Commentaar

1535 x bekeken 3 reacties

Zorgen om grijze haren

De Europese organisatie voor jonge boeren (Ceja) sloeg eerder dit jaar alarm. De boerenstand vergrijst in sneltreinvaart.

Volgens cijfers van statistisch bureau Eurostat is nog maar 6 procent van de Europese boeren jonger dan 35 jaar. De helft is ouder dan 55 jaar; eenderde zelfs al ouder dan 65 jaar. Het probleem is volgens Ceja niet zozeer dat jonge boeren niet geïnteresseerd zijn in het vak. Land en financiering zijn de grote struikelblokken. Ook het lage rendement, vooral in de eerste jaren na de overname, weerhoudt hen.

Het pleit van Ceja krijgt steun van EU-commissaris Dacian Ciolos. In het politieke spel rond het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid na 2015 staat de verplichte steun aan jonge boeren niet ter discussie.

Volgens CBS-cijfers - de laatste hieromtrent dateren uit 2008 - is in Nederland grofweg 60 procent van de bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar. Hiervan heeft eenderde een opvolger. Naarmate het bedrijf groter is stijgt het percentage opvolgers. In de melkveehouderij is de belangstelling het grootst.

Is de vergrijzing een probleem, is de vraag. Immers, de productie is nauwelijks afgenomen. De blijvers nemen het productiepotentieel over en de productiviteit stijgt. Jawel, zegt Rabobank-topman Piet Moerland. De vergrijzing is niet alleen een Europees probleem, maar wereldwijd. Hij ziet dezelfde trend in Amerika, Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. Hij meent dat de wereldvoedselproductie in gevaar is. Deze moet in de komende veertig jaar met 70 procent stijgen om de groeiende bevolking te voeden. Daarvoor heb je een vitale boerenstand nodig. Boeren ook die openstaan voor innovatie.

Het is goed dat op alle niveaus naar de boerenstand wordt gekeken. Het vizier moet wel gericht zijn op de toekomst. Daar passen soms wat andere kengetallen bij, qua omvang of definitie. De beleidsmakers en financiers moeten die souplesse nu al in hun beleid inbouwen.

Laatste reacties

 • ed12345

  Het is onlogisch de staat wil een betaalbaar voedselpakket (dus gecontroleerd lage prijzen denk maar even toen er uien onder geploegd werden om een overschot te voorkomen) maar niet de jonge generatie een handje toesteken

 • koestal

  bedrijfsovername is het grootste probleem,de bank moet ook meewerken

 • Sjaak

  Ja, ook bij dit onderwerp is duurzaamheid het toverwoord...:)

  Natuurlijk, eerbied voor de grijze haren...!
  Echter, het stokje moet wel een keer overgedragen worden. Nu zijn er grijze haren-bezitters, die daar moeite mee hebben, maar dat is een ander onderwerp...
  Wil de sector potentiele bedrijfsopvolgers hebben, dan moet de sector hen ook iets te bieden hebben, m.a.w. het verdienmodel moet toekomstperspektief bieden!
  Nu is dat al sinds jaar en dag naadje pet, immers een normale bedrijfsopvolging gebaseerd op rendement is onhaalbaar, dus worden er allerlei constructies verzonnen om het zaakje toch maar voort te kunnen zetten. Emotie en ambitie zijn hierbij de belangrijkste drijfveren. Dit is fout!
  Het geeft de periferie en maatschappij de mogelijkheid om de sector leeg te melken, want die boeren dorsen toch wel door...
  Emotie en ambitie zijn onontbeerlijk voor een overname, maar rendement zou de boventoon moeten voeren en gelukkig komt daar verandering in!
  Jongeren stappen niet zomaar meer in de sector, zijn niet meer bereid om te buffelen voor een appel en een ei....
  Ongetwijfeld zal het nog wel een generatie duren, maar een keer ontkomt men er niet meer aan, dat er betaald moet worden voor voedselproduktie, ook dat is duurzaam!

Of registreer je om te kunnen reageren.