Commentaar

752 x bekeken 1 reactie

Strategische grondstoffen

Agrarische grondstoffen zijn in toenemende mate onderwerp van geostrategie. Landen en grote bedrijven doen hun best om de bronnen van schaarse grondstoffen als fosfaat en kalium binnen hun invloedssfeer te krijgen.

Het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving heeft hierover een interessant rapport en een aantal adviezen uitgebracht.

De onderzoekers pleiten voor een strategischer opstelling van de EU. Grondstoffen moeten zeker worden gesteld voor Europese behoefte. Dat moet omdat die grondstoffen eindig zijn en omdat ze vaak in handen zijn van maar een handjevol landen of bedrijven.

Wat betreft die eindigheid lijkt het risico overdreven. Dat over 370  jaar de fosfaat op is en over 288 jaar de kalium, maakt geen indruk. Er zijn andere problemen die op kortere termijn vele malen heftiger zijn, denk aan de snel groeiende wereldbevolking en de stijging van de zeespiegel. Ook het pleidooi om minder afhankelijk te worden van import lijkt overdreven. Streven naar zelfvoorzienendheid is zelden een succesvolle strategie. Internationalisme wint altijd van isolationisme.

Steekhoudender is het advies om meer oog te hebben voor voedsel in het Europese grondstoffenbeleid. Bevordering van stabielere grondstoffenprijzen, door bijvoorbeeld anti-dumpingbeleid te voeren, snijdt ook hout. Er moet een slot op de deur zijn tegen marktmanipulatie door enkele giganten. En het is een goed idee om een EU-grondstoffenagentschap op te richten. Een goede strategie staat en valt bij gedegen informatie.

Eén reactie

  • agratax2

    Wij kunnen politiek bedenken wat we willen. De rijken der aarde (China, Arabie) annexeren nu al alles wat grondstoffen en zoetwater bevat en doen ijverig mee met de Land Grab of anders gezegd tegen een minimale vergoeding kolonialiseren ze alle grond die geschikt gemaakt kan worden voor voedselproductie of waar delfstoffen gewonnen kunnen worden. Zonder te kijken naar de gevolgen voor de lokale bewoners. Dit veroorzaakt mede de ongeregeldheden in Afrika, waar de regerende partij 'uitverkoop' houdt en de 'onderdrukte' partij zijn land en daarmee zijn voedsel wordt ontnomen. En wij deze armen maar ontwikkelingshulp geven en de nieuwe kolonialisten er met de poet van door gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.