Redactieblog

1455 x bekeken 15 reacties

Actie contra overleg

"Een interessante tegenstelling tussen de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en LTO," zegt Hanna. "Ze denken totaal verschillend over de aanpak van de Deutsche Bank, die zijn klanten kwijt wil."

Inderdaad opmerkelijk. LTO wil zoals altijd via overleg resultaat bereiken en de NMV via de juridische weg. Daarvoor heeft men een advocatenkantoor in de arm genomen. Die ziet kans een gevecht over de boeterentes te winnen. Daarvoor is een brief opgesteld, waarbij de Deutsche Bank wat betreft de zorgplicht in gebreke wordt gesteld. Boeren, die noodgedwongen bankieren bij de Deutsche Bank, kunnen die brief sturen aan hun bank.

Het advocatenkantoor vindt dat LTO in deze zaak slapjes optreedt. Men stemt veel te vroeg in met de boeterentes over leningen, die voortijds afgelost moeten worden. "Bij verwijtbaar handelen past geen boeterente", zegt het advocatenkantoor. "De boeren worden gedwongen afscheid te nemen van de bank. Dat is duidelijk verwijtbaar handelen."

"Ik kies voor de strakke aanpak van de NMV", neemt Hanna haar positie in. "Het is schandalig dat in een tijd, waarin moeilijk leningen te krijgen zijn, de wacht wordt aangezegd door een bank, die vindt dat ze te weinig aan je verdienen. Dat is een dolksteek in de rug en dan is de enige passende manier dat je terugsteekt. Slap overleg van de LTO is dan geen oplossing".

"Misschien kan het elkaar versterken", breng ik er tegenin. "Aan de ene kant de overleggende LTO en aan de andere kant de juridisch actievoerende NMV. Dat kan elkander ondersteunen."

"Het zal wel", meesmuilt Hanna. "Maar ik denk dat weinig boeren er zo over denken. Die voelen zich bedonderd door de Deutsche Bank. Die willen actie. Dat krijgen ze bij de NMV. Ik denk dat die daarmee zijn bestaansrecht weer zeker stelt. De verschillende stromingen worden duidelijk neergezet. Vooral in dit geval zou ik lid van NMV willen zijn. En eigenlijk schaam ik me een beetje voor onze LTO, die altijd met de stroopkwast rondloopt. Soms is de smaak zo bitter, dat de stroopkwast niet helpt."

Laatste reacties

 • wijntje41

  Dijsselbloem maakte de grootste fout die zij in eerste instantie dat deutsche bank niets onwettigs deed. Nu begint hij stukje bij beetje wat terug te krabbelen. Van een minister van financien mag het in zwaar weer verkerende MKB wel iets meer verwachten.

 • w v gemert

  De vergaderboer is dus voorstander van twee concurrerende belangenbehartigers, een goed standpunt maar wel volhouden en dat is moeilijk voor een LTO vergaderboer. Maar toch succes.

 • joannes

  Zodra er overleg is om een duidelijke standpunten te overbruggen heeft overleg zin, maar wanneer er overleg is om zaken te camoufleren of af te zwakken ten koste van betrokken leden in dit geval, is overleg, of eigenlijk, zoals het gezegde: ¨iets met de mantel der liefde bedekken¨ giftig voor een organisatie.

 • Mozes

  Het oplossen van ieder conflict begint met overleg. Als daar de mogelijkheden zijn uitgeput en partijen niet tot elkaar kunnen komen komt de gang naar de rechter in beeld.
  Bij voorbaat naar de rechter gaan kan er zelfs toe leiden dat men door de rechter terug verwezen wordt naar de onderhandelingstafel.

 • abtje

  Het is voor de getroffen boeren belangrijk dat ze geholpen worden.
  En wie of hoe is irrelevant, het moet gebeuren.
  Als de twee eigenbelangbehartigers nu even onderling gaan bakkeleien worden die boeren ook daar weer de dupe van.
  Vecht dat ergens anders uit en help eerst die boeren zou ik zeggen...

 • Broer

  Lto mag naar haar achterban wel wat duidelijker zijn.

 • natuurboer

  LTO is uit de tijd. De opbouw van LTO stamt uit het verleden toen het gros van de boeren nog een gemengd bedrijf hadden en plantaardige en dierlijke belangen op één boerenbedrijf aan de orde waren. Tegenwoordig zijn de boerenbedrijven allang ontmengd en gespecialiseerd. Daarmee zijn de plantaardige en dierlijke belangen per bedrijf ook uit elkaar getrokken.
  Met als gevolg dat LTO tussen de plantaardige en dierlijke sectoren kwam te zweven en met problemen van standpuntbepalingen werd geconfronteerd.
  Democratie bracht dan de oplossing. Maar binnen LTO zijn van nature
  de melkveehouders al jarenlang in de meerderheid. Zodat er voor LTO niets anders overbleef dan alleen melkveehouders standpunten uit te dragen.
  Het resultaat daarvan is de dagelijkse praktijk. Binnen landbouwend Nederland halen de melkveehouders de beste financiële resultaten, krijgen de meeste subsidie en mogen uitbreiden. Terwijl akkerbouw, intensieve veehouderij en tuinbouw mogen sappelen, krimpen en er op toe zijn.
  Democratisch, dat wel. Maar met LTO als boeren belangenbehartiger ontstaat er te veel scheefgroei tussen de sectoren van landbouwend Nederland.
  Sectorale belangenbehartiging is dan beter op zijn plaats.

 • Mozes

  natuurboer, het rendement van de verschillende sectoren wordt niet door LTO bepaalt.

 • abtje

  Of LTO uit de tijd is maakt niemand anders uit dan de leden zelf. Zo simpel is het.
  Het zou wel zonde zijn als ze inderdaad alle leden kwijtraken, want ondanks de slapheid die ze nu eenmaal uitstralen hebben ze wel heel erg veel bereikt.
  Ere wie ere toekomt. En helaas Natuurboer zie ik die belangen verstrengeling niet die jij wel ziet.
  Puntje bij paaltje hebben een akkerbouwer, fruitteler , melkveehouder en varkens en of kippeboeren allemaal baat bij een goede belangenbehartiger en dat kan makkelijk dezelfde zijn.
  Lto denkt af en toe dat het allemaal wel vanzelf gaat en dat is veranderd, de boeren zijn terecht, veeleisender geworden en willen vlot resultaat. Hun bedrijf hangt er vanaf.
  Kom je weer bij de Deutsche bank boeren uit, niet afwachten, die boeren willen nu geholpen worden en niet als de Deutsche weg is en een stel kapotgemaakte boeren achterlaat.

 • Rip

  Boeren zouden lid moeten worden van beide organisaties, zowel de LTO als de NMV. De ene voor het overleg met overheden en andere organisaties, de ander voor ondersteunende acties. De contributie voor de LTO kan da hoog zijn, terwijl de NMV dan een geringe contributie vragen. Alleen om de kosten van acties te kunnen dekken.

 • gjh

  rip wat zou het doel zijn om van LTO lid te zijn de afgelopen jaren dwalen ze steeds verder af van de boeren en leden van deze waardeloze organisatie en voor de politiek zijn ze onzichtbaar.
  in mijn ogen een nutteloze bende die alleen aan zich zelf denk

 • natuurboer

  Uit een krantenbericht vernomen: 'In vorige Kabinetten met het CDA als regeringspartij heeft LTO steeds de landbouwparagraaf voor de regering geschreven.'
  Niet erg handig van LTO. Omdat je het zelf geschreven hebt kun je later ook niet meer kritisch zijn omtrent voorgenomen landbouwbeleid.
  Wie dien je nu wanneer je de landbouwparagraaf voor de regering schrijft. De overheid of de boeren.?
  Dat LTO twee heren dient lijkt me niet logisch.

 • abtje

  Dan zouden ze toch geen leden meer hebben als die het daar niet mee eens waren?
  Persoonlijk heb ik mijn lidmaatschap opgezegd toen ze aan verbreding gingen doen. Ik wil geen kinderdagverblijf, forelkweker, camping, zorgverhalen om mijn hoofd boven water te houden met melkkoeien.
  En dat was wel hun insteek, hobbykoeien en je centen uit de verbreding. En anders kwam er wel een LTO er uitleggen hoe je gunstig kon stoppen en bij een baas gaan werken.
  LTO eruit en braaf centjes verdienen met melken. Ik blij.

 • minasblunders1

  Abtje, op het artikel van Vergaderboer heb je het over 'simpelen van geest', dit gaat zeker op voor LTO-ers. Persoonlijk heb ik mijn lidmaatschap opgezegd in 1998 toen ze meenden mijn bedrijf als toekomstig natuurgebied aan te moeten wijzen. Want, 'de taakstelling lag er nu eenmaal'. Dat het niet de taak is van de LTO om hieraan mee te werken schijnen ze niet helemaal te snappen.

 • Rip

  gjh, waarom ben je zo negatief over LTO? Weet je wel wat ze doen? Natuurlijk, ik zag ook liever wat meer spirit en kracht, maar via overleg bereiken ze toch ook wel het één en ander. Vooral plaatselijk doen ze veel goede dingen op het terrein van de regelgeving met de overheid. Daar heeft de NMV de mensen en de kennis niet voor. Dat is niet erg, maar dan moeten we wel de LTO op de juiste waarde schatten.

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.