Commentaar

2356 x bekeken 6 reacties

Terug bij af

In maart zag het er nog redelijk zonnig uit in het mestdossier. Via plaatsing op grond in Nederland, mestexport en zeker gerealiseerde mestverwerking zou in 2015 7 miljoen kilo fosfaat meer verantwoord afzetbaar zijn dan de jaarlijkse productie.

Het ministerie van Economische Zaken bevestigde dat deze berekening van Boerderij correct was. De conclusie: extra mestverwerking boven wat al in aanbouw is, zou dan niet nodig zijn.
Die berekening ging uit van een gelijke veestapel als in 2012 en gelijkblijvende gebruiksnormen. Vorige week is echter een verscherping van de stikstof- en fosfaatnormen per 2015 aangekondigd. Daarmee groeit het fosfaatoverschot met 9 miljoen kilo. De ruimte van 7 miljoen kilo is verdwenen, voor dezelfde veestapel als in 2012 is dan extra mestverwerking nodig voor 2 miljoen kilo fosfaat.
Vriend en vijand verwachten redelijk constante varkens-en pluimveestapels in de komende jaren. De rundveestapel zal na afschaffing van het melkquotum in 2015 groeien. De schattingen lopen uiteen van vijf tot 10 procent meer koeien. Let wel, dit jaar waren er al vijf procent meer.
Door de voorgenomen wijziging van de stikstof- en fosfaatnormen is er echter voor geen enkele extra dier boven de situatie in 2012 nog ruimte. Alle extra mest zal verwerkt moeten worden. We zijn weer terug bij af, er is weer een niet-plaatsbaar mestoverschot. De discussie over moeizame vestiging van mestverwerkers en de mogelijke invoering van dierrechten gaat hierdoor binnenkort weer oplaaien.

Laatste reacties

 • ener

  Ik snap niet hoe het mestdossier is opgebouwd.
  Als ik om me heen kijk zie ik van alle initiatieven t.a.v. mestverwerking er door o.a. vergunningsproblematiek, financiering etc weinig van de grond komen. Sterker nog de geluiden zijn er diverse verwerkingsmethode's het financieel bijzonder lastig hebben.
  Er mogen dan wel voldoende plannen zijn maar ik ben bang dat de uitvoering van die plannen de komende jaren nog op zich laat wachten.

 • Mels

  Het hele niet aanwezige mestprobleem is op papier gecreeerd dat is hier weer duidelijk naar voren gekomen. En dat alleen maar omdat er op een aantal plaatsen van nature teveel nitraat uit de grond in het water komt,ja logisch als je op een rivierendelta boert. In de geschiedenis zijn in grote delen van Nederland veenlagen(laagjes)gevormd die nog altijd verteren. Ook hebben we de arme zandgronden waar je een pak melk leeg kan kiepen en je dat na een uur uit de drainage ziet komen,ja daar hou je zonder organische stof geen nutrieenten vast. Je zal daar dus gericht met groenbemesting en vaste mest aan de gang moeten om te proberen die vast te houden. Als er dan steeds meer van de aanwending afgaat word het natuurlijk nooit wat als zelfs de groenbemesting niet meer wil groeien en verergert het probleem(wat er niet is) zich alleen maar. Het kleinste landje wil het weer het best doen. Zeg nou gewoon in de EU dat wij door omstandigheden niet aan die norm kunnen voldoen en dat een verbetering in andere landen veel meer zoden aan de dijk zet.
  Ik pleit niet voor afschaffing van de mestregels maar wel voor regels die een landbouwkundig voldoende gebruik toelaten en niet de grond verarmen/verschralen zodat opbrengsten niet meer gehaald worden.

 • H Zonderland

  @ Mels, je onderste opmerking kan éénvoudig in robuust beleid worden omgezet. De grondanalyses en de gewasbehoefte moeten de bemesting bepalen. De analyses zijn op het gros van de melk/akker/tuinbouwbedrijven al voorhanden, dat kost niets extra. Zit je met het fosfaat (door historische mestdump) te hoog dan kun je een uitmijnplicht opleggen. Dit voorkomt zwarte mestaanwending en/of 'generieke slachtoffers' zoals in de huidige beleidsvoorstellen.

 • Mozes

  H Zonderland, dit kan wel met fosfaat maar niet met stikstof.

 • H Zonderland

  @ Mozes hoeft ook niet. Op een zwaar P verzadigd perceel zal je geen/weinig(I-seed) fosfaat meer kunnen aanwenden, dus geen dierlijke mest. Voor de stikstofvoorziening ben je dan afhankelijk van kunstmest en de prijs daarvan dwingt je wel tot accuraat gebruik. Omgekeerd zal er op P-arme percelen meer ruimte zijn voor dierlijke mest. Er moeten daarvoor alleen wat meer classificaties komen met bijbehorende aanwendnormen.

 • koestal

  papieren truuc uit de hoed van Dijksma

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.