Redactieblog

2757 x bekeken 30 reacties

Boeren vooraan bij subsidieruif

"Zodra er subsidie is te krijgen of aftrek voor belastingen staan boeren vooraan", grijnst Hanna. "Terwijl we onze kostprijs van melk nauwelijks weten, kennen we haarfijn de weg om subsidie te vangen."

Dit naar aanleiding van de subsidies voor duurzame energie. De agrosector is koploper. 70 procent van de subsidies gaat richting boer. Dat is €5,5 miljard van de €7,6 miljard van de toegekende subsidie. We weten de weg te vinden. Nu weer met windmolens. Het zijn vooral boeren die hun nog bijna nieuwe molen vervangen vanwege de subsidies, die per 1 januari vervallen.

"We hebben ook de mogelijkheden", vindt Hans. "Grond voor windmolens, daken voor zonne-energie, mest en andere grondstoffen voor biogasinstallaties. Het zou dom zijn die niet te benutten."

"En een goede neus om subsidie te scoren", zegt Hanna. "Het gaat op verjaardagspartijtjes vaak over subsidie en belastingbesparing. Ik bespeur weinig idealisme bij boeren om duurzame energie te produceren. Het gaat gewoon om geld. Als er geen subsidies en fiscale regelingen als MIA en Vamil waren, lag de interesse bij boeren bij het nulpunt."

"Het is gebruik maken van een aantrekkelijke tweede tak op je bedrijf", zet Hans. "Niks mis mee. Als je kunt verdienen met duurzame energie, prima. Als je dan vooraan staat bij de subsidieruif, uitstekend. Dat is ondernemerschap".

"Het blijft vreemd vinden dat boeren deskundologen zijn op het gebied van subsidie en belastingen, terwijl ze in het eigen bedrijf op gevoel sturen en niet op cijfers", houdt Hanna vol. "Daar valt volgens mij minstens zoveel te verdienen dan als subsidieslurper van gemeenschapsgeld."

"Ook als je geen goede boer bent en je kunt uit de gulle potten van de subsidie smullen, moet je dat vooral niet laten", bekt Hans terug.

Hans en Hanna hebben beide gelijk. Het is prima te profiteren van subsidies. Maar het is geen idealisme. Als boeren even goed waren in de bedrijfsvoering als in kennis van belastingaftrek en subsidieregels, zou het inkomen van de boer met sprongen stijgen.

Laatste reacties

 • trijnie

  Het zal je maar gezegd worden, maar het is waar en in feite onredlijk en beschamend in het geval van windmolens en daken.
  Als burger op het platteland willen we ons asbestdak wel vervangen en er zonnepanelen opleggen.
  Als boer kun je dat doen met subsidie, als burger kun je daar geen aanspraak opmaken en moet je de sloop helemaal zelf betalen.
  Toch moet ik, belastingbetaler, meebetalen aan die miljarden die naar de boeren gaan.
  Denkt u dat dit soort regelingen goed vallen bij de burger? Het brengt tweespalt tussen bevolkingsgroepen.

 • geen boer

  @1 ik begrijp dat u wilt pleiten voor afschaffing van de windmolensubsidies? Heel goed, ik ook. 'Methoden' van energieopwekking die per saldo energie (=geld) kosten is het paard achter de wagen spannen natuurlijk. Toch is heel Nederland voor. Zou dat ook nog zo zijn wanneer elke burger rechtstreeks een bijdrage zou moeten doen om dit circus in stand te houden?
  Voor al dat geld door de jaren heen had de Markerwaard ingepolderd kunnen worden....

 • cocoma

  Trijnie, volgens mij is de asbestsubsidieregeling ruimer omdat ook voormalige agrarische locaties er onder vallen. Anders even contact opnemen met de provincie.

 • agratax2

  Het ergste is dat de hele Duurzame energie industrie bestaat bij de gratie van subsidie en na ettelijke decennia proefgedraaid te hebben, nog steeds niet op eigen benen kan staan. Hier komt bij dat we de CO2 uitstoot nooit naar beneden krijgen, zolang we de emissie rechten verkoop als inkomsten zien voor de duurzame energie productie. Windmolen bouwen en emissierechten verkopen aan CO2 producerende industrieen of landen. Hoezo rem op opwarming van de aarde?? Duurzame energie opwekken met subsidie GOED maar dan 1 maal subsidie en daarna je eigen broek ophouden, dan wordt de capaciteit tenminste uitgebreid met subsidie nu niet.

 • pinkeltje

  Hoezo zijn boeren beter in belastingaftrek en subsidie dan in bedrijfsvoering? Dat vind ik nogal een aantijging. En anderzijds wil ik het commentaar van vergaderboer wel eens horen als zou blijken dat boeren de belastingaftrek bij lange na niet benutten en de subsidies grotendeels maar laten varen. Kortom, er moest zonodig weer een stukje komen en als je dan niks weet te verzinnen ga je maar wat populaire borrelpraat verzinnen. Dat subsidies in zijn algemeenheid overwegend maar beter worden afgeschaft dat lijkt me al langere tijd duidelijk. Komt meestal niet veel goed van terecht. En dat de regeling voor de windmolens bij het gekke af is daar zijn we het snel over eens. Maar als je het krijgen kunt, waarom zou je er dan voor bedanken? De overheid heeft het toch zelf zo bedacht?

 • LUCTOR

  @trijnie Ook jij als particulier kunt hiervoor in aanmerking komen wat het asbest dak betreft verder zou het NL ten goede komen om de EU en het hele subsidie spel de rug toe te keren gewoon een algemene belasting verlaging door voeren op arbeid winst uit onderneming etc zodat iedere burger hier van profijt heeft en de inlandse economie. Zo zal de concurrentie slag tegen over andere landen alleen maar toe nemen ten gunste van NL.

 • Zents beheer

  Hanna heeft gelijk, veel boeren zijn betere subsidie slurpers dan ondernemers. Ze vergeet te vermelden dat het hier voornamelijk koeieboeren en akkerbouwers betreft.

 • wiebe.b

  @hanna, jij scheert alle boeren over een kam. Steeds meer boeren hebben een HBO opleiding genoten, domme boeren bestaan niet meer. Hans heeft wat betreft het recht op subsidies gelijk, dat is ook ondernemerschap. We hebben in de melkveehouderij een super jaar achter de rug, als de melkprijzen volgend jaar verder dalen zullen de goede boeren overleven. Met een goede melkveehouder bedoel ik een boer die in een minder jaar ook laat zien dat hij of zij de kostprijs goed beheerst en een prima resultaat haalt. Ook zonder subsidies.

 • Schaapje

  Subsidie is overal en voor elke inwoner/ondernemer verkrijgbaar. Zo hebben we huursubsidie, kinderbijslag, geld retour op zonnepanelen bij aanschaf eenmalig voor burgers (21%), kinderopvangtoeslag, S&O, geen bijtelling op elektrische auto's (welke in praktijk toch lekker milieu vervuilend blijken te zijn), subsidie aanschaf elektrische auto's, energiebesparing via subsidie bij Gemeente etc... zo kunnen we nog wel even doorgaan. Kortom voor een ieder genoeg te halen uit de ruif van vadertje Staat.

 • veldzicht

  Het zijn de verschillende overheden die al die vaak nutteloze subsidies instellen,dan moet je niet raar staan te kijken dat mensen en dus OOK boeren er gebruik van maken, en daarbij de slimste weten er het meeste uit te slepen die het vaak niet eens nodig hebben en voor wie het soms niet eens is bedoelt. Hoog tijd om eens flink de stofkam door al die subsidie regelingen te halen en de belastingen te verlagen.
  iedereen kent zat voorbeelden van deze geldsmijterij en toch wordt er niets aangedaan bang om bevolkingsgroepen (kiezers) tegen zich te krijgen.

 • trijnie

  Cocoma, we hebben geïnformeerd omdat juist dit dak gunstig ligt voor zonnepanelen. Maar de regeling geldt alleen voor agrarische bedrijven en omdat dit nog niet zo hard liep hebben ze dit uitgebreid voor bedrijven die niet meer actief zijn maar waarvan de eigenaar wel agrarisch bezig is geweest.
  Hoe krom kan zoiets zijn.
  En financieelwordt het ons te kostbaar om alle kosten: sanering van het asbest e.d. te bekostigen.

 • koestal

  Oude windmolens en oude zonnepanelen zijn niet energie-efficient meer,dus die waren ook niet duurzaam,dus daarom gauw vervangen en ook weer subsidie aanvragen,dat is juist duurzaam

 • cornelis 22

  We moeten altijd streven naar maatschappelijk draagvlak dit wordt bijna dwingend opgelegd door de zuivelfabrieken etc . Niemand van ons wil de ongemakkelijke waarheid onder ogen zien dat het maatschappelijk draagvlak voor landbouwsubsidies gewoon 0,0 is.

 • Burgerman9

  Inderdaad is het geen idealisme , die windboeren bijvoorbeeld die nu nog prima werkzame windmolens vervangen om weer subsidie te ontvangen doen dat puur voor het geld. Dat ze daarbij omwonenden blijvend opzadelen met herrie interesseert ze niets. En zeg niet dat dat uitzonderingen zijn, want het is de regel. Als dat ondernemerschap is dan toch wel obsceen ondermerschap. En met een streven naar duurzaamheid heeft het geen zier te maken.

 • Ishtar

  Op zich niet verkeerd dat bedrijven of burgers met subsidie deze investeringen kunnen doen, en eventueel terug kunnen leveren aan het net.
  Dat bedrijven in de agrisector een tweede bron van inkomsten hebben is ook prima.
  €5,5 miljard is heel veel belasting geld van hardwerkende Nederlanders.
  Een doorn in het oog is dat de vee-industrie sector daarnaast,
  -het recht pleit om uitbreidingen van bedrijven van 1 miljoen kippen of 20.000 varkens etc.
  -onbeperkte uitbreiding melkkoeien.
  -melk boeren straks weer gaan klagen dat ze steun moeten hebben omdat de melk prijs te laag is.
  -lak hebben aan natuur en grondwater, zie metam natrium discussie met moreel failliete LTO.
  -niet willen labelen als sector van eindproducten.
  -pro genetch modificatie beleid voeren in de hele voedsleketen.
  -witwassen van voerstromen/genetch soja.
  -etc
  -de sector heeft maar 1 doel, geld, en het maakt niet uit hoe, goedwillende boeren daar buiten gelaten.
  -gebruik maken van subisidie kan er bij horen, maar gebruik en misbruik maken is soms dezelfde kant van een munt, zeker als sector gezien.

 • Mozes

  Je kletst uit je nek @Ishtar. De melkveehouderijsector pleit juist NIET voor onbeperkte uitbreiding van het aantal melkkoeien. Het is juist LTO, NMV en de zuivelindustrie die een forse lobby in politieke kringen hebben gevoerd voor grondgebondenheid van de melkveehouderij waarmee deze in zijn groei wordt beperkt.

  'Pro genetische modificatie beleid in de hele voedselketen'. Dit is onjuist. De zuivelindustrie streeft naar zo weinig mogelijk gebruik van soja en voor zover er nog wel soja gebruikt wordt moet deze duurzaam zijn.

 • Ishtar

  @Mozes, jij doet net of de LTO, NMV en de zuivelindustrie voor grondgebondenheid is, en er afspraken over wil maken.
  Ik moet dat nog zien.
  Ik betwijfel dat, immers de VVD wil geen afspraken maken, en de VVD fractie wordt zorgvuldig geadviseerd uit de zuivel sector.
  Maw, als de VVD geen afspraken wil over grondgebondheid, dus maximale groei wil, welke organisaties, bedrijven of bestuurders adviseren dan de VVD?
  Vertel dat dan aub? Immers het moeten organisaties zijn uit de zuivelsector.
  Ik snap wel dat veel boeren wel afspraken willlen, maar dat is niet aan de orde.
  Hoe denk jij hoe een VVD fracte tot een standpunt komt?
  Misschien willekeurige mensen van straat halen, en die om een mening vragen, en dat is dan plots het VVD standpunt?
  Vergaderboer en Hannah en Hans mogen het ook uizoeken welke zuivel partijen de VVD adviseerd.
  Zeeeeeer ongeloofwaardig is de huidige schijn/fake situatie, dat de hele sector zogenaamd pleit voor meer grondgebondenheid...

 • Ishtar

  @Mozes het witwassen van RTRS gentech soya is niet duurzaam.
  Dat dat geindoctrineerd is door alle RTRS leden, olv de WUR die er waarschijnlijk ook aan verdient is fouter dan fout.
  Toen ze de RTRS afspraken waren, zijn ze toevallig vergeten dat het wenselijk is om te labelen mit or ohne gentechnic?
  Een schande dat de boeren daar aan meewerken, ok, laat ik zegggen jullie bestuurders.

 • alco1

  @Isthar. Ik pleit ook niet voor grondgebondenheid, maar ben ook zeer zeker geen VVD er. (trouwens is door zijn ruwvoer behoefte altijd wel een zekere vorm van grondgebondenheid).
  Persoonlijk vindt ik dat de grond er te duur van kan worden. Kortom de vaste lasten. Veel beter is het gewoon aan de markt over te laten en ruimte die bij andere sectoren kan vallen over te kunnen nemen.
  Regels geven altijd uitwassen.
  Nu zul je wel weer beginnen over subsidies. Daar ben ik ook op tegen.
  Alleen misschien voor innovatie, maar dan moet het afgelopen zijn.

 • Ishtar

  @Alco,nee het punt is, welke zuivel organisaties adviseren de VVD dat er geen enkele afspraak gemaakt moet worden over grondgebondenheid?

 • Mozes

  @Ishtar, de VVD is heel goed in staat om geheel autonoom een mening te vormen.

 • alco1

  @ Isthar. Het punt is dat LTO, de FC en NMV weer discussiestof doet opwaaien, waarmee de burger weer 'bewerkt' kan worden.

 • Ishtar

  @Mozes, dat is echt de groots waanzigge dubbelheid als je van mening bent dat de VVD zelfstandig een punt maakt, over een miljarden sector en zich niet laat adviseren door de zuivel sector......
  Oh, oh, dat zou wel heeeeel raar zijn.
  Ik ben bang dat de zuivel sector een raar spel speelt, en als ze pinokkio waren zijn neus ongever 10.000 lm lang was geweest.
  Maak je daar niet zorgen om, dat VVD besluitvorming zonder advies van jouw of jouw sector bestuurders gebeurd?

 • Mozes

  @Ishtar, ik kan mij niet voorstellen dat de SP, PvdD, GroenLinks, D66 of de PvdA zich door de agrarische sector laten adviseren welk standpunt zij moeten innemen. Waarom zou de VVD dit dan wel doen?

 • Broer

  Terug naar vergaderboer. Je kunt gebruik maken van de aanwezige subsidies en er tegelijk op tegen zijn. Het zou dan wel een goede zaak zijn om dat dan ook te bepleiten bij je politieke partij. Van mij weten ze (het CDA) het wel.

 • koestal

  Burgerman9 @ de rijksoverheid dwingt de provincies momenteel om windmolens te laten plaatsen,daar kan een boer weinig meer aan doen,dan moet je naar Den Haag

 • joannes

  Waarom praat niemand over de Goederen en Diensten die Overheid, de Samenleving terug krijgt voor al die stimulans die ze ¨geeft¨ , of eigenlijk ruilt? Denk je werkelijk dat de Samenleving het Politiek voor elkaar krijgt iets uit te delen voor niets? Ten eerste hebben en houden ze invloed op de ontwikkeling bij de agrariërs, ten tweede controleren ze het landschap en haar functie hiermee, en ten derde, misschien wel de belangrijkste, hebben en krijgen ze controle over productie volumes en prijzen. Wanneer de Boeren het zonder subsidie hadden gepresteerd, hadden ze zeer waarschijnlijk anders ontwikkelt! Dat de meeste boeren veel van de regelingen afweten is het bewijs hiervoor!

 • yongone

  Een gevulde subsidie ruif dan kunnen we ook wel weer wat minder voor de melkproducten betalen. Aldus de inkoper van de supermarkt.

 • koestal

  boeren zijn gelukkig nog zakelijk volgens Hannah,anders waren ze misschien al geen boer meer

 • koestal

  Het is vaak nodig om te overleven

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.