Commentaar

1891 x bekeken 15 reacties

Pachtveiling niet echt duurzaam

Het Rijksvastgoedbedrijf, voorheen Domeinen, gaat ruim 350 hectare pachtgrond opnieuw aan de man brengen middels een openbare inschrijving.

Het gaat om gronden, verdeeld over elf kavels, gelegen in de Wieringermeer, de Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Wie de brochures bekijkt van de kavels ziet dat het gaat om voornamelijk grote percelen.

In april dit jaar ontvingen de huidige pachters een brief van het Rijksvastgoedbedrijf met de mededeling dat het pachtcontract wordt beëindigd. Dat viel bij velen rauw op het dak. De huidige pachters gingen er vanuit dat ze de grond konden blijven huren van de overheid, zolang er geen andere plannen waren voor de grond. Niets is minder waar, blijkt nu wel.

Pachters die de grond jaren in gebruik hebben worden van het land 'gegooid'. Of ze nu wel of niet veel in de grond hebben geïnvesteerd. Dezelfde grond terugkrijgen kan, maar naar verwachting moeten ze daarvoor diep in de buidel tasten. Nu worden pachtprijzen betaald tussen grofweg €900 en €1.350 per hectare per jaar. Deskundigen verwachten dat straks tijdens de openbare inschrijvingen briefjes uit de enveloppen worden gehaald met bedragen tot ver boven de €2.000.

Het heeft er alle schijn van dat de overheid meer opbrengsten wil genereren uit de grond die ze bezit. Op zich niets mis mee. Of de landbouw hiermee gebaat is, is zeer de vraag. Een boer die weet kort te kunnen beschikken over een stuk grond, gaat er minder 'zuinig' mee om dan iemand die het voor langere duur mag gebruiken.

Laatste reacties

 • agratax2

  Is deze actie niet in strijd met de pachtwet? Of geldt deze niet voor deze percelen, omdat de gronden voor andere doelen dan landbouw zijn aangewezen? Waarom gaan we niet terug naar het oude systeem, waarbij de pacht bv. 10 % van de opbrengst is? In zo'n geval hebben zowel pachter als verpachter baat bij goed beheer en goed water managment, infrastructuur etc. Maar bovenal onder slechte omstandigheden lopen beide partijen risico.van een slechte oogst. In het huidige geval wil de verpachter / overheid alleen de lusten en laat de lasten bij de boer, doorgaans de economisch zwakste partij. Als de boeren verstandig zijn, schrijven ze uit protest niet in en laten de inschrijving over aan hun collega die nu pachter is. Helaas deze collegialiteit zal wel een utopie blijven. Boeren denken dat je individueel verder komt dan via samen werken. Samen werken heeft de boeren wel gebracht waar ze nu staan, zonder de co-ops van onze voorouders, was er geen zelfstandige boer over gebleven 100 jaar geleden.

 • Zuperboer

  Wie kan mij uitleggen wat een structureel pachtprijsniveau van rond de 1500 Euro in combinatie met gangbare vruchtwisseling voor financieel rendement levert? Afgezien van instand houden van bodemvruchtbaarheid.

 • pinkeltje

  Nou ja, dat is grond van 100.000 per hectare tegen 1,5 procent rente. Of 50.000 tegen 3 procent. Vul het zelf maar in. Zo duur is dat dus niet. Het is heel simpel, je mag als inschrijver zelf bepalen wat je bereid bent te betalen. Hoe je het dan verder rond denkt te zetten mag je ook zelf uitzoeken. Wie er geen heil in ziet moet gewoon lekker niet inschrijven. Moeilijker is het niet. Maar voor de huidige pachter die tegen enigszins redelijke condities altijd kon pachten is het wel een beetje sneu. Die heeft het nakijken want gegarandeerd dat er zich een of andere wereldkampioen meldt die gaat voor de hoofdprijs. Die moet dan daarna ook niet mekkeren dat het in Nederland niet zo makkelijk is om boer te blijven en dat de overheid maar eens moet zorgen dat er voor de boer onder aan de streep meer overblijft.

 • info36

  Een slimme manier van uitbuiting door de overheid.

 • agro1

  wie wacht op het heil van Der Staat wens ik een lang leven. echt de dief met de hoge hoed dus.. ciolos boppe!!!

 • John*

  die pachter die het altijd goedkoop gehad heeft nu vast en zeker reserves om er een scherpje bovenop te doen

 • Sjaak

  De overheid gaat voor de snelle winst!

  Tis wel raar, als je dit afzet tegen de selectieprocedure die men vroeger hanteerde bij de uitgifte van boerderijen in de polder. Slechts een select gezelschap voldeed aan de bizarre eisen en vaak rolden ze door de procedures mbv. zogenaamde 'kruiwagens'....

  Nu slaat men door naar de andere kant, men stelt nagenoeg geen eisen en gaat voor de hoogste bieder.
  Wrang ook voor de pachters, én de afgewezen kandidaten, die in vroegere tijden hun best deden om in aanmerking te komen voor een boerderij...

 • Zuperboer

  @pinkeltje, Hoe verkrijg jij kapitaal tegen 1,5% rente? Toegegeven het bekt wel lekker 100 000 Euro, maar als je dit nuchter beschouwt is het toch een achterlijke situatie dat men in NL. bereid is om de toekomstige verwachten winst al in de grondprijzen mee te verkapitaliseren. Zo gauw er in een bepaalde regio grote oppervlaktes landbouwgrond in een kort tijdsbestek beschikbaar komen (om wat voor redenen dan ook) zal blijken of het prijsniveau van dit moment enigszins bij de waarheid ligt of dat het grote sprekken wel is afgelopen. (Deze laatste zin is een enigszins vrij vertaald citaat van onze lokale BoerenBankMan.)

 • ed12345

  Ik ben al te lang weg uit NL om goed op de hoogte te zijn ,maar is er dan geen Pachtkamer meer die de Domeinen sorry Rijksvastgoedbedrijf op het matje kan roepen
  Pinkeltje dit is niet een Beetje sneu voor de betreffende boeren ,ik denk dat het voor sommigen dan betekend boer af zijn

 • pinkeltje

  Nou, dat is wat ik bedoel. Je kunt nergens voor 1,5 procent geld lenen. 3 procent ook niet. Dat betekent dus dat 1.500 Euro pacht per hectare lekker goedkoop boeren is. Je hoeft je niet blij te maken met het idee dat de grondprijs nog een keer flink gaat zakken omdat er regio's zullen zijn waar in korte tijd grote oppervlakten te koop komen. Gaat gewoon niet gebeuren. En hoe achterlijk het is om toekomstige te verwachten winst in grondprijzen mee te verkapitaliseren dat mag iedereen lekker zelf bepalen. Voor degene die grond te verkopen heeft geldt er maar één ding. Verkopen aan de hoogst biedende en die dan veel geluk wensen met zijn aankoop. Niemand is tot aankoop verplicht, net zo min als je verplicht bent om boer te zijn. Dat bepaal je gewoon lekker zelf. Wat je niet kunt betalen moet je gewoon afblijven, moeilijker is het niet. Waarom zou je trouwens als eigenaar van grond die gaan verpachten voor 1.500 per hectare als er ook iemand is die 2.000 wil betalen?

 • ed12345

  Pinkeltje jij weet waarschijnlijk net zo goed als ik hoe Domeinen haar pachtprijs bepaalde .Dat was voor alle partijen een eerlijke oplossing .De boeren die van Domeinen pachte konden op langere termijn rekenen ,je weet net zo goed als ik, boeren is iets voor de lange adem je kunt niet boeren van jaar tot jaar,zelfs b.v.10% van je total oppervlakte bij huren zonder zekerheid heeft mij nooit bar veel geintresserd uitzonderingen daar gelaten

 • pinkeltje

  De realiteit is dat het geknuffel door de overheid voorbij is. Pachten was prachtig. Je zat niet al te duur en ze konden niet meer van je af. Met als gevolg dat een ieder zich ook nog wel tien keer bedacht om grond te gaan verpachten. Bracht weinig op en je was min of meer je grond voorgoed kwijt. Ik zeg niet dat ik het allemaal zo prachtig vind zoals het nu gaat, maar het is zoals het gaat en het mooie van een openbare inschrijving is dat je mag bepalen wat je bereid bent te betalen. Maar je moet wel meer betalen dan een ander bereid is te betalen. Leuk? Nee, natuurlijk niet. Lange termijn visie? Ook niet. Net als bij de meeste beursgenoteerde ondernemingen die onze maatschappij steeds meer bepalen heeft ook de overheid maar een beperkte lange termijn visie. Het alternatief? Geen idee. Zoals Churchill destijds al zei dat hij democratie ook maar een systeem van niks vond maar hij ook niet zo gauw iets beters kon verzinnen heb ik hier ook niet meteen een beter voorstel. Als zittende pachter vind je het natuurlijk eerlijk dat ze je gewoon lekker laten zitten en tegen een mooi prijsje laten pachten. Vind je de grond te duur. Gewoon lekker afblijven. Dat de buurman dan zo dom is om het wel te betalen. Wees blij. Kun je het straks goedkoop van hem overnemen. Hoewel je dan in veel gevallen nog lang zult moeten wachten.

 • cornelis 22

  Voorheen werd dit land verdeeld aan vriendjes ,kerkgenoten e.d. ben blij dat dit over is nu maak ik tenminste nog kans.

 • fendtvario312

  Pinkeltje slaat de spijker op z'n kop.

 • ed12345

  Ik heb hier al eens eerder er over gediscuteerd .Heb hier ook wel eens gehuurd dat verhuurder zei dat hij een hoger bod had of ik mee wilde gaan ,het kwartje was direct gevallen .No Way ,dat wil dus zeggen ik egaliseren en kalk stooien en dat nog een keer opnieuw moeten betalen om dat een ander meer bied,ik heb m'n verlies genomen en wegwezen Ik huur nog steeds bij dat heb ik al meer dan tien jaar dat gaat gewoon voor een gemiddelde prijs van de streek ,dat is voor beide partijen prima zo ,dan kan ik vaste mest en kalk strooien .Wat de pachters van de Domeinen waarschijnlijk hadden moeten doen :Enkele Jaren terug werd zover ik weet bijna alle grond en eventueel gebouwen aan de pachter te koop aangeboden;Toen hadden ze die kans moeten pakken maar dat is het paard in de kont kijken,als je geen opvolger hebt of een zekere leeftijd is het heel begrijpelijk dat je nee zegt ,de lage rentevoet van nu met de hoge grondprijzen was toen ook moeilijk te voorzien
  Cornelis22 ik weet niet of je dit een kans kan noemen als jij als akkerbouwer op moet bieden tegen b.v. bollentelers

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.