Commentaar

926 x bekeken

Vooraf regelen blijft nodig

Veehouders met een mestoverschot hoeven niet vooraf te verklaren door wie ze het komende jaar het verplichte deel hun overschot laten verwerken en de rest afzetten, maar áchteraf aantonen dat ze dat verantwoord hebben gedaan. Dat staat in het wetsvoorstel van staatssecretaris Sharon Dijksma.

Wanneer mest direct van boer naar verwerker gaat, telt het vervoersbewijs dierlijke mest. Gaat de mest via een mestbewerker of intermediair naar de verwerker, dan is een aparte overeenkomst nodig. De mestplaatsingsovereenkomsten, waarvan aanvankelijk sprake was zijn in het nieuwe wetsvoorstel van de baan.
Voor veehouders met een mestoverschot levert het voorstel zeker een werkbare manier om verantwoord van het overschot af te komen; minder papierwinkel, minder rompslomp. Achteraf verantwoorden geeft altijd meer mogelijkheden flexibel te reageren op marktomstandigheden in de verwerkingsmarkt dan wanneer alles vooraf moet zijn vastgelegd. Vrijheid blijheid.
Al zal de blijheid ook beperkt zijn. Wijs geworden door ervaringen van de afgelopen decennia gaan verwerkers niet met de handen in de schoot zitten wachten tot veehouders in de tweede helft van het jaar misschien mest komen aanbieden bij de verwerker met op dat moment de scherpste tarieven. Laatkomers zullen de hoofdprijs moeten betalen.
Veehouders met een overschot zullen de afzet en verwerking onder het regime van het nieuwe mestbeleid daarom juist structureel, dus vooraf en voor langere tijd moeten regelen, met de garanties dat de mest ook aangeleverd wordt. Anders komt de verwerking weer niet van de grond.

Of registreer je om te kunnen reageren.