Commentaar

1706 x bekeken 22 reacties

Gedurfd toekomstperspectief LTO Nederland

De samenleving verandert, en de belangenbehartiging moét mee. In het kort komt de notitie Toekomstperspectief van LTO Nederland hier op neer.

Het Federatiebestuur steekt met de discussienotitie de nek uit. De analyse is helder, soms hard en gedurfd. Het woord is nu aan de vakgroepen en regionale organisaties; zij moeten keuzes maken en prioriteiten stellen.

De impact van het opheffen van productschappen gaat veel verder dan alleen verordeningen en heffingen. De hele organisatiestructuur verandert. LTO moet voor de cruciale rol in het netwerk vechten. Landbouw is vanuit politiek oogpunt steeds meer een gewone economische sector, zonder privileges. Een sector bovendien waarin ketens het voortouw nemen.

De sector wordt ook kleiner. LTO voorziet een halvering van het aantal melkveebedrijven in tien jaar naar 8.500; van het aantal varkensbedrijven blijft maar één vijfde over: 1.000 bedrijven! Dat is een kaalslag. Ook in de glastuinbouw is een harde sanering gaande.

LTO is straks niet alleen een kleinere organisatie; de leden hebben ook andere eisen. Het federatiebestuur roept op om vooral 'slim mee te bewegen' in nieuwe samenwerkingsvormen. Het bestuur ziet een uitdaging om de sectoren te binden op thema's. En ook wil LTO het voortouw houden als het gaat om de primaire sector in het algemeen. Samen zijn we nou eenmaal sterker, staat in de notitie.

Het LTO-bestuur doet wat alle vakbonden, werkgevers en bedrijven doen: herbezinnen op de toekomst. Er is moed voor nodig om stelling te nemen. Maar alleen dan wordt de discussie ook echt gevoerd.

Laatste reacties

 • gerjan slingenbergh

  Samen sterk, dat zeggen ze bij de rabobank ook. Om de belangen van de boeren te behartigen gaat het om een visie. En die ontbreekt bij de LTO. En als tienduizend boeren zonder visie bij elkaar zet heb je nog niets.

 • alco1

  Maar wat is de visie? Is dat de wens op kleinschaligheid of meegaan in de realiteit en dat is nu toch wel schaalvergroting.
  Tienduizend boeren met visie is ook tienduizend wensen!

 • Mozes

  Wat is jou visie @gerjan slingenbergh? Welk beleid moet er volgens jou gevoerd worden met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in de agrarische sector?

 • gerjan slingenbergh

  Mijn visie is dat je niet klakkeloos meer moet gaan produceren op een overvolle markt. Als je dat doet maken anderen in de keten daar dankbaar ge(mis)bruik van. Dus moet je als producenten de productie af stemmen op de koopkrachtige vraag. Zo simpel is het.

 • Fermer

  Hebben de 'kampers' een visie? Hebben de 'dealers' een visie? Hebben de 'hooligans' een visie? Hebben de 'krakers' een visie? Hebben de 'pooiers' een visie? Hebben de 'beroepswerkelozen' een visie? Allemaal groepen, die niets aan de samenleving toevoegen. Toch hebben deze wel een stem, door hun vertegenwoordigers, die gehoord wordt, en krijgen ze alles voor elkaar, ook zonder visie. Hun visie is waarschijnlijk slechts doorgaan waar ze mee bezig zijn. En dat kan in Nederland, wettig of gedoogd, en wordt volop gefaciliteerd. De visie van de boerenleiders en van de boeren zou moeten zijn om zoveel mogelijk mensen hun bedrijf onder normale omstandigheden te kunnen laten runnen, zodat met normale arbeidsuren een normaal inkomen mogelijk is. Europese eisen zouden geldend moeten zijn, meer-eisen door de burger betaald. Landbouw is geen normale economische aktiviteit, het houd 75% van Nederland leefbaar en netjes. Dwing dan als belangenbehartiger daar ook de kostprijs voor af. Laat Nederland anders voelen wat de landbouw betekent, zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

 • alco1

  Dat is totaal geen visie @ Gerjan. en ook @emmerei
  Je vermeldt er niet bij hoe?

 • Fermer

  @alco, ik zeg toch dwing het af. Hoe doen die andere bovengenoemde groepen het anders? Hoe wil jij anders iets veranderen, of ga je gewoon mee, lachend de afgrond in als de lemmingen?

 • alco1

  Weer de vraag? Hoe dwing je het af? De hier boven genoemden hebben ook geen visie, die doen maar wat.

 • veldzicht

  Hoe kleiner verschillende sectoren zijn,des te oninterressanter voor de politiek die paar duizend stemmertjes, en ,n LTO die wordt er ook niet belangrijker door met en stel boeren die als kikkers alle kanten op springen.hier op deze site zijn er al tig verschillende meningen over hoe het in de toekomst moet.

 • Fermer

  Jan Vullings stelt nog dat landbouw nu onder het min. van Economische Zaken valt. Daarbij is 'landbouw een gewone economische sector, zonder privileges'. Economische zaken is lucht, onder leiding van kanjer Henk Kamp, VVD, met kerntaken als hoe houden we de multinationals in Nederland, ook al betalen ze geen belasting hier maar gebruiken ze wel al de Nederlandse faciliteiten en nieuwe bedrijfsstructuren, duurzaamheid, subsidieeren, zoals miljarden weggooien met windenergie. Het enige economisch rendabel zijn aardgas en, inderdaad jammergenoeg slechts voor de BV Nederland, landbouw. Ze hadden beter het min. van Eco. zaken bij Landbouw onder kunnen brengen, dat was voor een ieder duidelijker geweest.

 • gerjan slingenbergh

  Nee alco1 we moeten samen met de LTO en rabobank vooral meer produceren en met name voor de hongerende mensen in Afrika.
  Dat is pas een echte visie.

 • Fermer

  @alco #8, als je niet weet hoe je iets moet afdwingen ben je een echte LTO-er, die bereiken ook zeer weinig. Kijk maar naar de kampers, de weetkwekers, de coffeeshophouders, de pooiers, de krakers, de hells-angels. Zij zijn niet bang en stellen eisen en voeren waar nodig (harde)actie. Zij krijgen en hebben wat ze willen, alleen maar privileges. Alco, geef me anders een redelijk alternatief wat de boerenstand zou kunnen redden.

 • alco1

  Beste mensen. Zeer zeker ben ik geen LTO er en heb ook geen alternatief om de boerenstand te kunnen redden. Elke boer moet voor zichzelf uitmaken hoe hij verder wil.
  Ik ga echter niet roepen dat alles moet veranderen, zonder ook maar enig werkbare oplossing aan te dragen.

 • Fermer

  @alco, als je ziet hoe er in de 2e kamer over landbouw gedacht en gepraat wordt, zie teksten bij kamer in debat over landbouw, dan weet je dat je daar niets van hoeft te verwachten behalve meer regels en aanpassingen. Als je dan ook nog ziet hoe de LTO visie eruit ziet, een halvering van het aantal melkveehouders in enkele jaren en het bijna geheel verdwijnen van de varkenshouderij in Nederland terwijl alleen LTO zelf het toch wel zal overleven. Als je zelf als netto miljarden opbrengende sector slechts zo'n zwarte toekomst voor je ziet, en je zo door je landsbestuur verraden wordt, dan is er toch niets meer over van een boerenstand met toekomst? Dan de zaak op z'n beloop laten is jezelf en je bedrijf opgeven, en elke oplossing is beter dan niks doen.

 • alco1

  @emmerei. Begrijp je mij nou niet of wil je me niet begrijpen.

 • Mozes

  @gerjan slingenbergh #4, jij wilt een beschermde markt met een door de overheid gegarandeerd inkomen. Dat is een wens en geen visie. Bij een visie ga je niet alleen een verlanglijstje onder de schoorsteen leggen maar vertel je ook hoe Sinterklaas het voor elkaar krijgt om met zijn paard over de daken te rijden. En hoe zwarte Piet het voor elkaar krijgt om door een schoorsteenpijp van 15 cm naar binnen te komen.

  Je geeft geen enkele uitleg hoe jij die beschermde markt wilt realiseren, je geeft geen enkele rekenschap van de problemen waar je daarbij tegen aanloopt.
  Bij LTO hebben ze hier wel over nagedacht. Dat jou wens hier niet bij aansluit betekent niet dat ze bij LTO geen visie hebben. De uitgelekte nota is juist hét voorbeeld van een visie.

 • minasblunders1

  Ik begrijp niet wat er zo gedurfd is aan dat zogenaamde toekomstperspectief van LTO. De beschreven situatie is precies waar ze samen met het ministerie van onkunde actief aan gewerkt hebben. Dan is het alleen nog maar een kwestie van de notitie 'uit laten lekken' en heel verrast doen.

 • Ferm

  Een gedurfd toekomstperspectief? Ik zie het meer als het verwoorden van de realiteit. Nu de LTO dit als beginpunt neemt voor hun visie op de toekomst, lijkt ze zich te ontslaan van de verantwoordelijkheid ten aanzien van het achterliggende beleid. Dat ze daarmee de vertegenwoordigers worden van zoals nu naar het zich laat aanzien, een kleine minderheid van de boeren in de toekomst, lijkt ze niet te deren. Ze zetten zich er al op in blijkt uit bovenstaande.
  Kleinschaligheid zoals @Alco1 in reactie 2 al aangeeft, lijkt een gepasseerd station. Schaalvergroting is inderdaad al realiteit. Voor iedereen wel zo makkelijk. LTO hoeft met minder boeren rekening te houden, die ook nog eens allemaal met de neuzen dezelfde kant op wijzen. Voor de gehele periferie, inclusief de zuivelfabriek, is het een plus. Alleen die burger/maatschappij en daaruit voortvloeiend politiek beleid, had menigéén onderschat. Een weg terug is er niet meer. Voor de overblijvende (minderheid van de ) boeren lijkt het me een onmogelijke opgave ten koste van de stoppende boeren. Maar waarschijnlijk denkt iedere boer: ik ben die topondernemer die overblijft, we gaan ervoor en dat geeft de LTO zijn bestaansrecht en daar gaat de LTO voor. Wie het niet eens is met dit toekomstperspectief valt vanzelf (gedwongen of vrijwillig) af.

 • Burnetti

  @minasblunders1: We wisten dit allemaal al maar durfden het niet hardop te zeggen.

  Het is wel een slimme zet van de LTO nu ze van de monopolistische troon gedrukt worden door de boze stiefmoeder. 'het verval is haar schuld!'

 • gerjan slingenbergh

  Een hoop fantasie heb je Mozes, je kunt beter sprookjes gaan schrijven.

 • alco1

  Dat is nog eens eens een antwoord waarop je het één en ander kun realiseren!!!!!

 • PetervanKempen

  Ik zou niet weten wat de toegevoede waarde van een LTO is die de toestand in de wereld laat uitlekken in een rapport en zelf nog nooit een draai aan de huidige hgeburtenissen heeft kunnen geven wegens teveel aan diplomatiek lobby gehalte.
  De LTO is geen belangen behartiger voor boeren. Zij weten wat de nieuwe wet natuur brengt aan boeren onderdrukking en belemmeringen maar nemen, ook desgevraagd, niet eens de moeite te proberen die overdreven onzin en beste jongen uit de klas mentaliteit van Links Nederland te bekritiseren. Vrij baan voor de integriteit en internsieke waarde van ( landbouwhuis) dieren als nieuwe toetssteen voor beleid in de wet natuur. Leve het meepraten in allerlei zinloos overleg hoe de boer in een poging ook daaraan weer te voldoen en economisch te overleven, zelf zijn sanering mag plegen . Hopeloos dus.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.