Redactieblog

1643 x bekeken 2 reacties

Bruin goud

Als je allerlei optimistische verhalen moet geloven is het mestprobleem binnenkort definitief opgelost, voor de vierde keer schat ik.

Net als een jaar of twintig geleden is de hoop gevestigd op (verplichte) mestverwerking. In dat verband zie ik regelmatig de gedachte - die vaak de dochter van de wens is - dat de eindproducten daarvan prima tot waarde kunnen worden gebracht vanwege de toenemende krapte aan mineralen. Mevrouw Verburg - de laatste minister van landbouw van het op een na grootste agrarische exportland - sprak in dat verband ooit over 'bruin goud'. Bij andere uitspraken bekruipt mij zelfs de gedachte dat varkens in toekomst niet zozeer voor het vlees, als wel voor de mest zullen worden gehouden. Gezien de dalende tendens in de vleesconsumptie komt dat wellicht goed uit.

Ik vrees dat de optimisten een paar dingen over het hoofd zien. In de eerste plaats blijft mestverwerking duur, al wordt dat deels gecamoufleerd door subsidies en fiscale faciliteiten. In de tweede plaats: als mineralen schaarser worden, is dat niet alleen voor de achterkant, maar ook voor de voorkant van het varken van belang. De kans is groot dat in zo'n situatie ook het veevoer duur is en dan is de vraag of de veehouder er per saldo wat aan overhoudt. Trouwens, als mest zo'n waardevolle grondstof is, is het dan wijs om deze massaal in de verbrandingsoven te kieperen?

Wanneer mestverwerking inderdaad een hoge vlucht neemt, tekent zich in grote lijnen de volgende situatie af: we halen mineralen in de vorm van veevoer(grondstoffen) vanuit de hele wereld naar Nederland, geven dat aan varkens die we grotendeels exporteren, en maken met behulp van dure installaties mestproducten, die we eveneens exporteren naar omringende landen.

Zowel economisch gezien, als vanuit het oogpunt van duurzaamheid, zou het wel eens de voorkeur kunnen verdienen om een deel van de varkens dan maar in die landen te houden, waarbij de mest wordt afgezet op naburige landbouwbedrijven. Maar dat betekent inkrimping van de varkensstapel in Nederland en dat schijnt voor velen een aanstootgevend idee te zijn.

Laatste reacties

  • fransderondhoeven

    vehuis dan gelijk de bevolking mee heeft de rest ook weer wat plek

  • bertes

    goed idee. via kleine heffing. een paar grote mega boeren weg kopen.
    en er komt rust in holland

Of registreer je om te kunnen reageren.