Commentaar

2464 x bekeken 5 reacties

Nitraat: het gaat om het resultaat

Strenger mestbeleid raakt de ene sector zwaarder dan de andere. Deels oneerlijk.

Akkerbouwers, vooral die in het Zuiden, en varkenshouders zijn bezorgd over aanscherpingen in het mestbeleid. Begrijpelijk. Het pakket dat staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken deze week in Brussel verdedigt, raakt hen zwaar. Ze vinden dat ze worden opgeofferd voor het behoud van de derogatie voor melkveehouders.
Hoe zit het ook weer? De derogatie betekent een uitzonderingspositie voor rundveehouders. Onder voorwaarden mogen ze 250 in plaats van 170 kilo stikstof via mest op een hectare brengen. Dit is in het belang van de hele veehouderij, want het vergroot de mestplaatsingsruimte. Maar hier is wel wat op af te dingen. Het enige wat een varkenshouder heeft aan derogatie, is dat hij op de mestmarkt minder concurrentie heeft van rundveehouders. Varkensmest mag niet op 'gederogeerd' land.
Nu worden om dat indirecte voordeel te behouden, maatregelen ingevoerd die vooral varkenshouders en akkerbouwers raken. Nederland haalt niet alle doelen, dus moet een daad worden gesteld. Varkensmest krijgt bij
gebruik op zandgrond een hogere werkingscoëfficiënt – waardoor er minder van op een hectare mag. En in het Zuiden (varkensgebied) mag minder stikstof op een hectare, wat veel plantaardige teelten raakt. Daarnaast komt er gedrang op de mestmarkt door verlaging van het fosfaatgebruiksplafond in heel Nederland.
Geen misverstand, het belang van de derogatie voor de melkveehouderij is duidelijk. Hier geen pleidooi voor afschaffing. Integendeel, derogatie is ook uit milieu-oogpunt goed te verdedigen. Derogatiegebieden doen het wat betreft milieubelasting zelfs beter dan andere. Derogatie bewijst zichzelf en heeft geen offers nodig van anderen. Het is aan Dijksma om Brussel hiervan te overtuigen: het gaat om het resultaat.
Beoordeling op resultaat betekent meteen ook erkennen dat er een probleem is in gebieden waar het grondwater nog te veel belast wordt. Wat de oorzaak ook is, daar ligt een uitdaging voor telers.

Laatste reacties

 • Sjaak

  Als ik me niet vergis, dan is de basis van de hele derogatie 'grasland'. Nu is er nogal wat gekijf tussen de sectoren en men voelt zich onrechtmatig behandeld. Is het niet te verdedigen in Brussel om de derogatie uit te breiden voor akkerbouw en varkenshouderij, door meer gras te telen, waarbij dan natuurlijk ook varkensmest gebruikt mag worden...? Het zou tevens een gunstig effect opleveren voor de 'vergroening' en grasland gaat nu eenmaal het meest efficient om met de mineralen, waarbij vooral de uitspoeling van nitraat minimaal is. Daar draait het hele nitraatverhaal toch om...?
  Tevens is de mestplaatsingsruimte groter en hoeft er minder verwerkt te worden. We krijgen dan wel een heel ander teeltplan in Nederland, maar het zou op basis van,uiteraard vrij ondernemerschap, een optie kunnen zijn!

 • abtje

  Sjaak, jij denkt oplossingsgericht. Dat zal de bedoeling wel niet zijn bij al die ambtenaren.

 • Piet Piraat

  de ambtenaar: Komen jullie met de oplossing, dan zoeken wij er een probleem bij.

 • pieter p

  Hier in Bretagne is voor iedereen hetzelfde,maakt niet uit varkens of rundvee mest is gewoon 170kgN org.

 • minasblunders1

  Het is geen uitspoeling, maar hersenspoeling!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.