Redactieblog

1358 x bekeken 2 reacties

Afspraak is afspraak

Niets is zo veranderlijk als de overheid. Maar soms geldt: afspraak is afspraak. Ook in fiscale zaken. Het is van groot belang dat wanneer je een afspraak maakt met de fiscus je je realiseert dat je niet zomaar van die afspraak af kunt.

Ook niet als later blijkt dat de afspraak onvoordelig uitvalt omdat de wetgeving veranderd is. Dit principe blijkt uit een uitspraak van Hof Den Bosch van 19 juni.

In deze zaak hebben de belastingdienst en een directeurgrootaandeelhouder (DGA) in 1998 een vaststellingsovereenkomst (VSO) gesloten over de fiscale behandeling van een zogenaamde turbovordering. Nu is in 2001 de nieuwe Wet op de inkomstenbelasting 2001 ingevoerd. De nieuw ingevoerde wet in 2001 behandelt de turbovordering anders dan voorheen. De DGA en zijn adviseurs hebben de wetswijziging in 2001 niet kunnen voorzien. En tijdens het sluiten van de VSO is geen rekening gehouden met de toekomstige wetswijziging.

De afspraak zoals opgenomen in de VSO blijkt achteraf heel vervelend uit te pakken voor de DGA en hij wil onder deze afspraken uit. Van de rechtbank krijgt de DGA gelijk maar hij vangt bot bij het hof. Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat de invoering van de Wet IB 2001 geen reden vormt om partijen niet langer gebonden te achten aan de VSO.

Het hof verwoordde het als volgt: "partijen aanvaardden met het sluiten van de VSO dat de fiscale gevolgen van handelingen ter zake van de vordering van belanghebbende in beginsel worden beheerst door de daarna van toepassing zijnde wet- en regelgeving en aanvaardden daarmee ook het risico dat wet- en regelgeving in de toekomst wordt aangepast, tenzij daarover specifieke afspraken zijn gemaakt." Conclusie is dat de DGA en de fiscus gebonden blijven aan in 1998 gesloten vaststellingsovereenkomst, ondanks de invoering van de Wet IB 2001.

In de toekomst kijken kunnen we niet en een fiscale wetswijziging kan zich altijd voordoen. Als je van plan bent om een VSO te sluiten met de fiscus is het daarom verstandig om een bepaling op te nemen dat je als de omstandigheden wijzigen je weer samen om tafel gaat zitten om de VSO in redelijkheid en billijkheid aan te passen. Je weet immers nooit wanneer de fiscale spelregels weer veranderen. Fiscale wetgeving heeft immers soms de houdbaarheid van een pak melk.

Laatste reacties

  • melkveehouder .

    Beste Pieter. Het gaat er niet om of er een afspraak is gemaakt, maar hoe deze is vastgelegd. Een vaststellingsovereenkomst
    (VVO) is een op papier vastgelegde afspraak die ook bovenwettelijke bepalingen kan, en mag, bevatten. Hierdoor is bij een VVO altijd de letterlijke tekst van de overeenkomst leidend, en niet de bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst. Slechts bij misleiding kan dit (in zeer uitzonderlijke gevallen) anders zijn. M.a.w., bij iedere VVO is het opletten geblazen als je tekent!

  • melkveehouder .

    Pieter, VVO moet VSO zijn. Excuses hiervoor.

Of registreer je om te kunnen reageren.