor degenen die het van dichtbij hebben ervaren. Zie ook de begrijpelijke toeloop van vluchtelingen; nu willen we het mogelijke doen om het te beteugelen en hebben daar veel geld voor.

Nog zo'n voorbeeld: de klimaattop in Parijs. Nu de urgentie om te komen tot georganiseerde aanpak wordt gevoeld, kunnen we blijkbaar tot afspraken komen. Oorlogsdreiging; de laatste twintig jaar is de wereld nog niet zo heet geweest als nu en hup de defensiebudgetten worden zonder noemenswaardige discussie flink verruimd. In de waan van het moment, onder dreiging, worden beslissingen genomen die in vredestijd niet zouden worden gedaan of het tienvoudige van de tijd vergen. Beslissingen op beelden, zien en beleven, zie ook hieronder de grote impact van social media, worden veel meer emotioneel dan rationeel genomen. Wanneer je dan een bestuurlijk onderwerp ter tafel hebt, dat wel beleid vergt, maar waarvan de urgentie minder door de omgeving wordt ervaren, vergt het tijd, creativiteit, verbeelding en inzicht om zulke zaken goed voor het voetlicht te brengen.

Waterbeleid

Meesterlijk vind ik het zoals de dijkgraaf van het Wetterskip op een bijeenkomst over het belang van stedelijk waterbeleid aandacht vroeg voor de gevolgen van klimaatverandering door er op te wijzen dat kinderspeeltuinen en parkeergarages bij tijdelijke waterovervloed zouden kunnen bufferen. Wanneer hij had gezegd: meer wateropslag in woonwijken door grotere sloten en vijvers, had iedereen dat passief aangehoord.

Uitdaging

Het Wetterskip staat voor de uitdaging ten aanzien van veel van zijn taken investeringen geaccepteerd te krijgen, waarvan de noodzaak nu nog niet wordt gevoeld, maar wel nodig zijn om consistente taakuitoefening en betaalbaarheid naar de toekomst verantwoord te verzorgen. Voorbeelden te over, door klimaatsverandering en bodemdaling, de versnippering van peilvakken, het grote aantal gemalen, verdere kwaliteitsverbetering van water en slibverwerking enzovoort. Om "figuurlijke" overstroming te voorkomen vereist zo'n discussie, in een tijd van bezuiniging, strategisch inzicht en de wil om te polderen.

Laatste reacties

  • tinus888

    de sloten een keer meer maaien helpt beter dan een leuterverhaal

  • Broer

    Zo ver zijn we al afgedwaald...

Of registreer je om te kunnen reageren.