Redactieblog

1824 x bekeken 35 reacties

Banen van boer naar natuur

“Meer natuur levert meer banen op”, betoogde staatssecretaris Dijksma bij de presentatie van haar nieuwe natuurplannen. “Ten koste van banen op en om de boerderij”, zegt Hanna zuur.

Ze heeft wel gelijk. Dijksma wil 80.000 hectare nieuwe natuur aankopen en inrichten. De directeur van een natuurorganisatie reageerde verheugd. De nieuwe banen komen er volgens hem door het inrichten van de gebieden. Dit vraagt vele jaren mankracht. Allemaal betaald van de subsidie, die mevrouw Dijksma beschikbaar stelt.

Een complete breuk met het vorige beleid. Onder Dijksma’s voorganger Bleker werd fiks bezuinigd op natuur. Nu gaat de knip weer open.

“Uiteindelijk ten koste van de boer”, mort Hanna. ”Die ziet vele lasten stijgen. Zo wordt de dieselaccijns opnieuw verhoogd. Het budget voor verduurzaming wordt sterk verlaagd. Ook voor verschillende investeringsregelingen zijn de bedragen fors lager. Om maar te zwijgen over de korting op de toeslagen uit Brussel, die straks stevig aantikt. Denk aan mijn woorden: over een paar jaar steeds meer geld voor de natuur en steeds minder voor boer. Daar komen meer banen, in de landbouw minder.”

“Moet je niet over zeuren”, zegt Hans, die ook aan de keukentafel zit. ”Voor ons is het vervelend dat we minder subsidie krijgen, maar voor de natuur is het prettig. En denk je dat de mensen in Nederland het erg vinden dat er straks veel meer gesubsidieerde banen komen in de natuur? Reken maar van niet. Bovendien is het gewoon een verschuiving. Door de Brusselse toeslagen hebben veel, vooral kleinere, boeren nu nog een inkomen. In feite een gesubsidieerde baan. Straks niet meer. Die verschuift dus van boer naar arbeider in de natuur. Daar ligt niemand wakker van. Alleen de boer, die denkt dat de subsidie uit Brussel een recht is.”

Een ongemakkelijke waarheid, waar ik niet veel tegenin kan brengen.

Hanna reageert praktisch: “Ze moeten een regeling maken, waarbij de nieuwe banen in de natuur verplicht worden aangeboden aan de boeren, die gaan of moeten stoppen. Dat is sociaal beleid.”

Laatste reacties

 • Romeijn

  Dat zal lastig worden met de functie-eisen Hanna!
  Verder wordt het grootste deel van het uitvoerend werk nu al uitbesteed aan loonbedrijven die personeel werven in de agrarische wereld.

 • schoenmakers1

  alleen een populistische praatje om haar onzinnige plannen door te voeren, schande

 • schoenmakers1

  van Dijksma kunnen we niks goeds verwachten lijkt het wel

 • trekker123

  Okay, dat we de Waddenzee niet inpolderen daar is wat voor te zeggen. Maar om nog eens 80.000 ha grond aan te kopen voor natuur is toch ook te zot voor woorden. Werkgelegenheid. Zo kunnen we nog wel meer verzinnen. Zoals sommigen ons op dit moment ook willen doen geloven dat de energieprijs omlaag zal gaan als we meer windmolens plaatsen. Je vraagt je soms af wie er in dit land met molentjes loopt.

 • Wim Toornstra

  deze ongein levert eenmalig veel werk op.
  Daarna gaat het alleen maar geld kosten.
  Het gaat economisch al fantastisch in dit land dit kan er ook nog wel bij

 • Weerkundige

  op de lange duur is onderhoud van deze aan gelegde natuur te duur en er zal over enkele jaar met ander kabinet zeker niet meer uit getrokken worden

 • Romeijn

  De ontwikkeling gaat nu in de richting van robuuste natuur; natuur die zichzelf steeds beter in stand kan houden. De banen die deze natuur oplevert komen vooral vrij in de sfeer van recreatie, toerisme en toelevering; dus ook verbrede plattelandsontwikkeling. Omdat het hier veranderingen betreft is soms wat extra geld nodig om aanpassingen door te voeren en verschillende mogelijkheden uit te proberen. Als het een en ander zich heeft gestabiliseerd kunnen een flink aantal banen overblijven die zichzelf volledig overeind houden. Als je daar in wilt meeliften zal je je als boer zelf moeten aanpassen; bijvoorbeeld van trekkersleutelaar naar gastheer die zich kan inleven in de belevingswereld van zijn gasten uit de stad.
  De kost gaat voor de baat uit.

 • alco1

  Alweer een bewijs dat niemand, ook vergaderboer niet, ook maar iets begrijpen van economie.
  Banen levert natuur wel op, maar deze banen zullen niets doen aan de belabberde toestand van onze schuldencrisis.
  Wel wordt er weer land aangekocht: 80.000 ha x €60.000 = €4.800.000.000,-
  Veelal emigreren deze uitgekochte boeren naar het buitenland. Weg een groot deel van het geld.
  Daarnaast wordt op het land niet meer geoogst. Weg inkomsten van export.
  Lijden we nu allemaal aan verstands verbijstering.

 • Mozes

  Romeijn, de natuur die jij beschrijft is geen natuur maar een stedelijk uitloop en recreatiepark. Het grote probleem voor de natuur in Nederland is de menselijke overbevolking. Echte natuur vereist mensarme gebieden van voldoende grootte. In plaats van de weinige mensarme gebieden mensarm te houden worden ze juist nog meer voor de mens ontsloten door de aanleg van fiets en wandelpaden. Échte natuur levert geen enkele arbeidsplaats op.

 • Mozes

  De stelling dat de aanleg van natuur goed zou zijn voor de economie heeft mij bevreemdt. Je moet economie altijd begrijpen in relatie met de financiële huishouding. Boeren die melk produceren die door medewerkers van de melkfabriek tot kindervoeding verwerkt wordt en geëxporteerd wordt naar China is goed voor de FINANCIËLE economie. De medewerkers van de melkfabriek beuren een salaris waarmee zij hun prive schulden kunnen aflossen waarvoor het geld uit China komt. Het melkgeld voor de boer waarmee de boer zijn schulden kan aflossen komt ook uit China. De aannemer, installateur, dierenarts en nog vele anderen krijgen indirect ook geld uit China. En dan nog de overheid die BTW en inkomstenbelasting beurt wat ook uit China komt.
  Of iemand een uitkering krijgt of een baan heeft in natuuraanleg maakt voor de economie niets uit. In beide gevallen komt het geld uit de schatkist.
  Wie economie begrijpt in relatie tot financiën begrijpt dat banen scheppen door natuuraanleg een stap is in de richting van een Griekse economie. De Griekse economie floreerde de eerste 8 jaar na invoering van de Euro, maar wie beter keek zag dat er veel meer geld uitging dan er binnenkwam. Werkloosheid werd opgelost door meer overheidsbanen. Op dit moment 10 keer zoveel als in Noord Europese landen. De banen voor natuuraanleg hebben precies dezelfde betekenis voor de Nederlandse economie dan het tienvoudige ambtenarenapparaat van Griekenland.

 • jordi 1455

  Wordt het niet tijd dat we Dijksma's aftreden eisen?

 • Rip

  Zijn de boeren, die een inkomen hebben dank zij de overheidssteun (toeslagen) uit Brussel dan ook niet van waarde voor de economie? Als we doorgaan op de redenering van Mozes zou dat het geval zijn.

 • Zuperboer

  @Rip, dat is Brussels geld dat in ieder geval door nederlandse ondernemers i hun bedrijven en in de periferie van hun bedrijven wordt uitgegeven, als je het geld weigert zoals Rutte wil, dan gaan deze gelden samen met de overige subsidiegelden naar andere delen van de EU. Of Grieken, Italianen en spanjaarden het geld net zo hard en efficient in hun bedrijven investeren daar kan ik hiervandaan niet over oordelen.

 • jordi 1455

  Steek de OVP in de fik en doe er niets aan dan heb je natuur. Kosten 1 lucifer.

 • Mozes

  Rip #12, de boeren produceren iets wat geld opbrengt. Als je steun van de productiewaarde aftrekt is de nettowaarde natuurlijk een stukje kleiner maar nog steeds is er een productiewaarde die geld opbrengt. Landbouw is een onderdeel van de 'maak-economie'. De economie die producten of diensten produceerd waar in binnen en buitenland geld voor betaald wordt en waar de overheid belastinginkomsten van heeft.
  Voor natuur betaald niemand. Het is een overheidsvoorziening net als de vuilnisophaaldienst, onderwijs, politie of sociale uitkeringen. Dat wil niet zeggen dat dit allemaal overbodig is, zeker onderwijs niet. Het wil wel zeggen dat dit soort activiteiten geen bate maar een last voor de schatkist zijn.
  Je hebt voldoende maak-economie nodig om de overheidsvoorzieningen te kunnen betalen. In dit opzicht draagt natuur dus niet bij aan de economie, het is een extra last die wij erbij krijgen.

 • Rip

  Helder verhaal, Mozes. Dan is het in feite de vraag wat je liever hebt, boeren die met behulp van subsidie toch deelnemen aan het economisch proces of natuurmedewerkers, die geen bijdrage leveren. Boeren hebben dan een dubbele functie. Door de subsidie zorgen ze voor verzorgd agrarische natuur, plus een bijdrage aan de economie. Dat is dan toch een betere besteding dan de subsidie aan de natuur.

 • alco1

  Gelukkig @Mozes zijn er meer mensen die de realiteit nog onder ogen zien.

 • trijnie

  Maak jullie maar niet druk, die natuur komt er toch niet.
  En als er een bedrijf wil uitbreiden wordt gewoon het bestemmingsplan gewijzigd. Je moet wel even zorgen dat je het liefst familie bij de gemeente hebt werken en even een advocaat in de arm neemt die het recht breit ,en de ecologische hoofdstructuur heeft weer een plek minder.

 • koestal

  kijk naar de Oostvaardersplassen,gewoon uit de hand gelopen

 • alco1

  @trijnie. Ga zelf maar eens een stalbouw aanvragen op je bundertje. Dan weet je pas waar je over praat.

 • trijnie

  Alco, ik zou dat niet voor elkaar krijgen maar ik kan je wel vertellen dat sommige mensen dingen voor elkaar kunnen krijgen waarvan het echt gedoogd wordt en ze het voor elkaar kunnen krijgen. Het gaat hier niet om een boerenbedrijf maar om een bedrijf dat onder het mom van kwekerij begonnen is en volgens milieu Overijssel er niet eens mag zijn. Maar de gemeente gedoogd, als er een kruiwagen is, kan er veel.

 • Romeijn

  Mozes, de eerste chinezen die hier speciaal komen om onze unieke 'black-tailed godwits' in de boerennatuur te bekijken zijn al gesignaleerd. Ook deze chinezen zijn voordeling voor onze handelsbalans. Daar hoeft geen olie, gas, kunstmest, veevoer en gewasbeschermingsmiddelen voor geïmporteerd te worden uit het buitenland.
  Stedelingen hebben recht op hun uitloopgebieden; dan kunnen zij thuis hun geld besteden in plaats van in het buitenland. Wie wat onder 'echte natuur' verstaat doet helemaal niet ter zake. Het gaat hier om leefbaarheid en beleving.

 • alco1

  Als Chinezen hier komen en geld besteden, hoef je juist voor de handelsbalans minder te EXporteren. Maar dit terzijde. Denk je nou werkelijk dat dit een stroom van vakantiegangers teweeg brengt? Zodat de geinvesteerde miljarden in het uitkopen van boeren en het niet meer kunnen oogsten op het land afgeschreven kan worden!
  Heel veel mensen roepen ook dat ze recht hebben op een goed huis of een dure auto. Maar velen moeten het bekopen met een failisement.
  Zo zal het ook gaan met BV Nederland.


 • Romeijn

  Mozes, begrijp jij de economische handelsbalans net zo goed als alco1?

 • alco1

  Romeijn. Economie van een land is de geldstroom die er een land uitgaat, minus wat er binnenkomt. Als wij met vakanties in het buitenland geld uitgeven, moet dat op de één af andere manier terug komen. Producten produceren en verkopen naar het buitenland is daar een voorbeeld van. Als Chinezen hier geld aan vakanties besteden, hoeft er dus minder product verkocht worden om dat geld terug te verdienen.
  Je hoeft je echter niet te schamen dat je je hierin vergist Romeijn. In de tweede zitten ook grote groepen kamerleden die niets van economie begrijpen. Vandaar dat onze economie helemaal naar de mallemoer wordt geholpen, want verbrassen van geld heeft natuurlijk veel meer volgers.

 • Romeijn

  Alco1, geeft je hiermee aan dat Mozes het toch allemaal niet zo helder ziet?

 • alco1

  Met #9 #10 en #15 geeft 'Mozes precies aan hoe de vork in de steel zit. Ik denk dat het probleem meer is, dat jij niet kunt lezen.

 • Mozes

  Romeijn, buitenlanders die hier geld uitgeven is natuurlijk goed voor de handelsbalans. Er komt immers buitenlands geld binnen net als met export.
  Maar denk je nu werkelijk dat buitenlanders hierheen komen voor een stuk kunstmatige 'natuur'? De Belgen hebben de Ardennen, de Duitsers het Zwarte Woud. Als ze natuur zoeken hebben ze genoeg en veel beter in eigen land.
  Buitenlanders komen naar Nederland voor typisch Nederlandse zaken: tulpen, water, molens, drugs en hoeren. Een stuk kunstmatige 'natuur' (stedelijk uitlooppark) brengt geen buitenlander extra naar Nederland en draagt dus niet bij aan de handelsbalans.

  Hoe onzinnig sommige mensen over economie denken blijkt uit de opmerking van Dijksma dat 'natuur' goed zou zijn voor de economie omdat de aanleg banen zou scheppen. Als je op die manier redeneert zijn uitkeringen ook goed voor de economie omdat dit nieuwe banen creëert voor ambtenaren die dit moeten verstrekken en controleren.

 • alco1

  Ook Rutte liet al weten geen snars van economie te snappen. Hij zei immers dat mensen eerder een nieuwe (buitenlandse)auto moesten kopen om de economie te steunen.

 • Mozes

  In reactie #22 geef je voor het eerst toe dat het helemaal niet gaat om natuuraanleg maar om de aanleg van een stedelijk uitlooppark. Ik zie dit ook in mijn directe omgeving waar een landinrichtingsproject in uitvoering is ( landinrichtingsproject Saasveld-Gammelke). Plekken waar vroeger nooit een mens kwam waar nu fiets en wandelpaden worden aangelegd onder het mom van 'natuuraanleg'. Mensarme gebieden waar eerder 's morgens vroeg de reeën tussen de koeien weidden zijn nu voor het wild verloren. Het wild heeft in het kader van 'natuuraanleg' zijn laatste rustplekken zien verdwijnen.
  Het is in ieder geval goed Romeijn, dat je dit nu voor het eerst toegeeft.

 • Mozes

  Alco1, als Rutte nu had gezegd dat mensen hun oude auto zo lang mogelijk moeten laten repareren had hij een advies gegeven wat nog bijdraagt aan de binnenlandse werkgelegenheid.

 • alco1

  Zal er ook nog een keer zoiets van @Romeijn komen in de trend van 'sorry', want hij had het toch wel behoorlijk mis met zijn definities van im- en export en dat wij het niet zo helder zien.

 • trijnie

  Geen buitenlanders naar nederlandse natuur?
  Zeker nog nooit op de eilanden geweest of Zeeland, de wieden, giethoorn, weerribben, veluwe, de Friese wateren?
  Als je het maar wilt zien en niet alleen in het landbouwstraatje wilt geloven.

 • alco1

  Trijnie hier noem je allemaal voorbeelden van natuur waar waar wij ook ontzettend trots op zijn en er alles aan willen doen om dat te behouden. Een erfgoed waar buitenlanders op af komen. Waar we moeite mee hebben is de neptuur. Daar zitten buitenlanders echt niet op te wachten. Het heeft geen historische waarde. En daarom zeggen we. Kunnen we uit financieel oogpunt de Zorg, ouderen en zwakkeren hier onder laten lijden?

 • koestal

  wordt maar boswachter,dan heb je een prachtig leven in de natuur met een terreinwagen op kosten van de staat ,wie doet je wat ?

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.