Redactieblog

3656 x bekeken 62 reacties

Gangbaar beter dan biologisch

"Een harde waarheid voor de biologische boeren. Ze hebben hun doelstelling niet gehaald", constateert Hans naar aanleiding van mijn vorige blog. Hij heeft nog wat cijfers nageplozen en die vielen tegen.

"De jaarlijkse stijging is procentueel lijkt goed, maar een hoog percentage van bijna niets blijft natuurlijk bijna niets. Je kunt niet anders dan de conclusie trekken dat biologisch voor de duurzaamheid weinig betekent", gaat hij verder. "Het blijft hangen in goede bedoelingen."

Hanna knikt. "Helemaal mee eens. Jammer voor de idealisten die begonnen met biologisch boeren. Die startten oprecht met de overtuiging dat ze op die wijze de duurzaamheid enorm zouden stimuleren. Dat deden ze niet in de eerste plaats voor eigen gewin, maar voor de toekomst van onze planeet. Wat zullen ze teleurgesteld zijn nu hun doel niet is bereikt. Met de stijging van het marktaandeel zoals het nu gaat, zullen de meeste boeren het niet beleven dat ze de duurzaamheid hebben gered. Wel op hun eigen bedrijf, maar dat is nietig in de totale landbouwsector."

Met die constatering kunnen we echter wel vooruit. Als de biologische landbouw de totale duurzaamheid van de landbouw niet kan verbeteren, dan moeten we ons op de gangbare landbouw richten. Daar is veel meer duurzaamheidswinst te behalen.

"Klopt als een zwerende vinger", zegt Hans. "Ik heb een gruwelijke hekel aan regels, maar als we vinden dat duurzaamheid moet, kun je alleen resultaat bereiken via de gangbare landbouw. Dan kun je er ook niet omheen dat FrieslandCampina goed bezig is met de stimulering van duurzaamheid. Als we maar een beetje dansen naar de pijpen van FrieslandCampina, dan heeft dat veel meer effect op de totale duurzaamheid dan de geleidelijke toename van de biologische veehouderij."

Een harde waarheid. Als biologische boeren met een idealistische inslag dit ook inzien, kan dat de totale duurzaamheid dienen. Een goed gevoel bij de wereld om je heen, is beter dan een fantastisch gevoel op je eigen erf. Dat laatste geldt trouwens voor alle boeren.

Laatste reacties

 • trijnie

  Ook iets kleins kan uitgroeien tot iets moois en is waardevol.
  Denk aan het mosterdzaadje.
  Daarbij komt dat mensen die een ideaal hebben en nastreven veelal mooie, sterke mensen zijn.

 • j.verstraten1

  Vergaderboer gaat ervanuit dat bioboeren zgn wereldverbeteraars zijn.Wat een kul. Het interesseert ze ook helemaal niet of ze nu 5 of 20% marktaandeel hebben, ze boeren op een wijze die ze bevalt, en willen de kost verdienen. Dat is niet anders dan een gangbare boer, alleen wordt die continue op allerlei wijzen gepusht in een stramien waar hij zich tegen verzet, terwijl de bio boer juist vanuit eigen kracht onderneemt en daar deuren voor open gaan.

 • w v gemert

  Luisteren naar Friesland-Campina (het wordt je opgelegd) , geen vergoeding voor extra kosten en op termijn de internationale concurrentie verliezen.

 • joopi

  wat een jij/zij flauwekul toch allemaal weer. Wat een simplisme om alles in groepen te willen uitdrukken. Zijn koeien en kansen boeren bijvoorbeeld niet vrijwillig bezig met het uitzoeken van duurzame oplossingen en zo zijn er veel meer die gewoon een weg zoeken tegen het biologische aan, alleen de laatste stap niet zien zitten

 • Burnetti

  Juist J.verstraten1.: bewonder je heldere manier waarop je dit samenvat.

  De beste zinnen in het stuk van vergaderboer zijn de laatste 2.

 • CLM Culemborg

  Goed gezegd J.Verstraten en ALS bioboeren de wereld willen verbeteren en bij zichzelf beginnen, is daar niets op tegen. Sterker nog, anderen zouden daar een voorbeeld aan kunnen nemen.

 • alco1

  Vooral de duurzaamheid eisen van de RFC niet vermelden, want daar kan men ook een legio hallucinaties over vermelden!
  Trouwens. Bij mij in de buurt zijn er goede biologische boeren, maar ook bij wie het de laatste strohalm is om te kunnen overleven en die maken vaak geen reclame voor de biologische sector.

 • Mozes

  Vergaderboer heeft gelijk met de stelling dat veel meer duurzaamheidswinst te behalen is met kleine stappen in de totale landbouw dan met groei van de biologische landbouw.

  In de jaren zeventig en tachtig waren bio boeren best wel idealistisch, latere bio boeren deden dit veel meer als marketingconcept omdat ze hier voor zichzelf betere kansen in zagen dan in de gangbare landbouw. Vooral in de melkveehouderij zijn nogal wat boeren overgestapt naar biologisch omdat ze dan met een kleiner quotum meer inkomen konden genereren. Ze konden hun inkomen verbeteren zonder te investeren in peperduur quotum.

 • Mozes

  @w v gemert #3, luisteren naar de eisen van je eigen coöperatie in de melkveehouderij of luisteren naar de eisen van de overheid zoals in de varkenshouderij.
  Met andere woorden: als de coöperatie de eisen niet stelt doet de overheid het wel. Als dit via de coöperatie gaat kun je er nog voordeel uithalen qua imago en marktpositie. Als het via de overheid gaat schept dit juist een beeld van onwil in de sector met een slecht imago en slechte vermarkting tot gevolg.

 • agratax2

  Zolang de boeren / ondernemers niet uit de gedachten koker van de vrijhandel en nog goedkoper produceren dan eigenlijk mogelijk is, zal van de hele duurzaamheid niet veel terecht komen. Ook zal het de armoede in de wereld verergeren, omdat het kapitaal steeds meer macht krijgt, via de kapitaal verslindende productie technologie. Het gevolg zal zijn nog meer onrust in de wereld, omdat de grootste groep mensen steeds armer wordt en de zeer kleine groep rijken steeds Rijker wordt. Honderd en twee honderd jaar geleden was dit aanleiding tot Revoluties met miljoenen doden. De huidige branden komen ook voort uit deze scheefgroei. Ik pleit dan ook voor meer voedselproductie >daar waar het nodig is< en minder gesleep met eten omdat de rijken niet meer volgens de seizoenen wensen te eten en steedse goedkoper willen. Een dergelijke wereld zal nooit duurzaam kunnen zijn.

 • agratax2

  Zolang de boeren / ondernemers niet uit de gedachten koker van de vrijhandel en nog goedkoper produceren dan eigenlijk mogelijk is, zal van de hele duurzaamheid niet veel terecht komen. Ook zal het de armoede in de wereld verergeren, omdat het kapitaal steeds meer macht krijgt, via de kapitaal verslindende productie technologie. Het gevolg zal zijn nog meer onrust in de wereld, omdat de grootste groep mensen steeds armer wordt en de zeer kleine groep rijken steeds Rijker wordt. Honderd en twee honderd jaar geleden was dit aanleiding tot Revoluties met miljoenen doden. De huidige branden komen ook voort uit deze scheefgroei. Ik pleit dan ook voor meer voedselproductie >daar waar het nodig is< en minder gesleep met eten omdat de rijken niet meer volgens de seizoenen wensen te eten en steedse goedkoper willen. Een dergelijke wereld zal nooit duurzaam kunnen zijn.

 • alco1

  @Mozes. Daar zijn we weer bij het bekende punt aangeland:
  Eisen stellen waar slechts een paar schreeuwers fantasieën over hebben, of open en eerlijk het realisme uitdragen.

 • Ferm

  Als je geen goed gevoel meer hebt op je eigen erf, dan is het goede gevoel over de wereld om je heen ook wel aardig geluwd. Als je een duurzame wereld wilt, sluit ik mij aan bij de reactie van @agratax2. Voor de rest is wat FC wil een schijn duurzaamheid, voor de bühne. De Nederlandse burger voelt zich gehoord doordat ze hun roep vertaald zien in bovenwettelijke eisen en kunnen vervolgens rustig dat goedkoper geproduceerde product uit het schap trekken, niemand die dit belemmerd. Alles heeft te maken met vraag en aanbod. De consument heeft altijd het laatste woord/handelen in deze. Je ziet het met het aandeel biologisch dat zich moeizaam handhaaft, laat staan groeien. Je ziet het met FC Melk, het wittere dan wit melk. Zoalng FC het niet beter kan verwaarden dan ze nu doet, maar haar producenten al voorop laat lopen in de vaart der volkeren en met haar bovenwettelijke eisen de norm (wet) dreigt te worden voor alle Nederlandse producenten, parasiteer je eigenlijk op je leveranciers als je kijkt naar de concurrentie positie. Dit is nooit duurzaam voor de producent en op lange termijn ook niet voor het land, enkel voor de Multinationals, maar die zijn niet aan landen gebonden.

 • agratax2

  Ik vind het jammer, dat we Duurzaam alleen verbinden aan landbouw productie methode. Duurzaamheid wordt nooit gekoppeld aan zinloze transport van Zuid naar Noord en omgekeerd over de aardkloot en kapitaal wordt al voor >100 % buiten de discussie gehouden. Duurzaamheid eisen van de burgers zullen zover worden doorgevoerd dat de productie om financiele redenen moet stoppen in de dure productie gebieden. Ik vrees dat al onze duurzaamheid verlangen zullen leiden tot nog meer honger omdat wij (rijken) de productie omstandigheden in Zuid Amerika en Afrika totaal niet duurzaam maken om goedkoop te produceren.

 • Ferm

  Je moet het inderdaad daar produceren waar het geconsumeerd wordt, als je duurzaamheid voorop hebt staan. Alleen voor echte duurzaamheid tref je de multinational in zijn portemonee door een einde te maken aan hun handelswegen: gesleep met voeder- en voedingsmiddelen. Echter de politiek zal hier nooit aan meewerken vanwege de grote invloed op de politiek van diezelfde multinationals. Het voornaamste van duurzaamheid is het stoppen van uitbuiting van mensen en gronden. Als je een goed gevoel van de wereld wilt hebben, geef je mensen overal de mogelijkheid om in hun eigen bestaansmiddelen te voorzien. Dat moet dan je drijfveer zijn, anders is het alleen maar schone schijn. Om een goed gevoel over de wereld te verkrijgen door dit op het bordje van de Boerenstand te schuiven is wel erg kort door de bocht, het is slechts de politiek die dit zou kunnen oplossen, want zij is er de oorzaak van dat het zover gekomen is.

 • Mozes

  @agratax2 , jou theorie klopt niet. Het is allang bewezen dat daar produceren waar de omstandigheden het beste zijn en vervolgens transporteren veel minder ecologische belasting veroorzaakt dan produceren waar de omstandigheden minder gunstig zijn.
  Daarnaast haal je het probleem van honger en armoede door elkaar. Deze twee problemen hebben geheel verschillende oorzaken en vereisen dan ook geheel verschillende oplossingen.

 • Fermer

  @Mozes, waarom zijn dan die omstandigheden in Nederland zo geweldig voor de melkveehouderij, wanneer je meeneemt dat de meeste, maar zeker de 'rendabelste' bedrijven, een hoge veebezetting hebben, en daar 2/3 van het voer uit geimporteerd krachtvoer bestaat? Je hebt gelijk wanneer je zou stellen dat Nederland een hoge totale melkproductie kan en moet halen en dat dat ecologisch goed is, maar dan alleen met de Nederlandse voerproductie.

 • agratax2

  Mozes je maakt mij niet wijs dat het verbouwen van sperziebonen in Afrika goedkoper is dan in Nederland. Zie maar in het schap; Afrikaanse sperciebonen het hele jaar Euro 1,99 / pond en Nederlandse tijdens het seizoen Euro 1 - 2 / kg. Wat produceren waar het het goedkoopst is, nee consumeren in een tijd dat het hier niet groeit. Voor vroege piepers hetzelfde, voor een dik bedrag importeren en de Nederlandse boer met zijn goedkope bewaar piepers laten zitten. Het verhaal 'Daar produceren waar het het goedkoopst is geldt lang niet voor alle artikelen en al helemaal niet als je daarmee je eigen product kunt weggooien (bewaar aardappelen) of je maakt het product helemaal niet meer (kleding) en maakt zo je personeel werkeloos en geeft ze het gevoel van -nutteloos- zijn. Goedkoper produceren mag nooit het uitgangspunt zijn als daarna de bijkomende kosten voor het milieu niet mee tellen. Het bovenstaande artikel gaat niet over goedkoop. Maar over Duurzaam en dat wordt in dezen steeds door elkaar gehaald. Misschien is duurzaam (sparen van milieu en grondstoffen) wel duurder dan goedkoop produceren en in de markt zetten.

 • Mozes

  @agratax2, Als boeren in Afrika meer sperziebonen verbouwen als ze zelf nodig hebben en het overschot voor een goede prijs kunnen verkopen naar Europa zal dat in Afrika toch geen armoede veroorzaken?

  Voor mensen die perse in de winter verse sperziebonen willen eten is het ecologisch waarschijnlijk duurzamer om ze in Afrika te verbouwen dan in Nederland in kassen.
  Het duurzaamste is natuurlijk dat het volk met het seizoen mee eet. Maar dat is een verantwoordelijkheid van de consument en niet van de Europese of Afrikaanse boer.

 • bertes

  biologisch is begonnen toen de kunstmest en het vergif spuiten kwam.
  de boeren waren bang, dat het bodem leven verstoord werd, en in de toekomst. daar komt nog bij; dat men bang was en is. dat het via groente en melk en vlees. weer in de mens komt. biologisch betekend schoon blijven van vergif enz. het duurzaam verhaal is gekomen van de gangbare sector. die heeft te veel last van imago schade. en heeft duurzaam tot een wedstrijd gemaakt. natuurlijk win je met kustmest en vergif. je krijgt een hogere opbrengst per m2. in de topsport winnen ze ook met doping.

 • alco1

  @bertes. Kunstmest en vergif liever niet over één kam scheren.

 • trijnie

  Alco of iemand anders van dit forum: wat verstaan jullie boeren onder kunstmest????
  Alleen stikstof of ook kali/magnesium wat ik o.a.. voor de aardappels, tomaten en aardbeien gebruik?
  Of voor het gras en de fruitbomen: kalk met een hoog magnesiumgehalte omdat wij zure grond hebben???
  En gebruiken biologische boeren ook van dit soort meststoffen of gebruiken deze alleen maar koe- en kippenmest?

 • trijnie

  Alco of iemand anders van dit forum: wat verstaan jullie boeren onder kunstmest????
  Alleen stikstof of ook kali/magnesium wat ik o.a.. voor de aardappels, tomaten en aardbeien gebruik?
  Of voor het gras en de fruitbomen: kalk met een hoog magnesiumgehalte omdat wij zure grond hebben???
  En gebruiken biologische boeren ook van dit soort meststoffen of gebruiken deze alleen maar koe- en kippenmest?

 • BO(skabout)ER

  kunstmest kan ook worden gemaakt van dierlijke mest. Het enige is dat het wat sneller werkt omdat het bewerkt is. Kunstmest is topspul zolang het een beetje met verstand word gebruikt.

  Persoonlijk vind ik dat boeren bij onkruidbestrijding best eens wat vaker met een rugspuit door het land mogen lopen en dat de waterschappen de sloten wat vaker leeg maaien. Scheelt een hoop onkruid uit de 'kant'.

  Daarnaast is het jammer dat 'bijna' alle biologische boeren hier op de zangrond er een zooitje van maken qua onkruiddruk. Ze doen er niks aan en in de meeste percelen regeert de ridderzuring.

  Nu even terug komen op het stukje van onze 'vergaderboer'; Je moet als sector altijd proberen duurzamer te worden. Overigens is duurzamer in mijn optiek ook meer mest op het land. Dit kan dan bijvoorbeeld in de vorm van kunstmest uit je eigen mest. Deze kan je dan de 3e en 4e snede op het land brengen. Zo hou je de laatste snedes ook goede opbrengsten maar doordat het snel werkend is heb je weinig uitspoeling in het najaar.

 • w v gemert

  Mozes reactie 9, daar heb je een punt, maar de internationale concurrentie hoe ontwikkeld dat zich onder Friesland Campina ?

 • Mozes

  @w v gemert, is het voor Mercedes een probleem dat hun kostprijs per auto hoger is dan bij Toyota? Zolang de consument voor een product een meerprijs wil betalen die hoger is dan de extra kostprijs is er extra marge. Zie het verschil tussen Cono en DOC.

 • John*

  duurzaamheid is een streven naar veehouderij waardoor we over 50 tot 100 jaar ook nog vee kunnen houden. Als je alle bedreigingen kan tackelen met je bedrijfsvoering ben je in mijn ogen duurzaam bezig.

  Zaken om op te focussen:

  bodemtoestand
  fokkerijbeleid
  gebruik fossiele energie
  bedrijf en omgeving
  arbeidsomstandigheden

  Ieder bedrijf kan voor zichzelf wel de bedreigingen en kansen opzoeken en bepalen hoe dit aan te pakken zodat het bedrijf over 50 jaar nog steeds bestaansrecht heeft. En door je ook eens te verdiepen in het biologisch gedachtegoed vind je misschien wel handgrepen om de situatie op het eigen bedrijf te verbeteren.


 • trijnie

  Gek, je vraagt wat en er is niemand die adequaat reageert. Toch schijnbaar niet zo goed op de hoogte.

 • Marco22

  @Mozes wat een dooddoener als de RFC het niet dan doet de overheid het wel. Nou dan doet de overheid dat dan maar.Bangemakerij doe ik niet aan mee. RFC drukt duurzaamheid (wat dat ook mogen zijn???) door strot van haar leden. En zelfde leden die daar de kosten van betalen. En dan een worst voor houden die dan wordt verkocht als premie , diezefde premie wel eerst van hun melkgeld wordt ingehouden.
  Er wordt geen cent verdiend door dat duurzaamheid-verplichtingen. RFC heeft net een dikke veer van Ahold verdiend , maar vertel eens hoeveel wordt er verdiend in westeuropa. nihil.
  RFC moet eens ophouden met de bedrijfsvoering van de boeren te bemoeien.
  Het zegt veel dat RFC alles afdwingt met de dreiging de melk niet meer op te komen halen. Dat is een bestuurlijk onvermogen.

 • Mozes

  @Marco22, ik had het niet specifiek over RFC. Cono gaat nog veel verder. Als jij liever aan een bulkcoöperatie levert stap je toch over naar DOC.

  Je kiest als coöperatie voor een bepaalt marketingconcept. Het is onvermijdelijk dat er altijd wel een aantal boeren zijn die daar niet in mee willen.

 • Marco22

  @ RFC is geen Cono al zou die eerste dat wel graag willen. Daar hebben ze teveel melk voor en niet de sjoege om om dat te vermarkten.
  Een bepaalt marketingconcept die betaald wordt uit de zakken van de boeren en niet uit de markt.

  Gek dat mensen zoveel tijd over hebben om overal op te reageren zoals deze site. Vind je ook niet @Mozes, dat zullen vast geen boeren zijn. Wat is hun drive? Of liever gezegd wie betaald hen?

 • Mozes

  Cono en RFC betalen hoger uit dan de bulkcoöperaties en veel hoger dan buitenlandse ondernemingen. Hoezo uit de zakken van de boeren?

  Jij vindt voldoende tijd om hier te reageren @Marco22? Jij bent dus geen boer?

 • Ferm

  @Mozes, klopt als je zegt dat RFC hoger uitbetaald dan de bulkcooperaties en hoger dan vele buitenlandse ondernemingen. Maar hoe lang kan RFC dit volhouden? Grote buitenlandse ondernemingen, zoals NEstle, Lactalis en Danone zijn vele malen beter in het verwaarden van hun melk dan RFC. Daarbij kan RFC hun leden misschien wel meer uitbetalen dan andere zuivelondernemingen, maar de kostprijs van hun producenten komt met de bovenwettelijke regels ook veel hoger uit. Dus wat is de winst voor de boer? Jij zegt zelf altijd dat de goede melkprijs bij RFC betaald kan worden door hun activiteiten in China. Eigenlijk is dit dus gewoon een vergoeding voor geïnvesteerd kapitaal van de leden en heeft dus niets met de melkverwaarding van RFC te maken, dus ook niet dat deze melk witter dan wit is.

 • abtje

  @Paysanne En hoe doen die andere goede uitbetalers dat dan? Een Nestle is uit Nederland vertrokken omdat ze de boeren niet verder kon uitbuiten. Dit gat is door de familie Vreugdenhil gevuld. Een melkverwerker die alleen maar verpoederd en dit bulkproduct verwaard. Wel zo dat ze zelf in de Quote 500 staan en hun leveranciers ook een eerlijke melkprijs betalen zonder de Fc poeha.

 • abtje

  @Marco22 Maak je nu niet zo druk. Iedere boer is anders. Heel veel boeren beginnen met bijna niets en bouwen wat op. Andere hebben een rijk prive leven en ook minder tijd om te reageren. Zo zijn de meesten te druk om alleen maar te reageren. Ook daar heb je weer uitzonderingen op. Wees blij dat je minder tijd hebt om te reageren en geniet van je prive leven en of je werk.

 • Fermer

  @abtje, de meeste melkverwerkers, particulieren, betalen de laagst nodige melkprijs, boeren moeten niet massaal stoppen. De prijs wordt veelal door een landelijke coop gezet, concurentie, die de behaalde resultaten omzet in de hoogst mogelijke uitbetaalprijs. Daarnaast speelt de kostprijs van de boer mee, zoals ik al zei, die moet wel (voor hun) door produceren. Melkfabrieken kunnen veelal een veel hogere melkprijs uitbetalen, zie de verschillen in de verwaarding van de melk, maar gaan natuurlijk voor de hoogste winst voor hun aandeelhouders.

 • Mozes

  @emmerei #36, goede analyse. Er zijn in landen als Frankrijk wel enkele coöperaties maar die maken hoofdzakelijk bulk. De particulieren realiseren een veel hogere verwaarding. De particulieren betalen qua melkprijs echter niet meer uit dan de coöperaties met hun lagere verwaarding. Van het resultaat van de hogere verwaarding komt geen cent bij de boer terecht maar is de winst voor de aandeelhouders.

  Wil een coöperatie een hogere verwaarding realiseren dan zijn daar grote investeringen voor nodig. De boeren moeten jarenlang een deel van het melkgeld in de coöperatie laten zitten zonder zekerheid wat dit jaren later oplevert. Dit roept bij een (groot) deel van de boeren weerstand op, men wil een zo hoog mogelijke uitbetaling op korte termijn. Het gevolg is dat er onvoldoende geïnvesteerd wordt in hogere verwaarding.
  Een ander probleem in verwaarding van de melk is dat particulieren de markt als uitgangspunt nemen: ze kopen precies die melk in die ze nodig hebben voor goed renderende producten. Coöperaties daarentegen nemen de productie van de boeren en het leveringsrecht als uitgangspunt met als gevolg dat voor een deel van de aangevoerde melk geen goede verwaarding is te vinden. Frieslandfoods was de eerste die hier wat aan gedaan heeft door geen nieuwe leden toe te laten.

 • abtje

  @Emmerei Daarom is de onderlinge concurrentie ook zo belangrijk. Een verwerker die toch al 80% procent van de melk verwerkt hoeft niet zo nodig scherp te zijn. Juist die kleinere luizen als Cono of Vreugdenhill of Delta of whatever bepalen nu wat Fc vind wat de boeren toegestopt krijgen.

 • Ferm

  @Mozes, twee dingen: waarom investeerd RFC wel met boerengeld in China, maar heeft het geen geld voor productontwikkeling van hun eigen boerenmelk? En de hoeveelheid boerenmelk is zowel voor Franse als voor Nederlandse melkfabrieken de afgelopen jaren steeds bepaald door het quotum, dus ook RFC wist de hoeveelheid melk die ze aangeleverd kreeg precies, dus wist ze precies hoeveel melk er was te verwaarden. Waarom lukte dit dan toch niet voldoende?

 • abtje

  Dat komt waarschijnlijk door mismanagement.
  Iedereen verdient overal aan, behalve Fc. En iedere euro die je dan binnenkomt moet je goed over nadenken wat je daarmee doet. Het is geen eigen geld, maar geld van de boeren.
  Maar daar houden ze te weinig rekening mee. Welke boer wil nu niet dat ze kunstwerken kopen? Of leerstoelen? Misschien leuk voor de toekomst.
  Nee, geld verdienen doen ze wel met producten waar geen spat melk inzit, zoals Dubbelfris.

 • Mozes

  @Paysanne #39, jij denkt als een melkveehouder. De enigste beperking die een melkveehouder ziet is productiecapaciteit. Hoeveel koeien zijn er, hoeveel koeien kunnen in de stal, hoeveel voeropslag is er, hoeveel grond is er, enz?
  Waar een melkveehouder niet over nadenkt is de vraag hoeveel afzet er is. Iedere drie dagen komt de tankwagen immers om de melk op te halen. Afzet is vanzelfsprekend.

  De zuivelcoöperatie kan wel producten ontwikkelen maar een voldoende grote afzet tegen een voldoende hoge prijs realiseren is een heel ander verhaal.

 • abtje

  Dan mag Fc wel dankbaar zijn dat ze melk doorleveren. Daar verdienen ze nog wat aan volgens het grote opperhoofd.
  Met die extra melk was de verwaarding nog problematischer...
  Fc heeft echter wel de capaciteit verhoogd, na 1 april is het dus alarmfase rood bij Fc? Meer melk zonder verwaarding?
  Gaat niet goed, vandaar die focus eisen, boeren die FC opgebouwd hebben, generaties lang, wegjagen.

 • Mels

  Mozes,dacht die boer ook maar es na over wat het hem kost om een kg melk te produceren. Das veeeel belangrijker dan die dingen die jij opnoemt. Ja je hebt ze nodig maar wat kost het hebben en gebruiken en voeren/voer produceren voor je koeien binnen je bedrijf en waar zou winst te halen zijn. Zoals ik lees gaan velen daar mis en kijken alleen naar wat ze kunnen besteden als de melkgeld afrekening weer binnen is. Living from paycheque to paycheque noemen ze dat hier.

 • Fermer

  @Mozes, is dat nu niet net waarover het gaat, melk VERWAARDEN. Waarom lukt dat andere fabrieken wel, ook grote fabrieken uit nb. Frankrijk? Zoals @paysanne stelt, de aanvoer is ook bij Fc al jaren bekent en dezelfde, daar moet men wat waardevols van maken, producten met toegevoegde waarde en met kwaliteit en smaak, en dan de concurentie in het winkelschap winnen. Maar dan nu, op voorhand, steeds meer eisen van/aan de melkveehouder, diens kosten opjagen, maar een goede verwaarding blijft dus nog steeds afwachten.
  Daarbij zeg je dat de boer niet nadenkt over de afzet van de verwerkte melk. Ik heb in Nederland weinig fabrieken gehoord de laatste jaren die aangaven een probleem te hebben met een veel grotere aanvoer van melk. Nieuw werd er gebouwd om alles maar aan te kunnen. Een individuele boer kan niet overzien of er in de nabije toekomst in totaal meer of veel meer melk geproduceerd zal worden. En vlgs. @alco is het ook zeker geen zaak van de melkfabriek om boeren te waarschuwen voor een toekomstig teveel aan melk waardoor de prijs wel eens flink onderuit zou kunnen gaan.

 • alco1

  @emmerei. 'Waarschuwen is iets heel anders dan verantwoordelijk zijn.

 • Fermer

  @alco, er lopen bij de melkfabrieken, ook bij de banken trouwens, allemaal 'marktspecialisten' en 'zuivelanalisten' ed. rond, duurbetaald, die de toekomstige marktomstandigheden en afzetmogelijkheden steevast in de gaten houden, en dus de momentele en zeker aanstaande melkexplosie en de daarnaast inzakkende vraag hebben moete zien aankomen, muv. het Russische gebeuren, maar dat is op Europees niveau van geringere invloed. Natuurlijk zijn zij niet geheel verantwoordelijk voor de ontstane situatie, maar zeggen dat ze bij de Fc ook niet eens de moeite zouden hoeven te nemen om hun leden/ eigenaars ook maar een voorzetje op de toendertijd toekomstige situatie te hoeven geven is mijns inziens wel erg kort door de bocht, en legt dus weldegelijk een deel van de verantwoordelijkheid bij hen neer, de individuele boer kon en kan dit soort mega-ontwikkelingen natuurlijk nooit overzien. In mijn ogen heeft de coop de opdracht om de belangen van haar leden/eigenaars ten hoogste te dienen.

 • Mozes

  @emmerei, je begrijpt mijn reactie #41 verkeert. Het gaat mij niet om het sturen van melkproductie.
  Ik heb in mijn vorige reactie willen aangeven dat veel melkveehouders de zuivelcoöperatie op dezelfde manier begrijpen als hun eigen melkveebedrijf. Ze hebben vaak niet in de gaten dat de beperkende factoren bij de zuivelcoöperatie geheel anders zijn dan op hun eigen melkveebedrijf.

 • alco1

  @Emmerei. Je raast maar weer door. Je zij in #44 'Volgens(vlgs).

 • Mels

  Enmerei,wordt t dan niet es tijd dat ze die knuppels op het van Hall eens wat leren ipv zorgen dat ze goed bier kunnen drinken als ze afgestudeerd zijn???? O ja die knuppels bij die zuivelfabriek en bank hebben daar ook gestudeerd.......

 • landboer

  Trijnie kunstmest is mest die uit een fabriek komt! Biologische boeren mogen volgens mij alleen de stikstof niet gebruiken. Maar wel kali kalk magnesium en zo meer ,het meeste daarvan word gewoon ergens uit de grond gehaald(kalimijnen,mergelgroeves e.d.) Precies weet ik het ook niet maar omdat niemand reageert die er meer verstand van heeft doe ik het maar!

 • ohzo

  Kunstmest is zo'n beetje alles wat NIET uit het achterste van een dier komt.

 • Mozes

  Kunstmest zijn anorganische stoffen die als delfstof uit de grond worden gehaald zoals fosfor en kali of anorganische stoffen die in een fabriek geproduceerd worden zoals stikstof meststoffen.
  Biologische boeren mogen voor zover ik weet alleen meststoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong gebruiken.

 • alco1

  Ja @Ohzo. Zo is het eigenlijk wel.
  Als men tegen het gebruik is van anorganische stoffen in de biologische landbouw is moet men ook geen gas, olie of steenkool en turf gebruiken, want dat zijn in principe ook delfstoffen.
  Biologisch zonder chemische bestrijding middelen is een goed initiatief.

 • ohzo

  Alco, het blijft altijd geneuzel in de marge. Het is maar hoe je de zaken omschrijft en hordes mensen lopen achter je aan. Iedereen zijn plekje gaan we dan maar vanuit.

 • agratax2

  @alco1. Als bioboeren tegen anorganische verbindingen zijn (organische mineralen bestaan niet), dan wordt het gebruik van meststoffen achter uit de koe ook problematisch. De mest zal omgezet moeten worden in opneembare verbindingen of mineralen. Laten we wel zijn N, P en K gebonden in stromest is echt niet opneembaar en moet eerst worden omgezet in opneembare verbindingen evenals kunstmest.

 • alco1

  Maw. @agratax Bio op grond van bemesting is een niet uit te leggen mode gril.
  Men wil nu door raffinage de mest rekenen als kunstmest waarvoor nog wel ruimte is in de mestboekhouding bij gangbaar.
  Heeft men niet door dat het met water erbij weer gewoon stront is ?

 • Mozes

  Nee @alco, ik denk niet dat het met water erbij weer stront is. Na bewerking en raffinage zullen naar ik aanneem N, P en K hoofdzakelijk in anorganische vorm voorkomen en daarom ook het predicaat 'kunstmest' mogen dragen.

 • alco1

  @Mozes. Wat ik zeg is in principe gelijk met jouw kunstmest tussen aanhalingstekens.

 • trijnie

  Landboer, ohzo en Mozes dank voor uw antwoord in deze.
  Bemesten is een moeilijk ding, ik probeer het zo'n beetje goed te doen door er over te lezen en op de planten te letten en heb vier vakken in de moestuin die elk jaar opschuiven.
  Vroeger toen ik nog een boer als buurman had, kreeg ik koe/stromest dat was goed spul, maar helaas: boeren worden zeldzaam en grupmest ook.

 • alco1

  @Mozes. Los eens NPK uit een zakje op in turf en water.
  Je weet toch ook wel wie dat doen?
  @Trijnie. Als je dus uit een zakje strooit ben je niet biologisch bezig.
  Geeft niet hoor, als je maar zonder de gifspuit kunt.

 • ed12345

  Trijnie magnesium houdende kalk .In principe komt kalk altijd uit gesteente .in grote lijnen kun je steengroeves in 2 groepen verdelen ,Dolomiet type die rijk aan magnesium is ,de kalk die daar vandaan komt gaat meestal naar de lichtere gronden die een laag magnesium gehalte hebben ,de 2e groep is de calcium rijke steen ,de kalk daarvan gaat hoofdzakelijk naar de klei gronden die van zich zelf al vaak een hoog magnesium
  gehalte hebben.In die steengroeves kan kalk op 2 manieren gewonnen worden 1e door de al gebroken steenslag fijn te malen tot poeder 2e bij het breken van de steenslag op de gewenste groote komt veel stof vrij die afgezogen wordt
  Dat stof is de beste kalk omdat het zo fijn is ,dus snel opgenomen in de grond.Het nadeel is dat dit eigenlijk alleen voor de hele grote steengroeves goed is omdat bij de kleinere groeves de hoeveelheden aangeboden te klein zijn
  In groeves is het net als in de grond het calsium% verschilt van groeve tot groeve en in de verschillende dieptes kan dat ook behoorlijk verschillen

 • trijnie

  Ed12345, dan zit ik wel goed met de dolomiet kalk met het hoogste % aan magnesium. Ik zit nm op zure veengrond.
  Deze is op de plek waar ik de moestuin heb wel erg zanderig geworden, de humus is door het bewerken aardig verteerd ondanks de wintertarwe die ik onderspit in het voorjaar.
  Ik kalk alleen direct onder de fruitbomen en het gazon. Voor de moestuin gebruiken we eigen compost waar deze dolomiet in verwerkt is.
  En ik hoop dan maar dat het werkt. Nog bedankt voor de info.

Laad alle reacties (58)

Of registreer je om te kunnen reageren.