Commentaar

2534 x bekeken 16 reacties

GLB-subsidies en hoge voedselprijs lastig verhaal

Het EU-landbouwakkoord gaat veel boeren pijn doen. Is er reden tot klagen?

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is – bijna – definitief. Na twee jaar onderhandelen weten de EU-boeren dan eindelijk waar zij aan toe zijn voor de periode 2014-'20. Althans, op hoofdlijnen.
Het is nu zeker dat het melkquotum in 2015 wordt afgeschaft en het suikerquotum in 2017. Dat zijn de meest ingrijpende maatregelen voor de inkomens van melkveehouders en akkerbouwers. Vooral telers die naast suikerbieten zetmeelaardappelen telen, gaan financieel fors meer risico lopen. Want de komende jaren wordt ook de zetmeelsteun afgebouwd. Net als de melkprijs worden de opbrengsten van zetmeelaardappelen en suikerbieten overgeleverd aan de tucht van de vrije markt. Vooruitzichten voor de prijsvorming in de wereldwijde voedselgrondstoffenmarkt mogen dan positief zijn, de garantie is eraf.
Naast liberalisering van de EU-landbouwmarkt staat 'vergroening' centraal in het nieuwe GLB. Boeren moeten voldoen aan extra vergroeningsmaatregelen op straffe van kortingen en boetes die kunnen oplopen tot €160 per hectare. Het streven is 'dubbele betalingen' te voorkomen.
In eerste instantie goed nieuws voor jonge boeren, zij krijgen een kwart extra toeslag over de eerste 90 hectare. Een sympathiek gebaar, maar dit geeft het kabinet wel een argument om in het kader van bezuinigingen fors te snijden in de huidige investeringsregelingen voor jonge boeren.
Is de Nederlandse boer met dit nieuwe GLB nu beter of slechter af vergeleken met de ingrijpende eerste plannen? De landbouw ontvangt in de vorm van subsidies nog steeds meer dan een derde van de totale EU-begroting. De weerstand hiertegen groeit, zowel in de politiek als vanuit de maatschappij. Het nieuwe GLB is er zeker niet eenvoudiger en transparanter op geworden. Dat kan de landbouwlobby de komende jaren wel eens opbreken. Hoe kan zij het grote, complexe landbouwsubsidiemodel blijven rechtvaardigen aan burgers als de voedselprijzen op het huidige hoge niveau blijven?

Laatste reacties

 • gvleemingh1

  De voedselprijzen zijn niet hoog, zeker in Nederland niet tov andere west-europese landen.

 • Zuperboer

  Geert, Graag even berekenen wat de landbouw ontvangt van het totale EU-budget inclusief de budgetten op nationaal niveau en dat afzetten tegen bv. defensie, onderwijs etc, etc. Dit is een veelgemaakte generalisering die niet terecht is. Landbouw is door de EU naar zich toegetrokken.

  Het huidige prijsniveau is normaal en niet hoog. Veel boeren kunnen net aan hun verplichtingen voldoen en zonder subsidies niet.

 • jaapjo

  Alleen het landbouwbeleid wordt europees geregeld,al zou alles europees geregeld worden dan maakt het landbouwbeleid maar een paar procent uit van de begroting

 • agratax2

  Geert hoeveel betaalt we per burger aan het landbouwbeleid, wat ik liever voedsel zekerheidsbeleid zou willen noemen? Waarom wensen we de betalingen aan de boeren niet te zien als Verzekeringspremie voor en gegarandeerd (goed) voedselpakket? Moet er eerst weer ens iets ergs gebeuren op de wereld waarbij de voedsel aanvoer dus danig stagneert dat er lange rijen voor de lege schappen staan.
  We verzekeren ons tegen alles en nog wat maar zien een voedselzekerheid garantie als overbodige luxe die accuut afgeschaft moet worden.

 • farmer135

  voedsel is helemaal niet duur, maar men gaat liever 2 maal per jaar op vakantie, met de nieuwe auto......

 • Zuperboer

  Dat zijn al 5 reakties die hout snijden Geert. Jullie vallen als Reed Bussiness onder de Elsevierplu, dus tijd voor een groot redactioneel artikel over deze materie om deze mythe voor eens en altijd de wereld uit te helpen. Voedsel en water krijgen de komende decennia een sleutelpositie op het wereldtoneel en Nederland is de tweede exporteur op de USA na. Van ons wordt het e.e.a. verwacht, maar als we bij voortduring verzanden in discussies over subsidies op achterkamertjesniveau dan zullen we strategisch gezien nooit geen stappen gaan zetten. Er zit zeker een voorpagina-artikel voor Elsevier in als je dit eens helder kunt opzetten. Succes.

 • drientje

  Probleem van de GLB is de oneerlijke verdeling ervan niet zozeer dat voedselproductie gesubsidieerd wordt. GLB is een inkomensondersteuning, dit kun je nooit via een omslag per ha uitbetalen. Het aantal ha op een bedrijf staat geheel los van het inkomen.

 • trekker123

  Dat landbouw een derde van de EU begroting ontvangt zegt op zich natuurlijk helemaal niks. Zou onderwijs Europees worden geregeld dan was dat een aanzienlijk hogere post. Plus dat in dit soort bedragen vaak voor het gemak alles op een hoop wordt geveegd, inclusief de kosten van het ambtelijk apparaat dat op een of andere manier uit de EU ruif mee eet. Al met al zit het zo ingewikkeld in elkaar dat het nauwelijks aan buitenstaanders is uit te leggen. Als er al insiders zijn die het werkelijk overzien. Dat maakt het voor de politiek weer extra makkelijk om lekker te strepen. En oh, wat is dat voedsel toch duur. Reken dat eens om naar guldens en vergelijk dat met wat er 30 jaar geleden voor werd betaald. Zet dat naast de kosten van energie, onroerend goed, een nieuwe auto, maar ook een nieuwe trekker of een ploeg etc. en trek je conclusie.

 • agro1

  als voedsel duur was, zou er geen tv programma over verspilling gemaakt kunnen worden. de prijs ervan komt nog niet in de buurt van wat redelijk zou mogen zijn. rest my case

 • info36

  Huidige hoge prijsniveau? Bij elke hectare tarwe die ik dit jaar teelt moet zwaar geld bij. De opbrengstprijzen zitten op dit moment nog niet op 50% van wat het zou moeten zijn.

 • koestal

  ja, agro 1, als het heel duur was ,dan werd er ook niet zoveel voedsel weggegooid

 • Romeijn

  Zou Geert Hekkert hier bedoelen dat de internationale voedsel-(bijv. graan)prijzen voor arme landen zo hoog zijn dat ze daar problemen veroorzaken?
  Zijn we hier zo kapitaalkrachtig dat we het voedsel voor de mond van anderen wegkopen om het hier aan het vee op te voeren; met voor ons goedkope vlees- en zuivelprijzen tot gevolg?

 • natuurboer

  Effe rekenen dan, met afgeronde cijfers. EU heeft 500 miljoen inwoners en het EU landbouwbudget is € 50 miljard. Dat maakt een bijdrage aan het EU landbouwbudget van € 100,- per belastingbetalende EU inwoner. Van de subsidie ontvangende boeren wordt 2/3 geëxporteerd. En bedienen daarmee een hoeveelheid consumenten/belastingbetalers in de EU van 3 x het aantal inwoners van Nederland, minus de ruim bemeten export buiten de EU van 20% .
  Dat maakt 3 x 17 miljoen x 20% = 40 miljoen EUconsumenten/belastingbetalers die door de Nederlandse subsidie ontvangende boeren worden bediend.
  Die 40 miljoen EUconsumenten/belastingbetalers geven een bijdrage van € 100,- aan het landbouwbudget. Dat maakt dat er € 4 miljard voor de Nederlandse boeren beschikbaar is. En ze krijgen maar € 800 miljoen !!!! ( € 20 per EU belastingbetaler.) Waar blijft die resterende € 3,2 miljard.?????
  Het EU landbouwbudget trekt wel een en ander scheef in EU boerenland.

 • new kids

  Ja Romeijn, en wil jij beweren dat 25 cent die wij varkensboeren jou betalen voor je graan te veel is wanneer jij een lagere hectaretoeslag krijgt straks. Voor een beetje redelijk saldo zul je dat toch moeten hebben?

 • Evie

  @romeijn, denkt u werkelijk dat het vee mensen eten krijgen. ja er wordt wel gesproken over soja. maar dat is sojaschroot, als het vee dat niet opeet moet het verbrand worden. groente die mensen niet mooi genoeg vinden en al dergelijk afval gaat naar het vee. wees veehoudend nederland maar eens dankbaar dat het afval opgeruimd wordt. anders moest jezelf soja melk met schroot drinken en palmpittenschors eten en bietenpulp i.p.v suiker

 • koestal

  koning ,keizer ,admiraal ,eten moeten ze allemaal

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.