Commentaar

1760 x bekeken 1 reactie

Verantwoorde groei moet kunnen

De staatssecretaris heeft onder druk haar voorstel voor een melkveewet aangepast.

Dijksma passeert de sector rechts met haar wetsvoorstel. Dat concludeerde Boerderij eerder dit jaar over de melkveewet. Aanvankelijk liet de staatssecretaris van Economische Zaken de deur open voor grondloze groei. Melkveehouderijen mochten van haar groeien als ze de extra mest die ze produceren maar netjes verwerken.
Maar het was een optie die bij grote, invloedrijke partijen niet in goede aarde viel. De vurig gewenste grondgebondenheid van de melkveehouderij zou hiermee in het geding komen. Het spookbeeld dat de in alle opzichten belangrijkste Nederlandse landbouwsector het pad van de intensieve veehouderij zou opgaan, met alle maatschappelijke problemen die daarbij horen, schrikt af. Sectororganisaties als LTO en NZO willen het zelf niet, de meerderheid van de Tweede Kamer wil het niet, maatschappelijke organisaties willen het niet, oud-minister Veerman keurde het af. Eigenlijk bleef alleen de VVD voorstander van het voorstel van de PvdA-bewindsvrouw.

Dus kwam Dijksma met een wijziging in haar voorstel. Via een Algemene Maatregel van Bestuur komen er aanvullende voorwaarden voor het verwerken van de extra mest. Het lijkt op bakzeil halen, maar het is ook een strategische zet die de bewindsvrouw doet. Tijdens het debat dat deze week 
gepland staat, moet blijken of het een succesvolle strategie is.

Vanuit het oogpunt van ondernemerschap is het zaak dat boeren ruimte krijgen hun bedrijf te ontwikkelen. Rechttoe-rechtaan geredeneerd maakt het voor het milieu niet uit of je mest verwerkt of grond bijkoopt. Maar gezien de grote maatschappelijke gevoeligheid en de license to be die samenhangt met grondgebonden veehouderij, is het terecht dat grondloze groei met omzichtigheid bekeken wordt. Verantwoorde groei moet kunnen, het is zaak dat begrip ‘verantwoord’ goed te omschrijven.

Intussen weten boeren nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Dat wordt onderhand wel eens tijd. Ondernemers hebben naast ruimte vooral duidelijkheid nodig. Die wordt hun nog steeds niet gegund.

Eén reactie

 • Sjaak

  '. Verantwoorde groei moet kunnen, het is zaak dat begrip ‘verantwoord’ goed te omschrijven.'
  Gaan we nu hier weer eindeloze discussies over voeren...?

  Raar, dat er eerst een wetsvoorstel tot stand komt, wat ongebreidelde groei in goede banen zou leiden middels mestverwerking.
  Dit is dan tot stand gekomen, middels gelobby van bovenstaande genoemde sectororganisaties, die het dan vervolgens weer verwerpen....

  Mijns inziens, is juist deze tactiek een strategische zet....
  Door aanvankelijk hoog in te zetten op een onbeperkte groei, lijkt deze aanpassing al een drastische maatregel om toch tot de gewenste 'verantwoorde' groei te komen...
  Over 'volksverlakkerij' gesproken...:)

  Echter, zoals wijlen een oom van me sprak;
  'het land moet bescheten worden, anders groeit er niks...'

Of registreer je om te kunnen reageren.