Redactieblog

875 x bekeken 1 reactie

Terugwerkende kracht

Veel overheden zetten besluiten niet meer in de krant, maar maken deze bekend via internet, de zogenoemde elektronische publicatie.

Om te weten wat de gemeente Aalten, het Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland uitspoken hoef ik niet meer de Aalten Vooruit uit te pluizen, maar kan ik de website www.overheid.nl raadplegen. Ik kan daar ook een abonnement nemen – gratis, net als de Aalten Vooruit – op een email-service. Ik krijg dan de bekendgemaakte besluiten per mail thuisgestuurd, zodat ik weet waartegen ik zienswijzen, bezwaren of beroepen moet indienen.

"Ja", hoor ik u zeggen, "maar mensen zonder computer dan? Ouderen?" Nou, dat zijn er steeds minder en mensen die geen computer hebben moeten dan maar geen zienswijzen indienen. Trouwens de gemeente Aalten zet de zaken ook nog steeds in de Aalten Vooruit.

Gelderland wilde ook af van die dure advertenties en begon in september 2011 met uitsluitend elektronisch publiceren. Pas een jaar later kwam de provinciale verordening die dat regelde tot stand. Daarin werd ook geregeld dat deze terugwerkte tot september 2011. Achteraf waren de besluiten dus, volgens de provincie, toch nog op de juiste manier gepubliceerd.

Volgens de Raad van State is dat in strijd met de rechtszekerheid. Als burgers niet weten dat het allemaal via internet gaat, kunnen zij ook niet reageren op bekendmakingen. Het besluit – in dit geval een Natuurbeschermingswetvergunning voor een nieuwe pluimveestal in Aalten – werd vernietigd. Zijn nu alle besluiten die de provincie in dat ene jaar heeft genomen ongeldig? Het zou gaan om meer dan 800 besluiten. Nou, dat ook weer niet. Om een besluit te vernietigen had er beroep ingesteld moeten worden. En vanaf september 2012, toen de verordening werd gepubliceerd, had men kunnen weten, dat er besluiten konden zijn, had men internet kunnen raadplegen en eventueel bezwaar of beroep kunnen indienen. Intussen zijn de beroepstermijnen verstreken en te vrezen valt dat alle besluiten waartegen geen beroep is ingesteld intact blijven, ondanks de slordige wijze van bekendmaking. Zelf heb ik mij intussen geabonneerd op de bekendmakingen. Ik wil niets missen. Ook niet van het andere nieuws trouwens, dat de Aalten Vooruit zo interessant maakt.

Eén reactie

  • melkveehouder .

    @Willem. Volgens mij zit je fout met je redenering dat ALLE besluiten, genomen in desbetreffend jaar overeind mogen blijven. Wellicht dat de besluiten genomen zes weken min één dag voor de publicatie van de verordening d.d. september 2012 een (geringe) kans maken overeind te blijven. De rest zou gelet op de goede procesorde, en met inachtneming van art. 6 EVRM, de prullenbak in moeten. Zie ik dit goed?

Of registreer je om te kunnen reageren.