Redactieblog

1792 x bekeken 2 reacties

Fosfaatplafond (2)

Het met een technische discussie omzeilen van het fosfaatplafond ontkent een reuzeprobleem.

Twee weken geleden besteedde ik in Boerderij aandacht aan de dreiging dat het fosfaatplafond voor de melkveehouderij overschreden wordt. Dat plafond is onderdeel van het convenant 'Verantwoorde ontwikkeling Nederlandse melkveehouderij', dat in december vorig jaar is afgesloten tussen een groot aantal actoren. Er zitten ook afspraken in over weidegang. Het convenant is voor staatssecretaris Sharon Dijksma de reden geweest om geen dierrechten in te stellen voor de melkveehouderij. Dat plafond, dat zou moeten voldoen tot 2020, dreigt op korte termijn al overschreden te worden. Het is overigens boeiend dat alle deelnemers aan het convenant hetzelfde persbericht op hun website hebben staan, maar dat het convenant zelf niet op internet te vinden is.

In de reacties op mijn schrijfsel over dat plafond kwam naar boven dat we ons er misschien maar niet zo druk over moeten maken; alle fosfaat die boven het plafond geproduceerd wordt kan immers worden verwerkt. Einde probleem? Ik betwijfel dat. Het convenant wordt door mij, en ik weet zeker ook door de politiek, gezien als een afspraak om te voorkomen dat de melkveehouderij in de richting gaat van intensieve veehouderij. Dat zou namelijk het maatschappelijk draagvlak van de melkveehouderij wegslaan, en vraag de kippen- en varkenshouders maar waar dat toe leidt. Het heeft dus geen zin om met een technische discussie afstand te nemen van het convenant. De staatssecretaris zal dan onder druk van de maatschappij snel maatregelen nemen.

Blijft over de vraag hoe dat plafond en de andere onderdelen van het convenant gehandhaafd kunnen worden. Het vraagstuk lijkt op dat van wat in de economische wetenschap 'collectieve goederen' worden genoemd: goederen waarbij het onmogelijk is een gebruiker van consumptie uit te sluiten als hij niet wil meebetalen. In dit geval ligt het omgekeerd, de producent valt niet aan te pakken als hij zich niet gedraagt. Het convenant bevat weliswaar een boeiende oproep aan overheden om geen vergunningen te verlenen aan een bedrijf dat zich niet aan het convenant houdt, maar afdwingen kan niet. Het is zelfs heel erg de vraag of een gemeente een vergunning kan weigeren aan een bedrijf dat de veestapel wil verdubbelen, om het feit dat daarmee nationaal een vrijwillig plafond in het geding kan komen.

De kern van mijn betoog was en is dat van alle deelnemende partijen alleen de zuivelindustrie haar leden kan verbieden sterk te groeien, maar dat ze daarmee voor lastige keuzes komt te staan. Worden alleen de groeiers aangepakt – wat is eigenlijk een groeier, wat is het peiljaar, en gaat het om kilo's of procenten – of worden alle leden aangesproken? Daarop heb ik nog geen antwoord gezien.

Laatste reacties

  • Zuperboer

    Hoe kun je iemand die zelf zijn rommel opruimt (lees: fosfaat en stikstof verantwoord afzet, volgens de aloude Goede Landbouwkundige Praktijk) de maat nemen. We doen net alsof fosfaat in de atmosfeer terechtkomt. Praktijk is dat we met non-deskundigen als Dijksma steeds verder van een op economie en mentaliteit(normering op basis van redelijkheid en billijkheid zoals in de rest van onze economische en juridische samenleving gewoon is) gebaseerde samenleving afdwalen. De landbouw verwordt zo tot een eiland met eigen regels en wetten. Dit is in de toekomst de doodsteek van het platteland. De rendabele landbouw verhuist meer en meer naar plekken buiten Nederland. Dit is geen proces van vandaag maar wel van de komende decennia. Wie houdt de zuivelindustrie tegen om in het buitenland te gaan investeren als Europa regelgeving hanteert die pro-aktief werkt. Voorlopig hebben we de beste gronden in NW-Europa en zelfs het beste klimaat, maar het politieke klimaat heeft dringend een her-ijking nodig(misschien zelfs wel een herrijking: injectie met voormannen die de rug ouderwets kunnen rechten). Wanneer gaan we nu eindelijk eens uit van de goede bedoelingen van de (landbouwende) mens?

  • melkveehouder .

    @Dirk. Je bevestigt in deze blog toch alleen maar aan dat het probleem niet zit in de productie van fosfaat, zoals je in je eerste blog stelde? Dat je nu als reactie in je tweede blog de stelling inneemt dat er een technische discussie wordt gevoerd, is een zwaktebod. De kern is gewoon dat er een probleem gesuggereerd wordt wat er niet is, c.q. er niet hoeft te komen.
    Als er koeien buiten blijven lopen en de geproduceerde fosfaat verantwoord wordt afgezet is er geen vuiltje aan de lucht. En draagvlak? Creëer inderdaad draagvlak onder de boeren. Hoe? Heel simpel: betaal gewoon 5 cent per liter meer voor échte weidemelk, en de Nederlandse weiden staan vol met koeien. Die betaalt, bepaalt nietwaar? En dan hoeven we dit soort oeverloze discussies nooit meer te voeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.