Redactieblog

1842 x bekeken 5 reacties

Landbouw en biodiversiteit gaan lastig samen

Volgens een Duits rapport, waaraan deze krant een paar weken geleden aandacht besteedde, is de biologische diversiteit op de meeste landbouwgrond in de EU gering en vertoont deze bovendien nog steeds een dalende tendens.

In Nederland is de totale soortenrijkdom sinds 1950 ongeveer gehalveerd, al doet zich de laatste jaren een beperkt herstel voor. Vorige week werd voorspeld dat de 'Vogel des Vaderlands' – de grutto – binnen enkele tientallen jaren niet meer in Nederland zal voorkomen.

Optimale omstandigheden voor één gewas

Deze berichten wijzen er opnieuw op dat gedachte dat biodiversiteit een bijproduct is van de landbouw, aanvechtbaar is. Bij landbouwproductie gaat het immers om optimale omstandigheden voor de teelt van één gewas; voedselrijke, homogene bodems vormen daarvoor de beste basis. Bij biodiversiteit gaat het per definitie om een veelheid van planten en andere organismen en daarom om variatie in omstandigheden, terwijl voedselarme bodems qua soortenrijkdom meestal beter scoren. Daarom zijn moderne, intensieve landbouwproductie en biodiversiteit moeilijk verenigbaar.

Biodiversiteit krijg je niet voor een prikje

Een ander recent rapport - van het Instituut voor Europees Milieubeleid – concludeert dat er van de vergroeningsdoelstellingen van het landbouwbeleid niet veel terecht komt. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwde daar een paar jaar geleden al voor. Een belangrijke oorzaak is dat de lidstaten en de landbouwsector de makkelijkste en goedkoopste manier zoeken om aan de vergroeningsvoorwaarden te voldoen. Maar natuur en biodiversiteit krijg je niet voor een prikje.

Niet de beoogde resultaten met vergroeningsbeleid

Het ziet er dus naar uit dat het huidige vergroeningsbeleid, dat vooral bestaat uit voorwaarden aan de toeslagen, op het punt van de biodiversiteit niet de beoogde resultaten oplevert. Dat zal bij een volgende discussie over het EU-landbouwbeleid ongetwijfeld een rol gaan spelen. In theorie zijn betere resultaten te behalen met directe betalingen gericht op het versterken van natuur en biodiversiteit, maar daar zitten in de praktijk nogal wat haken en ogen aan. Het ligt voor de hand dat zo'n wijziging ten koste gaat van de steun voor de landbouw als zodanig.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Misschien wordt het tijd dat we kiezen tussen diversiteit en puur productie gericht. Welke richting we ook democratisch kiezen, beide zal op termijn geld kosten hoe dan ook. Misschien zal de keuze die we maken welke dan ook afbreuk doen aan de voedselzekerheid voor de bevolking, die blijft groeien.

 • Zuperboer

  Het is met de landbouw en natuur niet veel anders als met de samenstelling van onze bevolking. Migratie is van alle tijden. Ik zou graag willen weten hoeveel grutto's er in pakweg 1500-1600 in NL vertoefden. Waar we als mensheid slecht mee om kunnen gaan is: VERANDERING. Zolang we onze wereld in Apps kunnen vangen zitten we in onze comfortzone. Onderzoekers zijn vaak net zo bang voor veranderingen als boeren en burgers, soms nog wel banger zo lijkt het. Als we de landbouw in een keurslijf van onlogische wetten verstrikken zullen de gevolgen een voortdurende verandering van de feiten en resultaten tot gevolg hebben. LOGISCH. Onze wereld verandert en de landbouw en natuur veranderen mee, daarvoor hoeven we niet te studeren Cees, maar onze zintuigen te gebruiken.

 • alco1

  Lastig samen??
  Het gaat gewoon niet samen!
  Zelfs een biologische boer zit nog te schoffelen.
  Weer zoiets waarbij weer duidelijk blijkt dat regelgeving in handen is van leken.

 • koestal

  Mooi bedacht dat de boer het klimaat moet redden en ook de weidevogels vast moet houden ,dat heet ,,studeren'' in Wageningen,daar is weinig boerennuchterheid aanwezig,wel veel hersenspinsels.

 • koestal

  Het onkruid komt van zelf wel op ,daar hoef je niks voor te doen ,alleen de grond maar verwaarlozen,daarom gaat het ook zo gemakkelijk bij de natuurorganisaties,ze kunnen rustig met hun kont op de bureaustoel blijven zitten.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.