Commentaar

1463 x bekeken

Dijksma laat ruimte voor grondloze groei

Nieuwe wet voor grondgebonden melkveehouderij zet deur open voor intensivering.

De melkveehouderij moet grondgebonden blijven. Dat vindt bijna iedereen die er toe doet in deze sector. De zuivelverwerking en LTO lanceerden vorig najaar een visie op de veehouderij waarin het ‘grondgebonden gezinsbedrijf’ voorop staat.

Maar zoals altijd met nobele doelen: het is lastig om zoiets te regelen. Wat is grondgebonden precies? Kun je er op sturen, kun je het desnoods afdwingen? Er zijn zelfs al rechtszaken over. De Raad van State oordeelde onlangs dat een bedrijf dat zijn grond binnen een straal van 10 kilometer heeft, grondgebonden mag heten in plaats van ‘intensief’. Dat was van belang omdat een vergunning voor een intensief bedrijf daar niet mogelijk was.

Het spanningsveld is duidelijk: aan de ene kant een duidelijke economische druk om efficiënt te produceren, die leidt tot minder weidegang en intensivering, ofwel loszingen van de grond. Aan de andere kant een maatschappelijke wens gebaseerd op minder grijpbare zaken als milieu, dierenwelzijn, landschap en misschien ook wel wat romantiek.

Staatssecretaris Dijksma heeft in december beloofd de grondgebondenheid van de melkveehouderij bij wet te gaan regelen. Haar wetsvoorstel ligt nu, na een akkoord in de ministerraad, bij de Raad van State. In een interview met Boerderij licht Dijksma zelf een tipje van de sluier op over de inhoud van die wet.

Grondgebondenheid betekent bij haar dat een veehouder maatregelen moet nemen als hij meer mest gaat produceren dan vorig jaar. En nu komt het: die maatregelen hoeven niet te bestaan uit koop of huur van extra grond. Verwerking van die extra mest is ook toegestaan. Anders gezegd: wie zijn mestverwerking op orde heeft, mag groeien zonder extra grond. De deur staat open voor (verantwoorde) intensivering.

Het lijkt alsof deze linkse bewindsvrouw de sector zelf rechts passeert. Maar een dubbele slag om de arm is nodig. Recente ervaring leert dat de duivel in de details zit bij deze materie. Dus: kom maar op met die wet.

Of registreer je om te kunnen reageren.