Commentaar

1177 x bekeken 18 reacties

Belang Europa buiten kijf

Het is nogal bon-ton in Nederland om af te geven op Europa en op de EU, in de aanleiding naar de Europese verkiezingen.

Met name één partij denkt flink te gaan scoren via deze euroscepsis. De heren en dames in Brussel hebben hier genoeg aanleiding voor gegeven in het verleden. Voldongenfeitenpolitiek in verband met uitbreiding; rare richtlijnen waar iedereen mee in zijn maag zit.

Maar daar staan grote winstpunten tegenover. De eurocrisis lijkt enigszins onder controle. Er zijn belangrijke handelsakkoorden gesloten, zoals met de VS. Zoiets is ondenkbaar zonder een eensgezind blok. En nu in de internationale politiek spierballen het weer steeds meer gaan winnen van redelijke onderhandeling, is de EU alleen maar winst.

Dit voorjaar vieren tien landen hun tienjarig lidmaatschap. In landen als Polen zijn de zegeningen van de EU onmiskenbaar. Er is een enorme ontwikkeling geweest, met name ook in de agrarische sector. Tegelijk zijn wij er hier niet minder van geworden.

Er is alle reden om kritisch te blijven op de Brusselse bureaucraten maar er staat ook een heleboel tegenover om de handen over dicht te knijpen. Gelukkig blijkt dat de meeste partijen die aan de verkiezingen meedoen dit inzien.

Laatste reacties

 • aarthamstra1

  Hoe idioot bent u, alleen maar crisis ,hogere werkloosheid afbraak van zorg voor zieken en oudjes.minder veiligheid. Eu idioten op het plein in Oekraïne
  met als gevolg grote angst voor een derde wereld oorlog. Als er een asielzoeker zich verhangt staat de tweede kamer op zijn kop. Weet u hoeveel boeren zich verhangen hebben dankzij de maatregelen van de EU ,

 • Fermer

  Beste Johan Oppewal, als ik kijk naar hoe de politiek opereert in Nederland en vervolgens de EU, dan ik bijna alleen maar concluderen dat het functioneerd als baantjes machinene voor het roden pluche, de bestuurders van B.V. Nederland.
  Het belang van het land als geheel en de burgers individueel is van ondergeschikt belang in deze.
  Neem het handelsakkoord tussen de EU en de VS, de Vs kunnen op prijsconcurrentie altijd van ons winnen en de prijs is momenteel voor de consument in crisistijd het enigste dat telt.
  Een groot Europa geeft ons een groot afzet gebied, maar wel vermeld moet worden dat we eerst de nodige euro's vooruit moeten sturen.
  Als je momenteel kijkt wat de EU voor ons boeren momenteel oplevert: alleen maar meer restricties: alleen maar nog meer het beste jongentje van de klas willen zijn.
  Als ons hoog kwalitatief geproduceerde producten een dien overéénkomstige prijs ontvangen, is er weinig aan de hand, maar dat is helaas op de vrije markt niet zo.
  Waarom doet Boerderij zulke uitspraken zonder ook eens de andere kant te belichten. Waarom uzelf hierin niet kritisch opstellen, zoals u schrijft in uw laatste alinea?
  Waarom niet eens het gewone gezinsbedrijf (60 à 70 koeien grondgebonden) belichten, dan alleen maar, ook via uw redactieblogger vergaderboer, de grote bedrijven belichten.
  Het zou Boerderij sieren als alle kanten eens belicht werden, er gedegen journalistiek bedreven zou worden met cijfers en feiten.

 • Mozes

  Aarthamstra, u denkt dat de EU oorzaak is van militaire spanningen in Europa? Hoe verklaart u de 'militaire spanning' tussen 1940-1945? En tussen 1914- 1918. En de vele oorlogen in de negentiende eeuw? Toen was er toch geen EU?

  In Estland, Letland en Litouwen zijn geen spanningen terwijl die toch ook eerst lid waren van de Sovjet Unie net als Oekraïne. Ook hebben deze landen net als Oekraïne een Russische minderheid. Estland, Letland en Litouwen zijn in tegenstelling tot Oekraïne inmiddels lid van zowel de NAVO als van de EU. We moeten dus constateren dat de NAVO en de EU stabiliteit en vrede garanderen.

 • Mozes

  Emmerei, de EU heeft op 500 miljoen inwoners 32000 ambtenaren dat is 64 per miljoen. Nederland heeft op 17 miljoen inwoners 120000 ambtenaren, dat is 7058 per miljoen. Als de EU-ambtenaren gelijkmatig over de lidstaten verdeelt worden komen er 1088 voor rekening van Nederland. Als alles wat door de EU geregeld wordt door Nederland zelf gedaan moest worden hebben we veel meer dan die 1088 ambtenaren nodig. Denk alleen maar eens aan de douaniers langs de grens. En al die beleidsambtenaren die in Den Haag extra nodig zijn. We hebben door de EU dus veel minder ambtenaren dan meer.

 • Mozes

  Emmeren, je schrijft: 'als je momenteel kijkt wat de EU ons boeren oplevert: alleen maar meer restricties, alleen maar nog meer het beste jongetje van de klas willen zijn'
  'Het beste jongetje van de klas' zijn is geen beleid van Brussel maar van Den Haag. De Nederlandse politiek heeft steeds de neiging de regels van de EU met extra nationale eisen te verzwaren.
  Verder is van belang om jou te realiseren dat juist de Nederlandse politiek boer-vijandig is in tegenstelling tot de Europese politiek. Dit is vooral te danken aan Duitsland en Frankrijk die boer-vriendelijk zijn en een grote invloed hebben in Europa. Denk maar eens aan de toeslagrechten.
  Met andere woorden: zonder EU hadden wij boeren een veel strenger en zwaarder beleid dan met de EU. Wij boeren mogen ons de handen dicht knijpen dat de EU bestaat.

 • aarthamstra1

  Beste Mozes je denkt het te weten ,Laat dat nu de hoofd oorzaak zijn .van alle conflicten, betweters die voor geen enkel argument vatbaar zijn . In al jou commentaren heb ik nog NOOIT enige solidariteit met je zwakkere collega's kunnen ontdekken. Ikke ,ikke zoals een ZLTO denker. 80 % van de boeren hebben het loodje gelegd. Kan jou het schelen als de melkprijs maar hoog is ,Net als (de fabriek) gewoon aan de hoogste bieder over de rug van de Chinese kinderen, Dat is toch eerlijke handel roepen jullie .Zou voor de ZLTOér in de tweede wereld oorlog wel goed boeren zijn geweest, eerlijk is eerlijk gewoon aan de hoogste bieder.Aan het eind van de oorlog istaat wel het feit dat in ons land de meeste joden kapot laten gaan , Nu weer roepen Wilders maakt de boel stuk.
  NEE de huidige politiek is zo verrot dat het volk zich er van afkeert.
  Minder veiligheid ,minder zorg voor de zieke zwakke en oudjes als de melkprijs maar duur is .

  Wat U vooral niet door heeft dat niet landen maar de multinationals de macht aan het over nemen zijn. Poetin is een multinational denker zowel in landje pik als economie, vele malen sluwer en moediger als de rest helaas.

 • Fermer

  @Mozes, ik heb het niet over de hoeveelheid van ambtenaren, maar dat de ambtenaren er alleen voor eigen, persoonlijk gewin zitten. Bovendien waren die douaniers er al lang niet meer, die waren met het in werking treden van de EEG al afgeschaft. De mabtenaren die nu in Brussel zitten zijn alleen maar extra erbij gekomen, plus het hele apparaat dat daar bekostigd moet worden. Sinds Europa is er in Nederland geen ambtenaar minder.
  Daarnaast, als ik u moet geloven, moet Europa ons reddden van onze eigen dictoriale politici. Terwijl die altijd zeggen het moet van Europa.
  Als Europa de Oekraine niet had opgejut, was het daar ook niet zo uit de hand gelopen als nu het geval is.
  Ik ben het dan ook helemaal met @ aarthamstra1 eens.

 • leo,s vriend

  Als we nou NIET een Europa hadden,zouden er dan niet 80% van de boeren weg zijn?Hadden zich dan niet boeren verhangen? Hadden we dan niet prijsconcurrentie,restricties,hadden de oudjes het dan niet slecht?? etc. etc.

 • Fermer

  @mts.menkhorst1, dat weet je niet, maar wat we wel weten is dat ze in Noorwegen en Zwitserland er beter voor staan als wij. En dat wij er binnen Europa nu zo voor staan dat weten we wel zeker.
  Volgens mij werkt Europa alleen maar averechts.

 • Mozes

  Noorwegen leeft van de olie en Zwitserland van crimineel geld.

 • Mozes

  Emmerei, waarom zitten Europese ambtenaren er alleen voor hun eigen gewin en waarom zitten Nederlandse ambtenaren er niet voor hun eigen gewin?
  Die beschuldiging is totaal ongefundeerd en kun je toch tegen iedere ambtenaar richten, evengoed tegen Nederlandse ambtenaren als Europese.

 • Fermer

  @Mozes, als antwoord op uw vraag #11, lees even de eerste zin in mijn reactie #2.

 • alco1

  @emmerei. Ik ben het met je eens dat veel baantjes gecreëerd worden door het ingewikkeld te maken. De hele bemesting is met 'Evenwichts-bemesting', voor iedereen duidelijk en getuigd van groot realisme. Waarom ook het LTO hierin niet meegaat is voor mij ook volslagen onbegrijpelijk. Ook @Mozes vindt het interessant, maar zegt dat de fraude daarmee doorgaat bij vooral varkensboeren die gaan dumpen op eigen land. Als ik zeg dat 'dumpers' direct tegen de lamp lopen doordat van elk landperceel elk jaar een onafhankelijk monster wordt genomen, krijg je weer geen antwoordt. Is dit nou het LTO niet willen afvallen of een gemiste reactie weet ik niet, maar wel staat dus als een paal boven water dat er veel ambtenarij kunstmatig in leven wordt gehouden.
  Het Europees denken heb ik ook mijn twijfels over. Zie hoe gemakkelijk landen buiten de EU totale wanorde kunnen bewerkstelligen in alle prijsstelling.
  Wel vindt ik een éénheid in beveiliging ontzettend belangrijk.

 • Mozes

  Emmerei, het artikel van Johan Oppewal gaat over het belang van de EU. Jou reacties zijn een klaagzang over politiek in het algemeen, zowel nationaal als Europees en zijn daarmee in feite off-topic.

 • Mozes

  Alco1, de problemen met de mestwetgeving zijn in relatie tot het artikel van Johan Oppewal ook off-topic.
  Toch zal ik even ingaan op de standpunten in jou laatste reactie. Met het nemen van grondmonsters kun je misschien wel het dumpen van fosfaat opsporen maar die van stikstof niet. Als men mest gaat scheiden zit de fosfaat vooral in de dikke fractie die men afvoert, de dunne fractie met vooral de stikstof rijdt men zelf over het land. Veel of weinig regen en de tijd van het jaar bepalen hoeveel men terug vindt in het grondmonster. Om stikstofdumping op te sporen zou je ieder jaar een grondwatermonster moeten nemen. Ik weet niet welke kosten dit met zich meebrengt.

  Ideaal zou zijn wanneer er een drone zou bestaan die vanuit de lucht de fosfaat en stikstof in de grond en het grondwater zou kunnen meten. Dan kan alle mestwetgeving worden afgeschaft. De boeren moeten er alleen voor zorgen dat het fosfaat en stikstofniveau niet boven een bepaalde waarde komt. Hoe hij dat doet moet hij dan helemaal zelf weten.

 • Fermer

  @alco1, eenheid in beveiling is goed, daarvoor de NAVO/NATO, maar wel ons steentje blijven bijdragen en niet dit als gemakkelijke bezuinigingspost zien zoals onder dit linkse kabinet.
  @Mozes, het belang van de EU is er wel, maar dan eerlijk zijn en vertellen dat dit de rijke en de arme lidstaten tot elkander moet brengen, dus een economisch beleid voor allen , wat zal betekenen dat de rijke landen, zoals Nederland, een flinke stap terug zal moeten doen om de armere lidstaten, alle zuidelijke en oostelijke, op gelijk niveau te trekken. Dan praat je over een belang voor ons allen. Waar mogen we dan daarnaast de handen nog over dichtknijpen, zoals J. Oppewal hier suggereert?
  Bye the way, Noorwegen leeft van olie en Zwitserland van geld, maar die landen hebben een regering die wel een goed beleid voeren, niet alles erdoor draaien, de grenzen niet wagenwijd openzetten voor Jan en alleman en een stevige reserve opbouwen voor later.

 • Mozes

  Emmerei, als de afgelopen 55 jaar er geen EEG/EU was geweest hoe zou de Nederlandse landbouw er dan nu voorgestaan hebben? Hoeveel mensen in Nederland hadden een inkomen in de landbouw kunnen verdienen? Hoe zou de gehele Nederlandse economie er voorgestaan hebben? Welk welvaartsniveau zouden we nu hebben gehad?
  Ik denk dat alles wat ik hier genoemd heb nu veel minder zou zijn.

  Dan heb ik het nog niet eens over de politieke stabiliteit in Europa en het niveau van rechtszekerheid. Natuurlijk is Europa nog lang niet af. Er zijn in het oosten en zuiden lidstaten die nog aanzienlijke verbeteringen moeten realiseren op het gebied van politieke integriteit en corruptiebestrijding. Ook is het zinvol om de Europese regelgeving regelmatig tegen het licht te houden om te kijken of bepaalde zaken niet beter op nationaal niveau geregeld kunnen worden. Europees regelen wat noodzakelijk is en wat niet noodzakelijk Europees hoeft moet bij voorkeur nationaal geregeld worden. Dit is overigens ook het standpunt van de Nederlandse regering. Hier kan Wilders niets aan verbeteren, alleen maar verslechteren.

 • Fermer

  @Mozes, Ons aardgas, de Rijn met achterland Duitsland, onze vruchtbare grond en onze calvinistische arbeidsethos en handelsgeest hebben ons gebracht waar we nu zijn. Europa was/is ons nodig. Of wij Europa nodig hadden/hebben is nog maar de vraag.
  De afgelopen 55 jaar is er zo wie zo wereldwijd een enorme groei geweest, niet alleen in de EU.
  Hadden onze boeren het 55 jaar geleden zo veel slechter dan wij nu? Nu hebben we 80% minder boeren, is dit dan wenselijk voor Nederland. Daar heeft de EU ook niet kunnen voorkomen.
  We produceren wel meer, maar teveel geeft nooit een goede prijs.
  Waarom haal je Wilders erbij?, onze gedachtengang staat los daarvan.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.